Nederlands Dagblad: …vaak verrassend ­overzichtswerk…

Sociaal geograaf Jos van Hezewijk (1952) doet al veertig jaar onderzoek naar de topelite van Nederland. (…)
In zijn nieuwste boek, Superrijk in de Lage Landen, vertelt hij wie de superrijken zijn, waaraan ze hun superrijkdom te danken hebben en hoe de superrijkdom zich sinds de late Middeleeuwen ontwikkeld heeft. (…)

Meer: https://www.nd.nl/nieuws/boeken/boek-kort-superrijk-in-de-lage-landen-met-500.3197144.lynkx

Nederlands Dagblad: …vaak verrassend ­overzichtswerk…
%d bloggers like this: