De mechanismen achter  geld, status en macht

Hoewel mensen en tijden veranderen, blijven de mechanismen waarmee (super)rijkdom ontstaat, wordt doorgegeven en verloren gaat, bestaan.

In zijn zoektocht naar deze mechanismen neemt Jos van Hezewijk de lezer mee door Nederland en België in heden en verleden. In twaalf thematische hoofdstukken en tientallen portretten komt hij tot – ook voor hemzelf –verrassende inzichten. Zo waren de Nederlanden nooit grote mogendheden, ook niet in de Gouden Eeuw, en ze danken hun rijkdom vooral aan buitenlanders. Vrouwen zijn het grote doorgeefluik van geld, status en macht. De rijksten verdienen zowel aan schepping (innovatie, nieuwe markten) als aan vernietiging (oorlog en uitbuiting, van zowel mens als natuur), en ze behalen veel van hun successen dankzij hun psychopathische trekjes.

Wie waren en zijn de rijkste families van de Lage Landen? Waar komt deze rijkdom vandaan? Hoe word je superrijk?

‘Heb het toeval aan je zijde, kom ter wereld in een superrijke of minstens welgestelde familie, trouw een rijke vrouw of een rijke man en speel handig in op de mogelijkheden. En heb een paar psychopathische trekjes.’

 

 Jos van Hezewijk, sociaal geograaf, is decennia bekend door zijn baanbrekende onderzoek naar de elite van Nederland en is directeur van Elite Research. Daarnaast is hij auteur van bekende boeken als De nieuwe elite van Nederland en de bestseller De top-elite van Nederland.
 
Marcel Metze is gepromoveerd historicus en is momenteel werkzaam als onafhankelijk journalist en redactieadviseur. Hij staat bekend als een van de beste onderzoeksjournalisten van Nederland. Zijn boek Ze zullen weten wie ze voor zich hebben over Anton Philips werd genomineerd voor de AKO Literatuurprijs en onderscheiden met de Managementprijs van het Jaar 2006.
 
Jos van Hezewijk en Marcel Metze schreven samen Je kent wie je bent. De verborgen krachten van relatienetwerken, dat de management top 10 behaalde.


WOORD VOORAF

Al decennia doe ik onderzoek naar de machtigen en rijken. In dit boek wil ik al die vergaarde kennis en inzichten weleens bijeenbrengen. Bovendien wilde ik na gaan of er bepaalde patronen en principes achter de totstandkoming en het doorgeven van (super)rijkdom zitten. Is het bereiken van die status van superrijke alleen stom toeval (wat zeker een rol speelt), of zijn er toch ook andere krachten werkzaam, van maatschap­pe­lijke dan wel persoonlijke aard? Om deze op te sporen, moest ik niet alleen naar de recente geschiedenis kijken maar ook wat dieper in het verleden duiken. Zouden dan langetermijnverklaringen opduiken en mechanismen die dwars door de eeuwen heen min of meer hetzelfde blijven? 
Lees meer

Berichten: https://www.facebook.com/Superrijkindelagelanden

%d bloggers like this: