Wijzigingen boek "De Nieuwe Elite van Nederland"
Aanvullingen boek "De Nieuwe Elite van Nederland"

WIJZIGINGEN


Naar aanleiding van een reactie van Maurice de Hond d.d. 7 november 2003 worden in het boek op de pagina’s 133 t/m 137 de volgende veranderingen aangebracht:


1. pg. 133. " Maurice de Hond.... Zo was hij al in 1988...op zich wachten”.
Inderdaad fout.
De voorgestelde verbetering in "1996" met andere intro past zelfs beter in de lijn van het boek.

Verandering:
"Anders dan in de eerste druk is vermeld, dook ook Maurice de Hond evenals anderen uit de nieuwe elite op het laatste moment in de internethype. Zo was hij in 1996.....internetgewetens van Nederland”

Laten vervallen:
"Vooralsnog bleef hij echter een meeloper van de nieuwe elite. De eerste serieuze poging tot cashen met internet liet tot 1998 op zich wachten.”

Verandering:
"In 1998 deed hij een poging tot cashen met internet.”


2. pg. 134 "... het marktonderzoeksbureau Cebeon op, dat ondanks succesverhalen in 1981 stopte".
Door mij totaal niet negatief bedoeld en ook nauwelijks alszodanig te lezen. Ik had uit mondelinge bronnen, waarmee ik alles zo goed mogelijk geverifieerd heb, vernomen dat het weliswaar geen groot, maar toch een goed bedrijf was, vandaar "ondanks succesverhalen". Het lijkt op de negatieve vermelding in Quote, maar dan zonder de negatieve uitleg erachter.
Wat mij betreft zullen we de tekst hier aanpassen, zodat er geen twijfel mogelijk is over de bedoeling.

Verandering:
".......het succesvolle kleine marktonderzoeksbureau Cebeon op, waar hij in 1980 om persoonlijke redenen mee stopte.”


3. pg. 134 "Een politieke loopbaan is sindsdien nooit meer uit zijn hoofd verdwenen". ....Bij de LPF ging zijn naam rond voor een ministerschap.”
Bedoeld was hier overigens een baan als campagneleider van de PvdA. Dit heb ik De Hond op TV horen zeggen en wordt bevestigd door mondelinge bronnen. Overigens is in het schema geen lijn naar de LPF opgenomen. Voor de lijn van het boek onbelangrijk.
Ik stel voor om het duidelijker te stellen.

Verandering:
"Hij is sinds 1976 altijd een rol in de politiek blijven spelen als adviseur.” ......."Als Pim Fortuyn geleefd had, zou ik op hem gestemd hebben.” (...) "Ik had de politiek in gekund. Leefbaar Nederland en Pim Fortuyn wilden me graag hebben."


4. pg. 134 "Na een succesvolle klus bij de Gouden Gids ...ook nog....."City Offline" genoemd."
Dit "ook nog" kun je fout interpreteren, maar is niet kwaadaardig bedoeld, zoals De Hond beweert. "Ook nog” was ook niet bedoeld als "daarna”. Ik heb nadrukkelijk niet -net als Quote- een keten van mislukkingen proberen aan te geven. Kwam uit het FD, maar naar ik vermoedde uiteindelijk uit Quote en ik wist dat Quote dit niet hard kon maken, waardoor ik tussen de twee zinnen heb genoteerd "beweerde Quote". Dit vind ik nu -het totaal overziend- te mager gerelativeerd, waardoor het nodeloos grievend opgevat kan worden. Voor de lijn van het boek is dit onbelangrijk.
Ik stel voor dit helemaal te schrappen en hier iets op te nemen over de onterechte en door de rechter veroordeelde stelling van Quote dat nagenoeg alle bedrijven door de betrokkenheid van De Hond mislukten. Dan is dat ook eindelijk in een publicatie rechtgezet.

Laten vervallen:
",beweerde Quote.”

Verandering:
"Quote beweerde dat alle bedrijven waar Maurice bij betrokken was, ook voor zijn tijd bij Vendex en Wegener, een mislukking waren, maar kon dat voor de rechtbank niet waarmaken. Omdat ze zich op ongerectificeerde artikelen hadden gebaseerd en De Hond geen gebruik had gemaakt van zijn weerwoord, hoefden ze niet te rectificeren. Hetzelfde gold voor de beweringen van Quote dat hij zich romantisch in had gelaten met vrouwelijke collega’s met wie hij een machtsrelatie had, de koers van Newconomy had gemanipuleerd, een boek zelf niet had geschreven en opdrachten bij Wegener aan zijn zoon had gegund.”


5. pg. 134 "De Hond was ook de man die ons............. waarschuwde voor de millenniumbug”
Dit komt onder andere uit de Telegraaf (24.1.2001).
Met "gevraagd en ongevraagd” wordt bedoeld "veelvuldig”, maar is ook voor de lijn van het boek volledig onbelangrijk. "ongevraagd” wordt gemakkelijk verkeerd begrepen.

Laten vervallen:
"gevraagd en ongevraagd”


6. Pg. 134/135 "In zijn tijd bij Wegener leurde hij al -met goedkeuring van topman Peter Appeldoorn- ..... medefirmant te zijn.”
Dit is mij door mondelinge bronnen uit de top van Wegener bevestigd. Bovendien was Peter Appeldoorn in die 2 jaren niet echt weg, want hij was als adviseur van de Raad van Bestuur nog regelmatig op zijn eigen voorzitterskamer bij Wegener aanwezig. Ik weet dit laatste heel zeker, omdat ik destijds zowel met leden van de Raad van Bestuur alsook met Peter Appeldoorn daar heb gesproken. Uiteraard is de relatie tussen het steunen van De Hond en de deelname van zijn zoon later een bewering van mijzelf. Bedoeld wordt overigens dat Peter Appeldoorn enthousiast was voor het project en het daarom daarna ook iets voor zijn zoon vond. Ik geloof er in ieder geval niets van dat de zoon van Peter Appeldoorn daarna bij zuiver toeval medefirmant werd. Ik heb dus niets aangedikt. Het had geniepiger gekund, zodat niemand er iets van had kunnen zeggen.
Ik stel voor de formulering duidelijker te maken .

Verandering:
"Wat De Hond binnen het logge Wegener niet voor elkaar kreeg, lukte met steun van Wegener wel met internetbedrijfje Icom. Nadat Icom was omgedoopt in Newconomy, bleek Oscar Appeldoorn, - de zoon van oud-topman en adviseur van de raad van bestuur van Wegener Peter Appeldoorn-, medefirmant te zijn.”


7. Pg. 135 "De Hond is berucht om het vermengen van vriendinnen en zaken”
Dit komt uit het FD,, maar is waarschijnlijk uit Quote overgenomen. Het slaat in het boek duidelijk vooral op bovenstaande deelneming van zijn vriendin in Newconomy, maar bijvoorbeeld ook op Hedy d’Ancona. De Hond bevestigt dit ook en is ook duidelijk zo. "Berucht” slaat op het feit dat over de deelneming van zijn vriendin destijds veel ophef was in de media.
De conclusie "womanizer” heb ik nooit getrokken, niet geschreven en is onbelangrijk. Ook de conclusie van Quote dat hij zich romantisch in heeft gelaten met vrouwelijke collega’s met wie hij een machtsrelatie heeft heb ik in de eerste druk bewust niet opgenomen, omdat Quote deze bij de rechter niet hard kon maken. Overigens zoals ik ook de passages in Quote over koersmanipulatie, over het boek zelf niet geschreven te hebben en het gunnen van opdrachten van Wegener aan zijn zoon nadrukkelijk wegens de rechterlijke uitspraken niet heb opgenomen in de eerste druk.
Zoals uiteindelijk gebleken is en ik ook schrijf is het vermengen van vriendinnen en zaken gevaarlijk voor een (beursgaand) bedrijf.
Ik stel voor dit duidelijker te formuleren.

Verandering:
"De vermenging van vriendinnen en zaken, veroorzaakte veel beroering voor dit beursgaand bedrijf.”


8. Pg. 137 "Zowel Jonkhart als Van Hoff was commissaris bij Newconomy”.
Ik leg geen dwarsverband tussen Jonkhart en Van Hoff, maar via hen tussen Newconomy en Twinning. De mogelijk bedoelde relatie tussen Jonkhart en Van Hoff wordt in feite gelegd tussen Twinning en NIB, waar Jonkhart functies had. Het lijnenspel wordt door De Hond slecht begrepen. Voor een goede uitleg van de lijntjes wil ik naar de conclusies verwijzen.
Belangrijk voor de lijn van het boek.
Ik stel voor hier niets te veranderen. "-overigens niet tegelijk-" zou eventueel ter verduidelijking ingevoegd kunnen worden.

Verandering:
"-overigens niet tegelijk-”


9. Pg. 136 "Het kan verkeren.....punt van de nieuwe elite.”
Deze betreurenswaardige frase komt overigens niet uit Weekend, maar uit de Telegraaf (8.6.2002). Anders had ik dit zeker niet opgenomen. Maar deze bewering staat niet in het boek Van de Hond en is totaal onbelangrijk voor de lijn van het boek.
Ik stel voor dit te schrappen en te vervangen door een voor het boek veel wezenlijker passage.

Verandering:
"Evenals vele anderen uit de nieuwe elite wees De Hond naar de oude elite, "sleutelfiguren uit de financiële wereld en enkele aandeelhouders”, die hem weg wilden hebben bij Newconomy. Volgens de Volkskrant was het ABN Amro, dat na het fiasco bij het naar de beurs brengen van World Online geen nieuw drama kon gebruiken.”


Einde veranderingen pagina 133 t/m 137

AANVULLINGEN


Sommigen zijn heel wat negatiever over de nieuwe rijken. Tegen de Volkskrant vertelde Thomas Lepeltak begin 2003: "Het is heel gevaarlijk wat ik je nu vertel, maar ik doe het toch. De nouveaux riches van vandaag de dag zijn drugdealers. Die komen hier bij De L'Europe met een pak duizendjes met een elastiekje eromheen". Om er later aan toe te voegen: "De rest van de wereld heeft volkomen gelijk als ze zeggen dat Nederland een narcoticastaat is. Al dat tuig man, met hun dure auto's, hou toch op. Ze krijgen een Al Capone-achtige status, maar intussen helpen ze wel jouw zoon aan de drugs." Ook over de verschillende bekende strafrechtadvocaten blijkt hij in dat interview niet zo positief: "Wandelt er ineens een 'onderwereldfiguur' binnen, in gezelschap van een 'bekende advocaat'. (...) Lepeltak zat met zijn rug naar hun tafeltje toe. 'Zo moet je het niet aanpakken', hoorde hij de strafpleiter adviseren, 'dat is zo duidelijk opzet.' Lepeltak, zeer verontwaardigd: 'Die advocaat zat daar gewoon als consigliere; hij werd geraadpleegd voor het begaan van een misdrijf. Je moet zus en zo te werk gaan, dan kan ik je er straks weer uitlullen.' (...) "