TOPMANAGEMENT

Vrouwelijke directieleden in Nederland
Top-100 in 2000
Bazin boven baas
2000/09/09 in de Volkskrant door Jos van Hezewijk en Wil Thijssen

Glazen plafond? Nee, ze bestaan echt. Wie grasduint bij de Kamers van Koophandel struikelt over de vrouwelijke directeuren, directieleden en bestuursvoorzitters. Ze geven leiding aan grote bedrijven, rijke bedrijven, snelgroeiende bedrijven en vooral: bedrijven die van oudsher te boek staan als 'typisch mannelijk'. In de top 100 van vrouwelijke directieleden in Nederland - gerangschikt naar eigen vermogen van het bedrijf - komen werktuigbouwbedrijven het meest frequent voor (13 keer). Ook veel bouwbedrijven worden door een vrouw bestierd (12 in de top 100), op de voet gevolgd door chemieconcerns (7) en autobedrijven (5). Typische 'vrouwenbedrijven' als uitzendwerk en schoonmaakwezen komen in de lijst slechts één keer voor. De constatering dat vrouwen niet tot de top kunnen doorstoten, is dus een fabeltje. (...) Het grootste Nederlandse bedrijf met een vrouwelijke manager in de top is Luchthaven Schiphol (met een eigen vermogen van 2,2 miljard gulden), waar topman Gerlach Cerfontaine vorige week Marike Van Lier Lels in de driehoofdige directie benoemde. (...) 'Vrouwen hebben andere carrièrestrategieën dan mannen', zegt Jeannine Molier, directeur van de Stichting Toplink, die vrouwen voor hogere functies (met een salaris van 1,5 ton of meer) bemiddelt. 'Vrouwen komen te weinig of niet in de bestaande mannennetwerken voor. Zij hebben geen lijntjes naar de top. Omgekeerd denken mannen: ik kom geen vrouwelijke toptalenten tegen, dus zijn ze er ook niet.' Onderzoek naar netwerken van de top 100 vrouwelijke directieleden wijst uit dat vrouwen honkvaster zijn dan mannen. (...) Ook komen in de lijst 28 familiebedrijven voor. Slechts zes van de vrouwelijke managers werkt bij een van de honderd grootste bedrijven (...) Het aantal vrouwen met een eigen bedrijf groeit in Nederland spectaculair. In 1992 telde Nederland 110 duizend vrouwelijke ondernemers, vorig jaar was dat aantal gestegen tot 163 duizend, dat is een stijging van bijna 50 procent. Bij mannen was die groei in dezelfde periode 18 procent, zo blijkt uit cijfers van de Stichting Toplink. Toch steekt Nederland bij het buitenland erg ongunstig af als het om topvrouwen gaat. (...) De komst van kinderen is voor vrouwen niet langer een reden om met werken te stoppen. In 1988 zegden acht van de tien moeders met kinderen tot zes jaar hun baan op, in 1997 waren dat er nog drie van de tien. Eind jaren negentig bleven negen van de tien hoogopgeleide vrouwen met kinderen werken. Wel gingen zij korter en flexibeler werken, maar dat is ook bij mannen het geval.


Top honderd van vrouwelijke directieleden in Nederland,
gerangschikt naar eigen vermogen
Positie 2000 (positie 1991) Naam geb.datum
001 (-) Mevrouw Ir. M.E. van Lier Lels (1959)
002 (-) Mevrouw J.F. Hudson (1959)
003 (001) Mevrouw C.E. Bergfelt (1960)
004 (002) Solnit, Mevrouw A.J. (1957)
005 (003) Mevrouw P. Taylor-Whitfield (1957)
006 (004) Mevrouw M.L. Shafer (1960)
007 (006) Mevrouw W. Wittmaekers-Overdijk (1949)
008 (-) Mevrouw Mr. R. Banus (1960)
009 (-) Mevrouw G.A. Taylor (1964)
010 (012) Mevrouw Drs. I. van Hoek (1957)
011 (-) Mevrouw C.E.M. Carlier (1948)
012 (013) Mevrouw M. van Merksteijn-Kok (1924)
013 (015) Mevrouw IJ. van der Zwan-Wierda (1936)
014 (016) Mevrouw Mr. M.N. Mignot (1959)
015 (-) Mevrouw A.M. Blomsma (1944)
016 (019) Mevrouw J.M. Wilson (1956)
017 (020) Mevrouw M.A.J. Martens-Ligthart (1931)
018 (-) Mevrouw Ir. H.M.Th. den Brave-de Groot (1964)
019 (021) Mevrouw F.H. van der Zwan-van der Harst (1939)
020 (023) Mevrouw M.C.M. Wiegmans (1964)
021 (024) Mevrouw M. de Jong-Nijhof (1936)
022 (025) Mevrouw M.P. Poelgeest-de Jong (1959)
023 (026) Mevrouw F.T. Connors (1962)
024 (027) Mevrouw C. Schlusselburg-de Jong (1967)
025 (028) Mevrouw V.R.E. Godin-Verleye (1949)
026 (029) Mevrouw J.J.M. Gilad-Aangenendt (1951)
027 (-) Mevrouw M.R.A. Arrazola de Onate (1959)
028 (030) Mevrouw H.J.M. van Haren-Vos (1959)
029 (-) Mevrouw J.M.-A. van der Ham-Honing (1970)
030 (031) Mevrouw J. Schokkenbroek-Vos (1945)
031 (041) Mevrouw Drs. M.B.T. Buenting-Molenaar (1958)
032 (047) Mevrouw A.A.V.C. van Wesemael-Boogaart (1932)
033 (032) Mevrouw G. Ventris (1952)
034 (033) Mevrouw K. Xouria (1958)
035 (034) Mevrouw E.M. Denneboom-Frank (1928)
036 (074) Mevrouw M.E.Th. Vreeswijk (1946)
037 (035) Mevrouw H.Ch. Geertjes (1961)
038 (036) Mevrouw H.S.E. de Zeeuw-Geertjes (1947)
039 (-) Mevrouw H.M. Kuijpers-van der Sluis (1968)
040 (037) Mevrouw A.J. Veldhuis-Hagedoorn (1953)
041 (038) Mevrouw Ir. K. Laglas (1959)
042 (039) Mevrouw R. Hunziker (1932)
043 (-) Mevrouw H.H. Ponsteen-Foppen (1964)
044 (040) Mevrouw M.M. Pelt-Botman (1956)
045 (042) Mevrouw M.B.J. Moermans-Langen (1944)
046 (043) Mevrouw M. Hennevanger (1916)
047 (044) Mevrouw C. Snetselaar (1966)
048 (045) Mevrouw W.F. van de Bree-Ooms (1946)
049 (-) Mevrouw Th.I. van Bommel-Scheffer RA (1962)
050 (-) Mevrouw S. Moloughney-Termijn (1958)
051 (049) Mevrouw Th.J.M. Nederkoorn (1929)
052 (088) Mevrouw M.J.H. van Hout-Slaats (1951)
053 (-) Mevrouw A.G. Langeveld-Verhaar (1942)
054 (-) Mevrouw E.W.
055 (-) Mevrouw M. Doornekamp-Rijkers (1957)
056 (052) Mevrouw C.A. Quirijns (1956)
057 (054) Mevrouw A. de Vries (1945)
058 (-) Mevrouw C. Speerstra (1954)
059 (055) Mevrouw M. den Oudsten-van Leeuwen (1945)
060 (057) Mevrouw J.G.M. Heeren (1952)
061 (058) Mevrouw A. Broere-Lagewaard (1935)
062 (073) Mevrouw E.M.A. Demes-Orsel (1941)
063 (-) Mevrouw J.H.E.M. Smeets (1961)
064 (061) Mevrouw Y.P.M. van der Meer (1964)
065 (063) Mevrouw C.L.F. Linders-Ponjee (1932)
066 (064) Mevrouw N. van Dijk-Koffeman (1942)
067 (065) Mevrouw L. Mol (1948)
068 (091) Mevrouw J.C.A.B. van Duinen, (1953)
069 (066) Mevrouw J.W. Boyd-Fialko (1942)
070 (081) Mevrouw E.W.H. Beusker-Hendrix (1936)
071 (068) Mevrouw V.A. Ham-Grotenhuis (1937)
072 (086) Mevrouw J.A. Bakker-van Ingen (1949)
073 (069) Mevrouw L.M. Paktor-Jaeger (1948)
074 (089) Mevrouw S.T. Boodt-de Mik (1943)
075 (070) Mevrouw E.C. de Back (1944)
076 (071) M.A.H. Brocke-Benz (1958)
077 (072) Mevrouw J.G.M. de Rijk-Heeren (1952)
078 (098) Mevrouw J.C.M. van den Boer-Slingerland (1941)
079 (-) Mevrouw A.M.M. Lheureux (1950)
080 (077) Mevrouw H. Schuiling-van Gent (1921)
081 (075) Mevrouw F. de Vries-Westerdijk (1945)
082 (079) Mevrouw W.A.J. van Deursen-van Antwerpen (1961)
083 (080) Mevrouw M.M.C. de Ruiter-Stam (1943)
084 (085) Mevrouw A.M. Mulderij-Fieten (1949)
085 (087) Mevrouw J.C. Brouwer (1964)
086 (090) Mevrouw H. Jager-Ellen (1953)
087 (-) Mevrouw M. Nieuwpoort (1959)
088 (-) Mevrouw M.E. Schutter (1947)
089 (093) Mevrouw M.E.C.M. van Dijk (1967)
090 (094) Mevrouw S.E. van Dijk (1974)
091 (095) Mevrouw S.P.I. Lohf (1957)
092 (097) Mevrouw S.E.B. van Buren (1974)
093 (-) Mevrouw T.L.E. Despomare (1971)
094 (100) Mevrouw H.L.W.M. Jonkers-van der Velden (1951)
095 (-) Mevrouw U. Trost-Lachman (1940)
096 (-) Mevrouw C.A. de Jong (1966)
097 (-) Mevrouw E. Rooks-Veld (1959)
098 (-) Mevrouw P.P. Aarts (1960)
099 (-) Mevrouw D.C.G. Baekelant (1962)
100 (-) Mevrouw P.C.C. Magielse (1964)

001 (-) Mevrouw Ir. M.E. van Lier Lels (1959)
Exec. Vice-Pres. & Chief Operational Officer Directie N.V. Luchthaven Schiphol
Transport door lucht, 1848, f 2.260,709 mln.
Lid Algemeen Bestuur Stichting de Baak, Management Centrum VNO-NCW
Lid Raad van Toezicht Technische Universiteit Delft
Lid Progr.cie Verkeer en Vervoer Ned. Onderneming Voor Energie en Milieu
Oud-Voorzitter Directie Van Gend & Loos B.V.

002 (-) Mevrouw J.F. Hudson (1959)
Lid Directie Eureko B.V.
Verzekering, 1264, f 1.564,900 mln

003 (001) Mevrouw C.E. Bergfelt (1960)
Directeur SKF Holding Maatschappij Holland B.V.
Vervaardiging van tandwielen, lagers en andere drijfwerkelementen, 705, f 1.209,610

004 (002) Solnit, Mevrouw A.J. (1957)
Lid Directie Cadbury Schweppes Investments B.V.
Vervaardiging van mineraalwater en frisdranken, 19.623, f 1.165,810 mln

005 (003) Mevrouw P. Taylor-Whitfield (1957)
Directeur Eli Lilly Nederland B.V.
Vervaardiging van farmaceutische producten, 113, f 928,656 mln

006 (004) Mevrouw M.L. Shafer (1960)
Directeur Amoco Netherlands B.V.
Aardolie- en aardgaswinning, 145, f 813,292 mln

007 (006) Mevrouw W. Wittmaekers-Overdijk (1949)
Directeur Akzo Nobel Holdings B.V.
Vervaardiging van verf, lak, vernis, inkt en mastiek, 46, f 456,255 mln

008 (-) Mevrouw Mr. R. Banus (1960)
Lid Raad van Bestuur Levob Verzekeringen B.V.
Verzekering, 420, f 229,602 mln

009 (-) Mevrouw G.A. Taylor (1964)
Directeur Bacardi-Martini B.V.
Distilleerderijen en likeurstokerijen, 2.972, f 228,874 mln

010 (012) Mevrouw Drs. I. van Hoek (1957)
Lid Directie Tiel Utrecht Levensverzekering N.V.
Verzekering, 251, f 211,725 mln
Lid Directie Tiel Utrecht Schadeverzekering N.V.
Lid Directie Tiel Utrecht Verzekerd Sparen N.V.
011 (-) Mevrouw C.E.M. Carlier (1948)
Directeur Sterling Fluid Systems B.V.
Gedelegeerd Lid Raad van Beheer, N.V. Holl.-Amer. Bel.mij. Holland-America
Werktuigbouw / Vervaardiging van pompen en compressoren, 3.848, f 207,396 mln
012 (013) Mevrouw M. van Merksteijn-Kok (1924)
Directeur Van Merksteijn B.V.
Metaal / Draadtrekken uit ijzer en staal, 319, f 164,873 mln
Directeur Van Merksteijn Beheer B.V.
Directeur Van Merksteijn Bouwstaal B.V.

013 (015) Mevrouw IJ. van der Zwan-Wierda (1936)
Lid Directie Aritaeus B.V.
Visserij / Zee- en kustvisserij, 580, f 150,814 mln

014 (016) Mevrouw Mr. M.N. Mignot (1959)
Algemeen Directeur Granville B.V.
Tabak / Groothandel, 17, f 149,684 mln
Oud-lid Raad van Commissarissen Mignot & De Block B.V.

015 (-) Mevrouw A.M. Blomsma (1944)
Algemeen Directeur N.V. Nutsbedrijf Haarlemmermeer
Nuts / Distributie in elektriciteit, aardgas, stoom en warm water, 81, f 88,844 mln

016 (019) Mevrouw J.M. Wilson (1956)
Directeur Moore International B.V.
Papier / Vervaardiging van papier- en kartonwaren n.e.g., 329, f 80,480 mln

017 (020) Mevrouw M.A.J. Martens-Ligthart (1931)
Lid Raad van Bestuur H.H. Martens en Zoon B.V.
Chemie / Vervaardiging van platen, folie, buizen en profielen van kunststof, 468, f 78,181 mln

018 (-) Mevrouw Ir. H.M.Th. den Brave-de Groot (1964)
Lid Directie N.V. Nationale Borg-Maatschappij
Verzekeringen / Activiteiten voor of verwant aan het verzekeringswezen en pensioenfondsen n.e.g., 50, f 76,812 mln
Mevr. Den Brave-de Groot studeerde Technische Bedrijfskunde aan de Technische Universiteit van Eindhoven. Daarna vervulde zij diverse functies bij de ING Groep. Deze functies vonden zowel in het binnen- als in het buitenland plaats, zowel bij de verzekeringstak als bij de banktak.

019 (021) Mevrouw F.H. van der Zwan-van der Harst (1939)
Directeur W. van der Zwan en Zonen B.V.
Visserij / Zee- en kustvisserij en visconservering, 372, f 76,396 mln
Oud-lid Directie W. van der Zwan en Zonen Holding B.V.

020 (023) Mevrouw M.C.M. Wiegmans (1964)
Lid Directie AOT N.V.
Financieel / Hoeklieden en marketmakers, 148, f 70,582 mln

021 (024) Mevrouw M. de Jong-Nijhof (1936)
Directeur Déjé Holding B.V.
Non-food / Groothandel in overige non-food consumentenartikelen n.e.g., 515, f 65,919 mln
Lid Raad van Commissarissen Nedac Sorbo Groep B.V.
Oud-lid Hoofddirectie Nedac Sorbo Groep B.V.

022 (025) Mevrouw M.P. Poelgeest-de Jong (1959)
Directeur Déjé Holding B.V.
Non-food / Groothandel in overige non-food consumentenartikelen n.e.g., 515, f 65.919 mln

023 (026) Mevrouw F.T. Connors (1962)
Lid Directie TCC Continuity Holdings N.V.
Marktonderzoek / Markt- en opinie-onderzoekbureaus, 198, f 65,294 mln

024 (027) Mevrouw C. Schlusselburg-de Jong (1967)
Lid Directie European Granites Company (Eurograniet) B.V.
Bouwmaterialen / Groothandel in bouwmaterialen algemeen assortiment, 3, f 64,626 mln

025 (028) Mevrouw V.R.E. Godin-Verleye (1949)
Lid Raad van Bestuur Henkel Nederland B.V.
Chemie (zeep) / Vervaardiging van zeep-, was-, reinigings- en onderhoudsmiddelen, 134, f 64,106 mln

026 (029) Mevrouw J.J.M. Gilad-Aangenendt (1951)
Algemeen Directeur Inkoop Nedis B.V.
Elektronica / Vervaardiging van elektronische componenten, 409, f 54,373 mln
Lid Directie Gilad B.V.

027 (-) Mevrouw M.R.A. Arrazola de Onate (1959)
Lid Raad van Bestuur JHC Nederland B.V.
Farma / Groothandel in farmaceutische producten, 1.548, f 44,440 mln

028 (030) Mevrouw H.J.M. van Haren-Vos (1959)
Directeur P.N.O. Pactum B.V.
Bouwmaterialen / Vervaardiging van producten van beton voor de bouw, 168, f 43,548 mln

029 (-) Mevrouw J.M.-A. van der Ham-Honing (1970)
Directeur Beheer- en Beleggingsmaatschappij Honing B.V
Bouw / Algemene burgerlijke en utiliteitsbouw, 184, f 43,515 mln

030 (031) Mevrouw J. Schokkenbroek-Vos (1945)
Directeur Cape Netherlands B.V.
Chemie (kunststof) / Vervaardiging van platen, folie, buizen en profielen van kunststof, 360, f 41,744 mln

031 (041) Mevrouw Drs. M.B.T. Buenting-Molenaar (1958)
Directeur Kühne + Heitz N.V.
groothandel (voeding), 87, f 40,550 mln

032 (047) Mevrouw A.A.V.C. van Wesemael-Boogaart (1932)
Directeur R. van Wesemael Beheermaatschappij B.V.
Agri (groothandel) / Groothandel voor akkerbouw, 54, f 39,899 mln

033 (032) Mevrouw G. Ventris (1952)
Directeur Syntegra Groep B.V.
ICT / Overige dienstverlening op het gebied van automatisering, 1.163, f 39,878 mln

034 (033) Mevrouw K. Xouria (1958)
Directeur Skil International Holding B.V.
Werktuigbouw / Vervaardiging van gereedschap, 409, f 37,848 mln

035 (034) Mevrouw E.M. Denneboom-Frank (1928)
Directeur Holding Dali B.V.
Oud-lid Directie Syrcan B.V.
Werktuigbouw / Groothandel in intern transportmaterieel, 173, f 37,424 mln

036 (074) Mevrouw M.E.Th. Vreeswijk (1946)
Directeur ADT Security Services B.V.
Beveiliging / Beveiliging en opsporing, 151, f 37,302 mln

037 (035) Mevrouw H.Ch. Geertjes (1961)
Lid Directie Maremas B.V.
Werktuigbouw / Groothandel in machines en apparaten voor de warmte-, koel- en vriestechniek, 325, f 36,411 mln

038 (036) Mevrouw H.S.E. de Zeeuw-Geertjes (1947)
Lid Directie Maremas B.V.
Werktuigbouw / Groothandel in machines en apparaten voor de warmte-, koel- en vriestechniek, 325, f 36,411 mln

039 (-) Mevrouw H.M. Kuijpers-van der Sluis (1968)
Directeur Machinery Products & Development Holding B.V.
Tabak / Groothandel in tabaksproducten, 582, f 35,966 mln

040 (037) Mevrouw A.J. Veldhuis-Hagedoorn (1953)
Lid Directie Holland Colours N.V.
Chemie / Vervaardiging van kleur- en verfstoffen, 410, f 33,603 mln

041 (038) Mevrouw Ir. K. Laglas (1959)
Voorzitter Directie MAB B.V.
Bouw / Projectontwikkeling, 45, f 32,737 mln
Mevrouw K. Laglas is sedert 1990 in dienst bij MAB. Van 1996 tot eind 1997 was zij als 'directeur du développement' werkzaam bij MAB S.A. te Frankrijk. Sinds begin 1998 was zij adjunct-directeur bij MAB B.V., waarna in oktober van dat jaar haar benoeming tot directeur van deze vennootschap volgde.

042 (039) Mevrouw R. Hunziker (1932)
Directeur Weitnauer (Europe) B.V.
Supermarkten, 594, f 30,473 mln

043 (-) Mevrouw H.H. Ponsteen-Foppen (1964)
Directeur Beheermaatschappij Foppen B.V.
Detailhandel / Detailhandel in telecommunicatie-apparaten, 377, f 29,978 mln

044 (040) Mevrouw M.M. Pelt-Botman (1956)
Directeur In 't Balkengat B.V.
Bouwmaterialen / Groothandel in hout en plaatmateriaa, 497, f 28,837 mln

045 (042) Mevrouw M.B.J. Moermans-Langen (1944)
Directeur Langen Holding B.V.
Transport / Overig goederenvervoer over de weg, 331, f 28,163 mln

046 (043) Mevrouw M. Hennevanger (1916)
Lid Directie Boon Edam B.V.
Metaal / Vervaardiging van metalen ramen, deuren en kozijnen, 355, f 27,903 mln

047 (044) Mevrouw C. Snetselaar (1966)
Lid Directie Amoca B.V.
Supermarkten, 148, f 27,335 mln

048 (045) Mevrouw W.F. van de Bree-Ooms (1946)
Directeur Industrial and Marine Diesels Nederland B.V.
Elektronica / Elektrotechnische bouwinstallatie (sterkstroom), 124, f 26,825 mln

049 (-) Mevrouw Th.I. van Bommel-Scheffer RA (1962)
Lid Directie Schretlen & Co. N.V.
Financieel / Effectenkredietinstellingen, 91, f 25,793 mln

050 (-) Mevrouw S. Moloughney-Termijn (1958)
Directeur Skala Home Electronics B.V.
Elektronica / Groothandel in audio- en video-apparaten, 215, f 25,479 mln

051 (049) Mevrouw Th.J.M. Nederkoorn (1929)
Directeur Conal Beheer B.V.
Werktuigbouw / groothandel in medische en tandheelkundige instrumenten, 107, f 24,959 mln

052 (088) Mevrouw M.J.H. van Hout-Slaats (1951)
Lid Directie Brova B.V.
Textiel / detailhandel in textiel algemeen assortiment (textielsupermarkten), 562, f 24,741 mln

053 (-) Mevrouw A.G. Langeveld-Verhaar (1942)
Directeur Beleggingsmaatschappij Langeveld B.V.
Agri / Groothandel in bloemen en planten, 153, f 23,837 mln

054 (-) Mevrouw E.W. Eland
Lid Hoofddirectie Audax B.V.
Uitgeverijen van tijdschriften, 1034, f 23,827 mln

055 (-) Mevrouw M. Doornekamp-Rijkers (1957)
Lid Directie B.V. Holding Maatschappij Damen
Scheepsbouw / Nieuwbouw en reparatie van schepen , baggermaterieel, booreilanden, 1.429, f 23,161 mln

056 (052) Mevrouw C.A. Quirijns (1956)
Lid Directie Beamix Holding B.V.
Bouwmaterialen / Vervaardiging van mortel, 128, f 23,098 mln

057 (054) Mevrouw A. de Vries (1945)
Directeur Moes Bouwbedrijf B.V.
Bouw / Algemene burgerlijke en utiliteitsbouw, 708, f 22,858 mln

058 (-) Mevrouw C. Speerstra (1954)
Directeur United Soft Drinks B.V.
Drank, 190, f 22,134 mln

059 (055) Mevrouw M. den Oudsten-van Leeuwen (1945)
Directeur Pandoriba B.V.
Metaal / Carrosseriebouw, 262, f 21,994

060 (057) Mevrouw J.G.M. Heeren (1952)
Directeur Jan de Rijk B.V.
Transport / Overig goederenvervoer over de weg, 439, f 21,692 mln
Directeur Jan de Rijk Special Airport Deliveries B.V.

061 (058) Mevrouw A. Broere-Lagewaard (1935)
Lid Directie Broere Reizen B.V.
Reisorganisatie, 374, f 21,502 mln
Lid Directie Houdstermaatschappij Oud-Alblas B.V.

062 (073) Mevrouw E.M.A. Demes-Orsel (1941)
Directeur G.W. Demes Beheer B.V.
Textiel, 130, 21,390 mln
Directeur Dokkumer Vlaggen Centrale B.V.

063 (-) Mevrouw J.H.E.M. Smeets (1961)
Directeur Jamahas B.V.
Autohandel / Handel in en reparatie van auto's, 146, f 21,208 mln

064 (061) Mevrouw Y.P.M. van der Meer (1964)
Directeur Gulf Oil Nederland B.V.
Groothandel in vloeibare en gasvormige brandstoffen, 76, f 20,899 mln
Lid Directie Kruijff Bunker Service (KBS) B.V.

065 (063) Mevrouw C.L.F. Linders-Ponjee (1932)
Lid Directie Linders Holding B.V.
Detailhandel in voedings- en genotmiddelen algemeen assortiment, 1.247, f 19,761 mln

066 (064) Mevrouw N. van Dijk-Koffeman (1942)
Lid Directie B.V. De Hoofven
Holding, 675, f 19,643
Lid Algemeen Bestuur Vereniging VNO-NCW
Lid Raad van Toezicht Rabobank de Maaslanden
Lid Raad van Toezicht Stichting Zorgverlening 's-Heeren Loo
Lid Raad van Commissarissen Hiljo B.V.
Voorzitter Provinciaal Bestuur Zuid-Holland Hollandse Werkgevers Vereniging
Lid Kamer v. Kooph. en Fabrieken voor Haaglanden

067 (065) Mevrouw L. Mol (1948)
Lid Directie Aashima Technology B.V.
ICT / Groothandel in computers en -randapparaten e.d., 78, f 19,232 mln

068 (091) Mevrouw J.C.A.B. van Duinen, (1953)
Directeur De Gast Beheer B.V.
Schoonmaakbedrijven van gebouwen, 820, f 17,976 mln

069 (066) Mevrouw J.W. Boyd-Fialko (1942)
Lid Directie DHL Operations B.V.
Koeriersdiensten, 17, f 17,255 mln

070 (081) Mevrouw E.W.H. Beusker-Hendrix (1936)
Directeur Algemene Beheermaatschappij BeGeHa B.V.
Chemie / Vervaardiging van isolatoren en isolatiemateriaal, 151, f 17,045 mln

071 (068) Mevrouw V.A. Ham-Grotenhuis (1937)
Directeur Gemeenschappelijk Bezit Ham B.V.
Agri / Fokken van nerts- en pelsdieren / Pluimveeslachterij, 397, f 17,043 mln

072 (086) Mevrouw J.A. Bakker-van Ingen (1949)
Algemeen Directeur Ferm B.V.
Werktuig / Groothandel in gereedschapswerktuigen, -, f 15,996 mln
Directeur Fermbel B.V.
Lid Algemeen Bestuur Kamer v. Koophandel Regio Zwolle

073 (069) Mevrouw L.M. Paktor-Jaeger (1948)
Directeur Beheer- en Beleggingsmaatschappij Ercede B.V.
Textiel / Groothandel in textielwaren algemeen assortiment, 78, f 15,655 mln

074 (089) Mevrouw S.T. Boodt-de Mik (1943)
Directeur Turkana B.V.
Werktuigbouw / Vervaardiging van machines voor oliewinning en apparaten voor de productie van aardolie-, chemische en farmaceutische producten, 260, f 15,465 mln

075 (070) Mevrouw E.C. de Back (1944)
Directeur Verstraeten Holding B.V.
Werktuigbouw / Vervaardiging van overige machines en apparaten voor specifieke industriële activiteiten, 111, f 15,042 mln

076 (071) M.A.H. Brocke-Benz (1958)
Directeur E. Merck Nederland B.V.
Farma / Groothandel in farmaceutische producten, 162, f 14,993 mln
N.B. Blijkt een heer te zijn!
077 (072) Mevrouw J.G.M. de Rijk-Heeren (1952)
Lid Directie J.A.M. de Rijk B.V.
Olie / Benzineservicestations (zonder winkelactiviteit), 217, f 14,657 mln
Lid Algemeen Bestuur Kamer v. Koophandel West-Brabant

078 (098) Mevrouw J.C.M. van den Boer-Slingerland (1941)
Lid Directie Maibo B.V.
Oud-voorzitter Wereldorganisatie FCEM
Oud-lid Bestuur NCD, Ned. Centrum van Directeuren en Comm.
Restaurants, 393, f 13,659 mln

079 (-) Mevrouw A.M.M. Lheureux (1950)
Directeur Carat Nederland B.V.
Reclame-, reclame-ontwerp- en -adviesbureaus, 24, f 13,415 mln

080 (077) Mevrouw H. Schuiling-van Gent (1921)
Lid Directie B.V. Houdstermaatschappij De Zuider Ster
Woninginrichting / Detailhandel in artikelen voor woninginrichting algemeen, 102, f 13,042 mln

081 (075) Mevrouw F. de Vries-Westerdijk (1945)
Directeur Dimco B.V.
Voeding / Vervaardiging van chocolade, 148, f 12,672 mln

082 (079) Mevrouw W.A.J. van Deursen-van Antwerpen (1961)
Directeur Van Deursen Beheer B.V.
Textiel / Detailhandel in dames- en herenbovenkleding, 126, f 12,343 mln

083 (080) Mevrouw M.M.C. de Ruiter-Stam (1943)
Directeur Beheer Garagebedrijven Stam B.V.
Auto / Detailhandel in nieuwe personenauto's, 136, f 11,364 mln

084 (085) Mevrouw A.M. Mulderij-Fieten (1949)
Lid Directie Holding J. Mulderij B.V.
Bouw / Metselen, Timmeren, 171, f 11,178 mln

085 (087) Mevrouw J.C. Brouwer (1964)
Lid Directie Publex B.V.
Reclame-, reclame-ontwerp- en -adviesbureaus, 190, f 10,399 mln

086 (090) Mevrouw H. Jager-Ellen (1953)
Directeur KIM Holding B.V.
Bouw / Slopen van bouwwerken, 103, f 10,189 mln

087 (-) Mevrouw M. Nieuwpoort (1959)
Algemeen Directeur Promiss B.V.
Textiel / Detailhandel in damesbovenkleding (geen bruidskleding), 233, f 9,893 mln

088 (-) Mevrouw M.E. Schutter (1947)
Directeur Bouw- en Exploitatie Maatschappij Flevopolder B.V.
Bouw / Aanleggen van wegen, luchthavens, spoorwegen en sportterreinen, 590, f 9,846 mln

089 (093) Mevrouw M.E.C.M. van Dijk (1967)
Directeur Automobielbedrijf J. van Dijk & Dochters B.V.
Auto / Detailhandel in nieuwe personenauto's, 155, f 9,601 mln
Lid Directie V.D.H. Holding B.V.

090 (094) Mevrouw S.E. van Dijk (1974)
Directeur Automobielbedrijf J. van Dijk & Dochters B.V.
Auto / Detailhandel in nieuwe personenauto's, 155, f 9,601 mln
Lid Directie V.D.H. Holding B.V.

091 (095) Mevrouw S.P.I. Lohf (1957)
Lid Directie Almanova Holding B.V.
Meubelfabriek / Vervaardiging van meubels, 120, f 9,581 mln

092 (097) Mevrouw S.E.B. van Buren (1974)
Lid Directie Holding Van Buren Nijverdal B.V.
Bouwmaterialen / Groothandel in bouwmaterialen algemeen assortiment, 118, f 9,359 mln

093 (-) Mevrouw T.L.E. Despomare (1971)
Lid Directie Despomare Beheer B.V.
ICT / Overige dienstverlening op het gebied van automatisering, 86, f 8,810 mln

094 (100) Mevrouw H.L.W.M. Jonkers-van der Velden (1951)
Lid Directie Van der Velden Groep B.V.
Afvalbehandeling (geen composteren en storten van afval), 270, f 8,781 mln
Oud-lid Bestuur NCD, Ned. Centrum van Directeuren en Commissarissen

095 (-) Mevrouw U. Trost-Lachman (1940)
Lid Directie Verotex Holding B.V.
Chemie / Vervaardiging van zeep-, was-, reinigings- en onderhoudsmiddelen, 159, f 8,673 mln
Lid Raad van Commissarissen Enna Aerosols B.V.
Oud-lid Raad van Commissarissen Vetira Romance Aerosols B.V.

096 (-) Mevrouw C.A. de Jong (1966)
Lid Directie Fricorp B.V.
Bouw / Algemene burgerlijke en utiliteitsbouw, 159, f 8,256 mln

097 (-) Mevrouw E. Rooks-Veld (1959)
Directeur Elhabe Beheer Groenlo B.V.
Werktuig / Groothandel in machines en apparaten voor de warmte-, koel- en vriestechniek, 117, f 8,228 mln

098 (-) Mevrouw P.P. Aarts (1960)
Directeur J.C.P. Lensvelt Beheer B.V.
Meubelfabriek / Vervaardiging van bedrijfsmeubels, 122, f 7,847 mln

099 (-) Mevrouw D.C.G. Baekelant (1962)
Lid Directie Alcatel Kabel Nederland B.V.
Metaal / Vervaardiging van geïsoleerde kabel en draad, 47, f 7,749 mln

100 (-) Mevrouw P.C.C. Magielse (1964)
Directeur Personeel & Organisatie De Vries Holding B.V.
Auto / Reparatie, verhuur en lease van auto's, 133, f 7,499 mln

* De Activiteitbeschrijving kan iets afwijken van die in de Volkskrant

De top 100 vrouwelijke directeuren is samengesteld op basis van eigen vermogen van het bedrijf. Bij algemeen directeuren en bestuursvoorzitters is de score van het eigen vermogen met 50 procent verhoogd. Het eigen vermogen geeft aan hoeveel speelruimt een bedrijf heeft voor overnames en innovaties, en is om die reden een groede graadmeter voor de macht van een bedrijf. Bovendien is het eigen vermogen minider manipuleerbaar dan omzet- en winstcijfers.
Bronnen: Kamers van Koophandel, het Financieel Lexicon en Elite Network Research Uden.