TOPMANAGEMENT

De machtigste vrouwen in het bedrijfsleven


Top-25 in 2001

2001/08 samengesteld door Elite Research Jos van Hezewijk

Lijst Top-25 in 2001
Samenvatting conclusies
Er zijn twee nieuwkomers in de top 25
Op de tweede plaats staat nu de Amerikaanse mevrouw Luella Gross Goldberg. Zij werd commissaris bij ING Groep na de overname van het Amerikaanse Reliastar, waar zij commissaris is.
Op de vijfde plaats zien we nu ir. Marike van Lier Lels dankzij een commissariaat bij KPN. Zij is al de hoogste vrouwelijke directeur van Nederland als COO van Luchthaven Schiphol.
Drie nieuwe commissariaten
De al 3 jaar op nummer 1 staande Belgische professor mevrouw Lutgart van den Berghe kreeg er dit jaar weer een zwaar commissariaat bij, namelijk bij onze nationale trots KLM.
Sybilla Dekker, algemeen directeur van werkgeversvereniging AWVN schoof op van nummer 10 naar 8 doordat zij een zwaar commissariaat verwierf bij de Rabobank. Zij zit niet meer in de Raad van Advies van ABN AMRO.
Neelie Peper-Kroes heeft er een commissariaat bij Lucent Technologies bij en steeg twee plaatsen naar nummer 15.
Kortom:
Het old girls network bloeit langzaam op
Aarzelend worden door de grootste multinationals, de financials voorop, Nederlandse vrouwen toegelaten in de mannenbolwerken van de raden van commissarissen. Een politieke carrière-vrouw scoort nog steeds het beste. Zowel ING, alsook ABN AMRO en Rabobank hebben nu twee vrouwen in hun raden van commissarissen.
Twee vrouwen raakten hun functie kwijt. Drie zakten op de lijst.
De overige verschuivingen zijn het resultaat van gewijzigde Eigen Vermogens van de ondernemingen en correcties.
De lijst wordt samengesteld op basis van commissariaten. De vrouwen krijgen de scores van de meest recente Eigen Vermogens van de bedrijven, waarbij zij commissariaten hebben.
Basisgegevens: EBI en zo goed mogelijk up to date gemaakt door Elite Research te Uden


Top-25 De machtigste vrouwen in het bedrijfsleven 2001
Positie
2001
(Positie
2000)
(Positie
1999)
Naam (geb.)(voornaam)
001(001)(001)Berghe, Mevrouw Prof. Dr. L.A.A. van den (1951) (België) Lutgart)
002(---)(---)Gross Goldberg. Mevrouw (Luella (USA)
003(008)(007)Roobeek, Mevrouw Prof. Dr. A.J.M. (1958) (Annemieke)
004(009)(011)Morin-Postel, Mevrouw Chr. (1946)(Frankrijk)(Christine)
005(---)(---)Lier Lels, Mevrouw Ir. M.E. van (1959) (Marike)
006(005)(004)Lodders-Elfferich, Mevrouw Mr. P.C. (1940) (Tineke)
007(006)(005)Peijs, Mevrouw Drs. K.M.H. (1944)(Karla)
008(010)(009)Dekker, Mevrouw S.M. (1942)(Sybilla)
009(007)(---)Rembe, Mevrouw T. (1937)(USA)
010(003)(003)Groenman, Mevrouw Drs. L.S. (1940) (Louise)
011(004)(---)Maas-de Brouwer, Mevrouw Drs. T.A. (1946) (Trude)
012(013)(013)Boer-Kruyt, Mevrouw Drs. G. J. de (1944) (Dien)
013(012)(002)Chalker of Wallasey, Mevrouw Barones (1942) (UK)
014(011)(010)Rooy, Mevrouw Mr. Y.C.M.T. van (1951) (Yvonne)
015(017)(014)Kroes, Mevrouw Drs. N.(1941) (Neelie)
016(019)(018)Brouwer-Korf, Mevrouw Mr. A.H. (1946) (Annie)
017(027)(040)Horst, Mevrouw Dr. G. ter (1952) (Guusje)
018(030)(023)Vos-van Gortel, Mevrouw Drs. M.W.M. (1931) (Lien)
019(023)(022)Swaab, Mevrouw Mr. E.H. (1946) (Els
020(016)(006)Leyten-de Wijkerslooth de Weerdesteyn, Mevrouw Mr. J.J.M.S. (1935) (Madeleen)
021(018)(---)Bottomley, Mevrouw V. (UK)
022(015)(---)Keeth, Mevrouw M.F. (1946) (UK)
023014(012)Mautner Markhof-Cassis Faraone, Mevrouw M.P. (1931) (Italië)
024(020)(020)Bloemendaal-Lindhout, Mevrouw W.H.J. (1947) (Mieke)
025(021)(021)Engering-Aarts, Mevrouw Drs. L.E.J. (1947) (Louise)

001 (001) (001) Berghe, Mevrouw Prof. Dr. L.A.A. van den (1951) (België) (Lutgart)
Lid Raad van Commissarissen ING Groep N.V.
Lid Raad van Commissarissen SHV Holdings N.V.
Lid Raad van Commissarissen CSM N.V.
Lid Raad van Commissarissen Koninklijke Luchtvaart Maatschappij N.V.
Bestuurder/Partner Vlerick Leuven Gent Management School
Lid Board of Directors International Insurance Society
002 ( ) ( ) Gross Goldberg, Mevrouw (Luella) (USA)
Lid Raad van Commissarissen ING Groep N.V.
Lid Raad van Commissarissen Reliastar (USA)
003 (008) (007) Roobeek, Mevrouw Prof. Dr. A.J.M.(1958) (Annemieke)
Non-Executive Lid Raad van Bestuur Fortis
Lid Raad van Commissarissen PCM Uitgevers N.V.
Lid Raad van Commissarissen SNT Group N.V.
Hoogleraar Universiteit Nyenrode
Hoogleraar Universiteit van Amsterdam
004 (009) (011) Morin-Postel, Mevrouw Chr.(1946)(Fr)(Christine)
Non-Executive Lid Raad van Bestuur Fortis
Lid Bestuur Generale Maatschappij van België
Lid Bestuur Elyo
Lid Bestuur Union Minière S.A.
Lid Bestuur Suez Industries
Lid Bestuur The Rank Group PLC
Lid Bestuur Tractebel
005 ( ) ( ) Lier Lels, Mevrouw Ir. M.E. van(1959) (Marike)
Lid Raad van Commissarissen Koninklijke KPN N.V.
Lid Directie (COO) N.V. Luchthaven Schiphol
006 (005) (004) Lodders-Elfferich, Mevrouw Mr. P.C.(1940) (Tineke)
Lid Raad van Beheer Coöp. Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank B.A.
Lid Raad van Commissarissen PCM Uitgevers N.V.
Lid Eerste Kamer der Staten-Generaal
Oud-eerste vice-voorzitter Partijbestuur CDA
Oud-lid Sociaal-Economische Raad (SER)
007 (006) (005) Peijs, Mevrouw Drs. K.M.H.(1944)(Karla)
Lid Raad van Commissarissen AEGON N.V.
Lid Raad van Commissarissen Koninklijke Vendex KBB N.V.
Lid Europees Parlement CDA
008 (010) (009) Dekker, Mevrouw S.M.(1942)(Sybilla)
Lid Raad van Beheer Coöp. Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank B.A.
Algemeen.Directeur. Werkgeversvereniging AWVN
Oud-Lid Raad van Advies ABN AMRO Holding N.V.
009 (007) (-) Rembe, Mevrouw T. (1937)(USA)
Lid Raad van Commissarissen AEGON N.V.
Oud-non-executive member Board Transamerica
010 (003) (003) Groenman, Mevrouw Drs. L.S.(1940) (Louise)
Lid Raad van Commissarissen ABN AMRO Holding N.V.
Kroonlid SER
Oud-Lid Tweede Kamer der Staten-Generaal D66
011 (004) (-) Maas-de Brouwer, Mevrouw Drs. T.A.(1946) (Trude)
Lid Raad van Commissarissen ABN AMRO Holding N.V.
Voorzitter HayVision Society
Ex-lid Eerste Kamer PvdA
012 (013) (013) Boer-Kruyt, Mevrouw Drs. G. J.de (1944) (Dien)
Lid Raad van Commissarissen Hollandsche Beton Groep N.V.
Lid Raad van Commissarissen Sara Lee/DE N.V.
Lid Raad van Commissarissen Internatio-Müller N.V.
Lid Raad van Commissarissen Elsevier N.V.
Persoonlijk Adviseur
Oud-voorzitter Lieve en Aktieve Vrouwen
013 (012) (002) Chalker of Wallasey, Mevrouw Barones (1942) (UK)
Adviserend Lid Raad van Bestuur Unilever N.V.
Oud-Minister van Staat voor Buitenlandse Zaken en de Gemenebest
014 (011) (010) Rooy, Mevrouw Mr. Y.C.M.T. van(1951) (Yvonne)
Lid Raad van Toezicht Coöp. Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank B.A.
Voorzitter College van Bestuur Katholieke Universiteit Brabant
Lid Raad van Advies Deloitte en Touche
Oud-Lid Tweede Kamer der Staten Generaal CDA
Oud-Staatssecretaris Buitenlandse Zaken
015 (017) (014) Kroes, Mevrouw Drs. N.(1941)(Neelie)
Lid Raad van Commissarissen Koninklijke Nedlloyd N.V.
Lid Raad van Commissarissen Ballast Nedam N.V.
Voorzitter Raad van Commissarissen NIB Capital N.V.
Lid Raad van Commissarissen NCM Holding N.V.
Lid Raad van Commissarissen VIB
Lid Raad van Commissarissen Lucent Technologies B.V.
Lid Raad van Advies PricewaterhouseCoopers N.V.
Oud-Minister Verkeer & Waterstaat (VVD)
Oud-Pesident College van Bestuur Universiteit Nijenrode
016 (019) (018) Brouwer-Korf, Mevrouw Mr. A.H.(1946) (Annie)
Lid Raad van Commissarissen Shell Nederland B.V.
Burgemeester gemeente Utrecht
Oud-secretaris Dagelijks Bestuur PvdA
Vice-voorzitter Dagelijks Bestuur VNG
017 (027) (040) Horst, Mevrouw Dr. G. ter (1952)(Guusje)
Lid Raad van Commissarissen N.V. NUON
Burgemeester gemeente Nijmegen
Oud-Wethouder gemeente Amsterdam
018 (030) (023) Vos-van Gortel, Mevrouw Drs. M.W.M. (1931) (Lien)
Lid Raad van Commissarissen VNU N.V.
Lid Raad van Commissarissen NCM Holding N.V.
Staatsraad
Oud-burgemeester van Utrecht
019 (023) (022) Swaab, Mevrouw Mr. E.H. (1946)(Els)
Lid Raad van Comissarissen De Nederlandsche Bank N.V.
Managing partner Boekel de Nerée
020 (016) (006) Leyten-de Wijkerslooth de Weerdesteyn, Mevrouw Mr. J.J.M.S. (1935) (Madeleen)
Lid Raad van Commissarissen N.V. Nederlandse Spoorwegen
Lid Raad van State
Oud-Lid Raad van Advies ABN AMRO Holding N.V.
Oud-Lid Raad van Commissarissen KBB
Oud-Vice-voorzitter KVP
Oud-Lid Dagelijks Bestuur CDA
Oud-Lid Eerste Kamer der Staten-Generaal CDA
021 (018) (-) Bottomley, Mevrouw V. (UK)
Lid Raad van Commissarissen Akzo Nobel N.V.
Partner Odgers & Berndtson
Oud-Minister van Gezondheid
022 015 (-) Keeth, Mevrouw M.F. (1946) (UK)
Lid Raad van Commissarissen Montell N.V.
023 014 (012) Mautner Markhof-Cassis Faraone, Mevrouw M.P. (1931) (Italië)
Lid Raad van Commissarissen SHV Holdings N.V.
Firmant M.C.F. S.r.l.
Lid Raad van Commissarissen Soc. Reale Mutua di Assicurazioni Udine (It.)
Oud-Firmant Impex Cassis Faraone S.r.l.
024 (020) (020) Bloemendaal-Lindhout, Mevrouw W.H.J.(1947) (Mieke)
Lid Raad van Commissarissen N.V. Bank Nederlandse Gemeenten
Burgemeester gemeente Leidschendam
025 (021) (021) Engering-Aarts, Mevrouw Drs. L.E.J.(1947) (Louise)
Lid Raad van Commissarissen N.V. Bank Nederlandse Gemeenten
Wethouder gemeente Den Haag (VVD)

Twee vrouwen raakten hun functie kwijt. Drie zakten op de lijst.
022 (019) Sprieser, Mevrouw J.A. (1953) !niet meer in functie
Lid RvC Sara Lee/DE N.V.
024 (016) Huijbregts-Schiedon, Mevrouw W.H. (1948) !lagere plaats
Lid RvC N.V. Elektriciteits-Produktiemij. Zuid-Ned. EPZ/ Essent Zuid N.V.
025 (017) Verhoeven-van Lierop, Mevrouw H.C.W. (1943) !lagere plaats
Lid RvC Essent Zuid N.V./ Stadsbus Groep Maastricht N.V.
vz Praesidium Fed. van Werkgeversorg. in de Metaaltechniek
028 (044) Berkestijn-Terlingen, Mevrouw C.E. van (1938) !lagere plaats
Lid RvC N.V. NUON Energie-Ond.v.Gelderl.,Friesl.en Flevol.
029 (-) Scheurer, Mevrouw C. !lagere plaats
Lid RvC N.V. NUON Energie-Ond.v.Gelderl.,Friesl.en Flevol.
002 (008) Arenthals-Kramer Freher, Mevrouw A.H. van (1944) !niet meer in functie
Lid RvA ING Groep N.V./ Lid RvC Alfa Holding B.V./ +Lid RvC Relan N.V.
Presidium Koninklijke Vereniging MKB-Nederland