TOPMANAGEMENT

Aandeel vrouwen in topfuncties 2000-2007
Toestroom van vrouwen naar topfuncties verloopt traag
Sector RvB 3e LAAG RvC/RvT Bron Aantal 
% % % organisaties
2000 2006 2007 2000 2006 2007 2000 2006 2007
Bedrijven 1,9 3,1 2,6 7,4 8,5 10,5 Elite Group 100
11,9 14,6 19,6 SCP 250
Universiteiten 5 9 7 OCW/VSNU
hoogleraren 6 10 11
Soc.ec.non-profit 14 25 18 18 34 12 21 21 SCP 32
Zorg/welzijn 25 34 31 60 52 57 25 30 30 SCP 81
Maatschappelijk 16 31 38 33 45 49 13 25 32 SCP 66
Politiek BiZa/BZK
tweede/eerste kamer 34 39 41 28 29 35
Ministers/Staatssecr. 27 33 31 36 40 45
Raad van State 21 25 29
Ext. Adviesorganen 25 36
Zelfst.Best.Organen 6 3 11
Secr.-Gen./Dir.-Gen. 8 8 8 9 20 27Bron: Emancipatiemonitor 2008 SCP