NETWORKING

Networkingorganisaties: namen en adressen





Bedrijfsleven
Serviceclubs
Beroepsorganisaties
Vrouwen
Vakbonden
Politiek

Organisaties die zich er goed voor lenen om nuttige contacten te leggen voor zakelijke doeleinden, zoals informatie over markten, producten, maatschappelijke trends, ontwikkelingen op je vakgebied, banen, personeel, acquisitie, etc. etc.

Geef networkingorganisaties op of wijzigingen !



NETWERKORGANISATIES Bedrijfsleven

InterCompany Association
Aangesloten 24 verenigingen van grote organisaties. Totaal 15.000 leden. In 1989 hebben de voorzitters van een aantal jongbedrijfsverenigingen het initiatief genomen om met elkaar een informeel overkoepelend orgaan op te richten. De naam van deze organisatie was het Voorzittersoverleg en sinds 1998 is dit InterCompany Association (ICA). De doelstelling van de ICA is het uitwisselen van kennis en ervaring onder de leden van de aangesloten lidverenigingen. De ICA vertegenwoordigt ruim 15.000 jonge werknemers in Nederland, die werkzaam zijn bij de verschillende ondernemingen, ministeries en instellingen
Adres??

Amstel Club
Prof. Tulpplein 1, 1018GX Amsterdam

Commissarissen Netwerk Nederland (CNN)
Oeverkruid 13 4941 VV Raamsdonksveer (0162 - 512277, fax 0162 - 522838)
E-mail: info@commissarissen.nl Internet: www.commissarissen.nl

De Industrieëele Groote Club
Sinds 1870
Dam 27, 1012 JS Amsterdam (020-6242220)

Jong Management (Gelieerd aan de Vereniging VNO-NCW)
Sinds 1916, 29 regionale kringen, 1300 leden.
Postbus 93002, 2509AA Den Haag (070-3490475)

Het Jonge bedrijven Netwerk in Groningen
Alle bedrijven jonger dan 7 jaar kunnen deelnemer worden.
Contacten via Hermien Buls, K.v.K. te Groningen.

Jongere Commerciële Club
Clubs in Breda, Groningen, Utrecht, Rotterdam en Amsterdam. HBO- of universitaire opleiding en werkzaam in de financiële dienstverlening. Maximaal 35 jaar oud.
JCC Groningen
Postbus 1114, 9701 BC Groningen
(050 5772261) (secretariaat Agnes Schilder)

JCC Breda

JCC, Jongeren CommerciŽle Club Amsterdam
Leidsestraat 171, 2182 DL Hillegom (0252-523184)

Koninklijke Vereniging MKB-Nederland
Sinds 1995, 120.000 lid-ondernemers
Postbus 5098, 2600GB Delft (015-2191212)

NCD Nederlands Centrum van Directeuren en Commissarissen
Sinds 1953
Postbus 250, 1170AG Badhoevedorp (020-6580200)

Nederlandsche Maatschappij van Nijverheid en Handel (De Maatschappij)
Sinds 1777, 41 departementen, 8200 leden
Postbus 205, 2000AE Haarlem (023-5360624)

Stichting Maatschappij en Onderneming SMO
Sinds 1968
Postbus 87859, 2508DG Den Haag (070-3528528)

Vereniging VNO-NCW
Sinds 1995, vijf regionale werkgeversverenigingen met ruim 6000 leden.
Postbus93002, 2509AA Den Haag, (070-3490300)

WTC-Club (in het World Trade Center)
Lidmaatschap voor bedrijven
Strawinskylaan 1, 1077XW Amsterdam

NETWERKORGANISATIES Service Clubs

Stichting Arth het Hindoestaanse netwerk
Arth bestaat uit deelnemers van Hindoestaanse afkomst die periodiek samenkomen om te doen aan netwerkvorming. De deelnemers bestaan grotendeels uit academisch gevormde hindoestanen die allen een relatief prominente functie vervullen in het Nederlandse bedrijfsleven.
email arth@arth.nl Website ARTH

Equites, het Netwerk
Equites Netwerk
Netwerk voor 35 jaar en ouder, werkenden uit de noordelijke provincies die hun netwerk uit willen breiden.
Postbus 586, 9700 AN Groningen, email info@equitesnetwerk.nl

Soroptimist International, Unie van Soroptimistclubs in Nederland, Suriname en de Nederlandse Antillen
Sinds 1928, 82 Nederlandse clubs, ruim 3000 leden, lidmaatschap uit uitnodiging.
Website Prins Berhardplein 171, 1097BL Amsterdam (020-6922921)

Business Bikers Foundation
BBF is een informele organisatie welke is ontstaan uit een aantal succesvolle ondernemers die elkaar bij toeval hebben ontmoet. Deze zakenlieden hadden een gemeenschappelijke overeenkomst tw. hun zakelijke ambities, vertaald in werkweken van 60 uur en meer, en hun manier van ontspannen middels het motorrijden.Tijdens het gezamenlijke brunchen na de toertochten werd het idee geboren om een "motorclub" op te richten om mensen van een soortgelijk kaliber bij elkaar te brengen binnen een informeel netwerk.

Orde der Vrijmetselarij
In 1734 werd de eerste Nederlandse loge gevormd. In 1756 besloten elf loges tot hechte samenwerking. Een verband dat er nog steeds is: de 'Orde van Vrijmetselaren onder het Grootoosten der Nederlanden
Een overzicht van orden, graden en Ritualen

Stichting Rotary Administratie Nederland (Governors' Joint Secretarial Office)
Sinds 1923 (Nederland), ruim 17.000 Rotarians, lidmaatschap op uitnodiging.
Amstel 266, 1017Am Amsterdam (020-6232405)

Rotaract Nederland
Sinds 1968, 70 lokale Clubs, 1000 leden, tussen 18 en 30 jaar.
p/a Amstel 266, 1017AM Amsterdam
Website van Rotaract
Kiwanis International Europe KIE (Distrikt Nederland)
Sinds 1986, 85 lokale Kiwanis serviceclubs
Lange Zijde 11, 2761AZ Zevenhuizen (0180-631818)

Stichting Multiple District 110 Nederland van Lions Clubs International
Sinds 1951 (Nederland), 6 districten, 10.000 leden, lidmaatschap op uitnodiging.
Postbus 90154, 5000LG Tilburg (013-5944830)

Nederlandsche Tafelronde
Postbus 597, 3330AN Zwijndrecht (078-6122713)

Federatie van Junior Kamers in Nederland (Junior Kamer Nederland, Junior Chamber the Netherlands)
Sinds 1957 (Nederland), 90 kamers, 2400 leden, tot 40 jaar
Cantrijn Secretariaten, postbus 2047, 4200BA Gorinchem (0183 628794), email info@jci.nl
Nederland Business Netwerk
Lidmaatschap mogelijk voor (ex-)Junior Kamerleden
Cantrijn Secretariaten, postbus 2047, 4200BA Gorinchem (0183 628794), email info@jci.nl

Thinktank TT (Centers of Entrepreneurship)
Sinds 1989, netwerk van 12 verenigingen, 1000 leden.
Postbus 3319, 1001AC Amsterdam (020-6175507)

Zonta International, Area Nederland
20 Nederlandse clubs met 600 leden. Lidmaatschap op uitnodiging.
Postbus 248, 6880AG Velp (023-5293983)

NETWERKORGANISATIES Beroep

Vereniging voor Strategische Beleidsvorming
Website VSB
Koninginnegracht 22 2514 AB Den Haag
tel : 070-364 55 88; fax : 070-360 37 24
e-mail: info@strategie-vsb.nl
De Vereniging voor Strategische Beleidsvorming, VSB, is sinds 1971 de Nederlandse organisatie voor allen die via hun werk of middels een actieve belangstelling in aanraking zijn gekomen met strategische beleidsvorming.
Onder haar ruim 800 leden bevinden zich managers, planners en adviseurs afkomstig uit het bedrijfsleven, de overheid en maatschappelijke instellingen, alsmede vertegenwoordigers uit de wetenschap en het onderwijs. Er wordt naar gestreefd het ledenbestand evenwichtig en volgens onderstaande formule op te bouwen.

Managers Netwerk Nederland (MNN)
Managersnetwerk
Oeverkruid 13, 4941 VV Raamsdonksveer
Tel: 0162-523131, Fax: 0162-522838, E-mail: info@managersnetwerk.nl.
Directeuren en managers. MNN telt momenteel 500 leden en biedt hen 60 ontmoetingsgelegenheden per jaar.

KIvI Koninklijk Instituut van Ingenieurs
Sinds 1847, 21000 leden
Postbus 30424, 2500GK Den Haag (070-3919900)

OOA Orde van organisatiedeskundigen en -advieurs
Sinds 1940, 1150 leden
Postbus 302, 1170AH Badhoevedorp (020-6580255)

Stichting Landelijke Samenwerking Economisten
Sinds 1979
Postbus 273, 2100AG Heemstede (023-5281443)

Nederlandse Ingenieursvereniging Niria
Sinds 1928, 23000 leden
Postbus 84220, 2508AE Den Haag (070-3522141)

VOA Vereniging voor bedrijfskunde
Sinds 1951, 500 leden
Postbus 480, 3440AL Woerden (0348-414566)

VAO Vereniging van Allochtone Ondernemers
Sinds 1989
KNSM-laan 556-5, 1019LP Amsterdam (020-4191222)

NIVE, Nederlandse Vereniging voor Management
Sinds 1925, 2000 leden
Postbus 266, 2270AG Voorburg (070-3001500)

Fifty One International
Sinds 1977
Rijnenburg 13, 2352TJ Leiderdorp (071-5890516)

en vele andere

NETWERKORGANISATIES Branche
Diverse

NETWERKORGANISATIES Lokaal/regionaal

Diverse

NETWERKORGANISATIES Vrouwen

Ladies' Circle Nederland
Sinds 1975, 41 clubs, 780 leden
Gerard Doulaan 36, 1412JC Naarden

VVAO Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding
Sinds 1918, 5500 leden.
Postbus 13226, 3507LE Utrecht (030-2721588)

SVN Stichting VrouwenNetwerk Nederland
Sinds 1980, 32 deelnetwerken. Leidinggevenden posities en staffuncties.
Postbus 487, 2700AL Zoetermeer (079-3510031)

SVE Stichting Vrouwelijke Entrepreneurs
Sinds 1985, 125 leden.
Haarlemmerstraatweg 5-A, 2343LA Oegstgeest (071-5174747)

UVON Unie van Vrouwelijke Ondernemers Nederland
Sinds 1950, 7 regionale afdelingen, 400 leden.
Postbus 93002, 2509AA Den Haag (070-3490400)

Stichting WEN Women Entrepreneurs Netherlands
Geen netwerkorganisatie!
Doel: Het vrouwelijke ondernemerschap promoten, ondersteunen en duidelijker op de 'Ondernemerskaart' zetten.
Franse straat 2, 6524 JA Nijmegen tel 024-3295683, fax 024- 3295684 email info@wenonline.nl, site WENOnline

ZMV Netwerk Zwarte Migrantenvrouwen met een Hogere Opleiding en specifieke deskundigheid
Sinds 1990, 150 leden.
Postbus 85376, 3508AJ Utrecht (030-2331772)

Stichting Netwerk Mediavrouwen
Sinds 1994, 325 aangeslotenen.
Postbus 26850, 1202JX Hilversum (035-6773111)

Soroptimist International, Unie van Soroptimisclubs in Nederland, Suriname en de Nederlandse Antillen
Sinds 1928, 82 Nederlandse clubs, ruim 3000 leden, lidmaatschap uit uitnodiging.
Website Prins Berhardplein 171, 1097BL Amsterdam (020-6922921)

NETWERKORGANISATIES Vakbonden

Algemene Vakcentrale AVC
Sinds 1990, 106.000 leden
Postbus 59168, 1040 KD Amsterdam (020-5816321)
Ambtenarencentrum AC
Sinds 1945
Mesdagstraat 118, 2596 XZ Den Haag (070-3240846)

De Unie, vakbond voor industrie en dienstverlening
Postbus 200, 3990 DE Houten (030-6371060)

Nederlandse Onafhankelijke Vakbond voor de Overheids- en Non-profit sector NOVON
Sinds 1991, 21.000 leden
Postbus 633, 3800 AP Amersfoort (033-4617642)

Vakbond van Ambtenaren en Trendvolgers Onderling Belang
Spoorgracht 11, 1781 CC Den Helder (0223-620610)

Vakbond voor Burger- en Militaire ambtenaren bij defensie VBM
Sinds 1993, 21.000 leden
Mesdagstraat 118, 2596 XZ Den Haag (070-3242125)

Vakcentrale voor Middelbaar en Hoger Personeel MHP
Postbus 400, 3990 DK Houten (030-6374792)

Verbond van Onafhankelijke Vakorganisaties VOV
Sinds 1916, 21 aangesloten vakorganisaties met in totaal ruim 28.000 leden
Postbus 417, 2260 AK Leidschendam (070-4440444)

Federatie Nederlandse Vakbeweging FNV
Sinds 1906
Postbus 8456, 1005 AL Amsterdam (020-5816300)

Christelijk Nationaal Vakverbond in Nederland CNV
Sinds 1909, 384000 leden
Postbus 2475, 3500GL Utrecht (030-2913911)

NETWERKORGANISATIES Politiek

Christen Democratisch Appèl CDA
Sinds 1980
Postbus 30453, 2500 GL Den Haag (070-3424888)

Gereformeerd Politiek Verbond GPV
Sinds 1948, 187 afdelingen, 14.650 leden.
Postbus 439, 3800 AK Amersfoort (033-4613546)

GroenLinks
Sinds 1990
Postbus 8008, 3503 RA Utrecht (030-2399900)

Partij van de Arbeid PvdA
Sinds 1946
Postbus 1310, 1000 BH Amsterdam (020-5512155)

Politieke Partij Democraten 66 D66
Sinds 1966
Postbus 660, 2501 CR Den Haag (070-3566066)

Reformatorische Politieke Federatie RPF
Sinds 1975, 11.500 leden
Postbus 302, 8070 AH Nunspeet (0341-256744)

Socialistische Partij SP
Sinds 1972, 17.500 leden.
Vijverhofstraat 65, 3032 SC Rotterdam (010-4673222)

Staatkundig Gereformeerde Partij SGP
Sinds 1918, 11 regionale afdelingen, 23.700 leden.
Laan van Meerdervoort 165, 2517 AZ Den Haag (070-3456226/3468688)

Volkspartij voor Vrijheid en Democratie VVD
Sinds 1948
Postbus 30836, 2500 GV Den Haag (070-3613061)

Public SPACE Foundation
is een privaat initiatief. Doelstelling van de Stichting is bijdragen aan het debat over de inrichting van de publieke sector.
Sinds 2000, http://www.public-space.com , Nieuwegracht 58 3512 LT Utrecht Secr.: (0031) 653511939