Elite Network Research

NETWORKING

Diensten
De juiste mensen in je netwerk vinden, doorgronden, gebruiken en liefst motiveren

1. Lezing over networking(-management).
2. Studiebijeenkomst over de principes van networking(-management).
3. Workshop kennis, inzicht en vaardigheden in networkingmanagement en het stappenplan.
4. Analyse networkingsituatie.
5. Opstellen marketing/networkingbeleidsplan.
6. Inpassing networkinginformatiesysteem.
7. Onderzoek volgens top-down- en bottom-up-methode naar algemeen relevante netwerken.
8. Coaching van medewerkenden bij de monitoring en toepassing van networking en het stappenplan.
9. Advisering van management over de implementatie van networkingmanagement.

N.B.
Alle activiteiten zijn gericht op maximale participatie van de deelnemenden en op het zelf leren uitvoeren van deze activiteiten.
Alle activiteiten zijn op zichzelf staande eenheden die afhankelijk van de situatie het beste volgens de aangegeven volgorde in combinatie met andere activiteiten uitgevoerd kunnen worden.

Uitgebreidere informatie over networking-management vindt u in het boek "JE KENT WIE JE BENT, de verborgen kracht van relatienetwerken" (ISBN 90 5018 322 0).

Wij zullen u gaarne nader informatie verschaffenONZE KLANTEN

Sinds 15 jaar houdt de Elite Group zich bezig met networking-management.
Lezingen over networking-management geven wij voor onder andere tal van universiteiten, banken, business clubs, vrouwenorganisaties, afdelingen van MKB Nederland, welzijnsinstellingen, grote accountantsorganisaties, politie-afdelingen en grote steden.
Workshops/cursussen over networking-management verzorgen wij periodiek voor enkele ministeries, Nederlandse Centrum voor Commissarissen en Directeuren, afdelingen van MKB Nederland, enige grote ondernemingen, een provincie, een universiteit en een Hogeschool.
Advisering over networking-management verrichten wij voor een grote stad, een ministerie, een automatiseringsbedrijf, een vrouwenorganisatie, een grote bouwonderneming en een exclusieve bank.
Onderzoek naar netwerken voeren wij regelmatig uit voor nagenoeg alle grote media.


Wij zullen u gaarne nader informatie verschaffen !NETWORKING-MANAGEMENT-STAPPENPLAN

"Iedereen die niet als een eenzame zonderling door het leven wil gaan, maakt gebruik van netwerken (...). Dat vormt de basis van het werk van het bureau Elite Network Research van drs Jos R.M. van Hezewijk", auteur van de bestseller 'De top-elite van Nederland' en 'Je kent wie je bent, de verborgen kracht van relatie-netwerken'. (managementboeken-top 10) (FEM)

Het networking-management-stappenplan van Elite Network Research geeft je systematisch middelen in handen om effectief contact te houden met de "markt" ondanks alle snelle maatschappelijke veranderingen. Dit geeft je een langdurige voorsprong op de concurrentie. Uiteraard verenigt networking het nuttige met het aangename en motiveert mensen.


AUTOMATISCH VROEGTIJDIG ALLE BELANGRIJKE INFORMATIE
Het gaat minder om kennissen, maar vooral om kennis

Iedere actieve persoon heeft minimaal 250 relaties die om informatie gevraagd kunnen worden. Deze 250 kunnen doorverwijzen naar 200 andere relaties en deze eventueel naar 100 anderen. Dit betekent dat men toegang heeft tot 8 miljoen mensen, alle volwassenen in Nederland en alle informatie. Het probleem is dus niet nieuwe kennissen, maar kennis over bestaande relaties. Het networking-management-stappenplan geeft systematisch inzicht in wie welke informatie en relaties heeft. Daardoor beschik je automatisch vroegtijdig over alle belangrijke informatie. Dit bespaart je veel kostbare verrassingen en acquisities.

Integratie van interne en externe netwerken


DIRECT GROTE BESPARINGEN DOOR DOSERING VAN RELATIES
Het gaat meer om opinionleaders, dan om decisionmakers

Iedereen (niet alleen de "borrelaars") heeft waardevolle relaties. Na systematische analyse met behulp van het networking-management-stappenplan blijk je veel irrelevante relaties te kunnen desintensiveren (40%). Hierdoor krijg je meer tijd voor belangrijke relaties (20%). Bestaande belangrijke relaties bezitten namelijk een schat aan informatie en achterliggende netwerken. Belangrijke nieuwe relaties komen dan vanzelf binnen handbereik. Het networking-management-stappenplan helpt u bij de keuze van de beste relaties.

Tijdsplanning naar prioriteit van relatiesMEER RENDEMENT DOOR HOGERE KWALITEIT VAN RELATIES
Niet vriendjespolitiek, maar vooral (de informele kant van) zakelijke relaties

Networking-management is min of meer marketing van mensen, het positioneren van mensen in een relevante gesegmenteerde omgeving. De juiste mensen op de juiste plaats. Networkingmanagement is vooral een zaak van het (in)formele interne netwerk. Networking is echter niet alleen een kwestie van kwantiteit, maar vooral van kwaliteit; de juiste mix in aanknopingspunten, cultuur of imago. De 400x200x100-formule impliceert ook dat het imago je vooruit snelt. Het networkingmanagementstappenplan helpt je de sterktes en zwaktes te vinden. Een goed gevarieerd personeelsbestand en dito imago scheelt heel veel kostbare bezoekjes en acquisities en zorgt ervoor dat organisaties weer met beide benen in de maatschappij komen staan.

Integratie formele en informele structuur


EFFECTIEF EN PRAKTISCH RELATIE-INFORMATIESYSTEEM
Onbeheersbare marketingfactoren worden meer beheersbaar door het networking-management-stappenplan

Het stappenplan leert u de belangrijkste segmenten, organisaties, personen, aanknopingspunten en targets. U kunt uw relaties meten en plannen. Het stappenplan is bruikbaar voor individuen, afdelingen en organisaties. Het stappenplan produceert een relatie-bestand met prioriteiten dat de intučtie kan voeden. De effectiviteit van networking kun je meten (monitoring) door dit unieke uitwisselbare relatie-informatiesysteem, dat ervoor zorgt dat kostbare en tijdrovende informatie over relaties nooit meer verloren gaat met het vertrek van medewerkers.
Wij zullen u gaarne nader informatie verschaffen