NETWORKING

De nieuwe elite van NederlandPersbericht

Inhoud

Conclusies

Update

Bestellen

Netwerkschema

(Email naar elite@elite-research.org) & Gratis download boek


De Nieuwe Elite van Nederland (2003)
Het new boys netwerk op jacht naar geld, status en invloed

PERSBERICHT

In de laatste decennia heeft zich in Nederland een Nieuwe Elite geformeerd. Net als in de Gouden Eeuw en de Industrialisatie wist een selecte club ondernemers dankzij een periode van exceptionele economische bloei puissant rijk te worden. Om het establishment te om-zeilen, zochten deze vrijbuiters hun heil in telkens nieuwe risicovolle markten: onroerend goed, media, IT, bedrijvenhandel, beurs en internet.
Hierbij gingen ze vaak tot op het randje van de betamelijkheid waardoor de Nieuwe Elite sinds de jaren zestig met name gedurende economische dips talloze affaires op haar naam schreef: onder andere Slavenburg, REM-eiland, Newtron, Begemann, de beursfraude en WorldOnLine.
Hoofdrolspelers in De Nieuwe Elite van Nederland zijn onder andere Léon Melchior, John de Mol, Willem Smit, Joep van den Nieuwenhuyzen, Adri Strating, Nina Brink en Ed Maas.
Met hen kwamen mee- en overlopers uit de oude elite als Arnold Heertje, Ton Soetekouw, John Fentener van Vlissingen, Ton Jongbloed, Eddy Swaab, Maurice de Hond en Tjerk Westerterp in de problemen. Op de toppen van hun succes wilde deze kliek uit de Nieuwe Elite nog meer dan de status die van geld uitgaat. Ze wilden politieke macht. Ze zagen hun kans schoon met de opkomst van het fenomeen Fortuyn, maar tot hun frustratie gingen jonkies uit de oude politieke elite (Balkenende en Bos) ermee aan de haal.
De nieuwe elite van Nederland ontrafelt het web van een selecte groep ondernemers die in wisselende samenstelling hun zaken doet en elkaar treft in een aantal vermaarde horeca gelegenheden als Barretje Hilton, Lexington en Des Indes.

De Nieuwe Elite van Nederland is een analyse van een tijdperk dat vijftig jaar beslaat, maar de jacht naar geld, status en invloed blijkt gezien de affaires rond Mabel Wisse Smit, Ahold, de bouwfraude, de LPF en Eddy de Kroes nog dagelijks actueel te zijn.

Niemand beter dan de elite onderzoeker Jos van Hezewijk is in staat deze wereld van de nieuwe elite te beschrijven en hun doen en laten te doorgronden. Eerder verschenen onder andere van zijn hand: De topelite van Nederland, De netwerken van de topelite, Je kent wie je bent en XXL; De macht, het netwerk, de prestaties en de wereld van de Nederlandse topmanagers.
Uitgeverij Balans
ISBN 90 5018 621 12
De Nieuwe Elite van Nederland (2003)
Het new boys netwerk op jacht naar geld, status en invloed

INHOUD

HOOFDSTUK 1 INLEIDING
De nieuwe elite op jacht naar geld, status en invloed
Een periode van sterke economische groei na de Tweede
Wereldoorlog geeft veel nieuwe rijken; hierbinnen ontstaat
een nieuwe elite, die op nieuwe markten de oude elite dreigt
te passeren.

HOOFDSTUK 2 ONROEREND GOED
De nieuwe elite legt haar financiële basis
Vanaf de jaren ‘50 wordt het onroerend goed het spaarvarken
van de nieuwe elite; dit gaat gepaard met vele affaires,
waarbij na een economische dip zelfs gerenommeerde banken
omvallen.

HOOFDSTUK 3 MEDIA
De oude elite neemt initiatief over
De jongerencultuur opent in de jaren ‘60 de mediamarkt
met hoge status voor de nieuwe elite; maar de oude elite weet
zich goed aan te passen.

HOOFDSTUK 4 IT
De nieuwe elite vertoont eerste kliekvorming
Vanaf de jaren ‘70 weet de nieuwe elite aanvankelijk de
IT-markt te domineren; het gevolg is een kliek, die het bij een
economische dip echter laat afweten.

HOOFDSTUK 5 BEDRIJVENHANDEL
De nieuwe elite krijgt status
In de jaren ‘80 trekt het succes van de bedrijvendokters
veel academici naar de nieuwe elite; maar de meeste raiders
vallen na de eerste economische tegenwind terug op
conglomeraten.

HOOFDSTUK 6 BEURSBENGELS
De oude elite slaat terug
Begin jaren ‘90 denkt de nieuwe elite slapende rijk te worden
op de beurs; maar de oude elite is de minachting beu.

HOOFDSTUK 7 INTERNET
De oude elite lijkt verslagen
Eind jaren ‘90 duikt de gevestigde nieuwe elite met hun kinderen
massaal op de nieuwe economie; maar na een economische dip
staan zij tot hun boosheid al snel met lege handen.

HOOFDSTUK 8 POLITIEK
De nieuwe elite ruikt macht
Begin 21e eeuw krijgt de nieuwe elite de vurig gewenste invloed
aangereikt; tot hun frustratie gaan jonkies uit de oude politieke elite
ermee aan de haal.

HOOFDSTUK 9 CONCLUSIES
De oude elite slokt de nieuwe op
Afhankelijk van de economie kan de nieuwe elite nog groeien;
maar historisch gezien hoeft de oude elite niets te vrezen;
een restant van de nieuwe elite zal zich bij de oude elite voegen.

PERSONENREGISTER
ZAKENREGISTER
De Nieuwe Elite van Nederland (2003)

Het new boys netwerk op jacht naar geld, status en invloed

CONCLUSIES

De oude elite slokt de nieuwe op

De eerste acht hoofdstukken van dit boek lieten enerzijds de geweldige financiële successen van de nieuwe elite zien, anderzijds werd duidelijk dat de nieuwe elite over het algemeen nergens echt blijvend succesvol was. Of het zou in het onroerend goed moeten zijn. Wel hebben ze de oude elite wakker geschud. In dit laatste hoofdstuk laten we de nieuwe elite nog eens de revue passeren, schetsen we zes belangrijke kenmerken van deze selecte club uit de nouveau riche en analyseren we waarom de houding jegens de oude elite van aanvankelijke minachting omsloeg in boosheid en frustratie. En aan de hand van een historische vergelijking werpen we een blik in de toekomst. Welk lot staat de nieuwe elite te wachten?

Het eerste belangrijke kenmerk van de nieuwe elite is rijkdom. Je hebt oude rijken en nieuwe rijken ofwel nouveau riche. De nouveau riche heeft haar vermogen opgebouwd na de Tweede Wereldoorlog. De oude rijken ervoor. Binnen de nouveau riche kennen we ook de nieuwe elite, de groep waar we het in dit boek steeds over hebben gehad. De kliek die elkaar continu de bal toespeelt, een 'new boys network'. Ze onderhouden minimaal twee zakelijke relaties met elkaar. Daarnaast hebben we het in dit boek over de oude elite. Dat zijn de 'old boys', de representanten van de organisaties die van voor de Tweede Wereldoorlog stammen. Overigens zijn er allerlei soorten elites (cultureel, politiek en religieus), maar in dit boek bedoelen we vrijwel altijd een financiële elite. Hieronder ter illustratie van de verhouding tussen oude elite, nouveau riche en nieuwe elite de top 10 van de rijkste Nederlanders en de top 10 van de nouveau riche.

Top 10 van rijkste Nederlanders*
1 Familie Brenninkmeijer (€8 miljard/oude elite)
2 Charlene de Carvalho-Heineken (€4,2 miljard/oude elite)
3 Familie van Oranje (€2,6 miljard/oude elite)
4 Frits Fentener van Vlissingen (€1,7 miljard/oude elite)
5 Familie De Rijcke (€1,6 miljard/oude elite)
6 Familie Dreesmann (€1,5 miljard/oude elite)
7 John Fentener van Vlissingen (€1,5 miljard/overloper oude elite)
8 Paul Fentener van Vlissingen (€1,3 miljard/oude elite)
9 Familie van der Vorm (€1,3 miljard/oude elite)
10 Familie Pon (€1 miljard/oude elite)

Van alle 500 rijksten van 2002 is ongeveer tweederde oude elite. Ze domineren dus nog steeds. Eenderde (ruim 150 rijken) kunnen we bestempelen als nouveau riche. En van die 150 zijn er weer vijftig typisch nieuwe elite, de kliek dus. Bij de top 10 van rijkste Nederlanders zit, zoals hierboven blijkt, feitelijk niemand uit de nouveau riche en dus ook niemand uit de nieuwe elite. Alleen John Fentener van Vlissingen (zevende plaats) is een overloper van de oude elite naar de nieuwe elite, omdat hij zoveel contacten met de kliek heeft aangeknoopt. De eerste echte nieuwe rijke staat op nummer 11 van de lijst van 500 rijksten, zoals we zien in onderstaande top 10 van nouveau riche.

Top 10 van rijkste nouveau riche*
1 (11*) Joop van Oosterom (€1 miljard/nieuwe elite)
2 (12*) Cees de Bruin (€1 miljard/nieuwe elite)
3 (14*) Léon Melchior (€900 miljoen/nieuwe elite)
4 (16*) Dirk van den Broek (€825 miljoen/nouveau riche)
5 (17*) Alfred Balm (€800 miljoen/nouveau riche)
6 (18*) Joop van den Ende (€800 miljoen/nieuwe elite)
7 (19*) John Deuss (€750 miljoen/nieuwe elite)
8 (20*) Teunis van Wettum (€750 miljoen/nouveau riche)
9 (22*) John de Mol (€640 miljoen/nieuwe elite)
10 (26*) Evert Louwman (€500 miljoen/nouveau riche)

* Bron: Quote 500 rijksten

In bovenstaande top 10 van nouveau riche valt direct op dat de nieuwe elite goed is vertegenwoordigd. Ze nemen liefst zes plaatsen in de top 10 in. Waaronder de nummer één positie: it-ondernemer Joop van Oosterom. Hij wordt gevolg door bedrijvenhandelaar Cees de Bruin en vastgoedondernemer Léon Melchior. Allen goed voor zo'n miljard euro. Op de zesde staat weer nieuwe elite: mediaproducent Joop van den Ende. Op zeven gevolgd door de omstreden oliehandelaar John Deuss en op nummer negen door collega mediaproducent John de Mol. De andere vier rijkste nouveau riche behoren niet tot de nieuwe elite, omdat ze niet minimaal twee zakelijke relaties hebben met de kliek.

Het is opmerkelijk dat niemand van de beursbengels of internetboys in de top 10 van nouveau riche voorkomt. Het blijkt toch te veel luchthandel te zijn. Ook moeten we constateren dat de bekendsten – Joep van den Nieuwenhuyzen, Hans Breukhoven en Roel Pieper – niet tot de allerrijksten behoren. Toch te veel praatjes. Met een paar honderd miljoen houdt het voor hen op. Het zijn juist de relatief 'braafsten' die het rijkst zijn. Geen van de superrijken behoorde tot de cliëntèle van het beruchte Barretje Hilton, het clubhuis van de nieuwe elite.

Van genoemde zes nieuwe-eliteleden is alleen John Deuss actief betrokken geweest bij schandalen. De uitzondering die de regel bevestigt. Met deugnieterij kun je blijkbaar aardig wat miljoenen verdienen, maar een zekere braafheid geeft toch meer mogelijkheden om heel veel geld te verdienen. Zeker in transacties met de oude elite, waar uiteindelijk veruit het meeste geld zit. De braafsten hebben zich ook meer ingespannen om een bedrijf met continuïteit op poten te zetten. Het gros van de nieuwe elite stort zich daarentegen over het algemeen in een plotseling opdoemende nieuwe markt en wordt met een dosis slimheid en veel geluk vreselijk rijk. Dat blijkt ook uit het feit dat de meesten van hen de miljoenen te danken hebben aan één succesvolle deal om vervolgens vaak veel geld te verliezen aan nieuwe deals of zich net weten te handhaven door mee te liften op successen van anderen uit de nieuwe elite. Alleen een vastgoedhandelaar als Jaap Kroonenberg, een it-onderneemster als Nina Brink, voormalig bedrijvenhandelaars als Jan Bernhard Wolters, Jan Kuijten en Willem Cordia en Dirk Scheringa hebben naast de allerrijksten over langere tijd of met meerdere projecten een stroom van miljoenen gegenereerd. De rest is hit and run. Dat gedrag kwam sterk naar voren bij de politiek, die de nieuwe elite op een presenteerblaadje kreeg aangereikt door Pim Fortuyn. Ze waren er nog lang niet klaar voor, maar hun geweldige drang naar status en hun grote frustratie over de afgang met internet deden hen daar induiken. Maar het bleek een markt die ze totaal niet aankonden. De 'braafsten' en de allerrijksten sympathiseerden en zaten bij de begrafenis van Fortuyn in de kerk, maar hielden wijselijk afstand. Ze wisten dat het nog geen goede markt was.

Het tweede belangrijke kenmerk van de nieuwe elite is de kliekvorming. We hebben gezocht naar deze kliek en die zonder problemen gevonden. Het startpunt voor dat onderzoek was de Groupe Courtier. Moeiteloos hebben we ruim zeventig multimiljonairs (tien miljoen euro of meer als ondergrens) gevonden die gemiddeld meer dan drie zakelijke relaties met elkaar hebben. Gemiddeld is de nieuwe elite dus betrokken bij meer dan drie bedrijven/organisaties van anderen uit de nieuwe elite. 'Op een gegeven moment leek het wel of iedereen met aandelen aan het kwartetten was', zei een toekijker eens over deze nieuwe elite in Quote. De kliekvorming is evident.

Berry van den Brink is de grootste spin in het web. Hij is bij twaalf bedrijven van de nieuwe elite betrokken geweest. Hier moet wel bij worden aangetekend dat bedrijvenhandelaren al snel hoog scoren door de aard van hun markt met veel wisselende bedrijven. Van den Brink bewoog zich dan ook vooral op de markt van de bedrijvenhandel, maar ook wel op de markt van it en de beurs. Erg rijk is hij niet geworden. Hij is een van de hekkensluiters van de lijst van 500 rijksten.

De tweede grootste spin in het web is ook een bedrijvenhandelaar: Joep van den Nieuwenhuyzen. Hij heeft posities in elf bedrijven van de nieuwe elite. Hij heeft zich op veel meer markten bewogen, zowel op die van media en it als bedrijvenhandel en politiek. Je kunt hem niet helemaal nouveau riche noemen, omdat zijn schoonvader Gerrit van der Valk hem in het zadel heeft geholpen. Maar hij heeft wel alle kenmerken ervan, dus rekenen we hem er wel bij.

De derde spin in het web van de nieuwe elite is it-ondernemer Willem Smit met bemoeienis met tien bedrijven. Hij heeft zich bezig gehouden met media, it, bedrijvenhandel en internet. Hij is niet geweldig rijk.

De vierde grootste spin is Willem Cordia, ook met tien be- drijven. Hij heeft zich evenals zijn maatje Berry van den Brink vooral bewogen op de markt van bedrijvenhandel en beurs. Hij is er echter vele malen rijker van geworden. Cordia valt als redelijk 'braaf' te bestempelen. Anders dan zijn maatje leunde hij van begin af aan op zijn schoonvader. Hoe groot de rol was van Courtier en Capercaillie blijkt uit het feit dat de vier grootste spinnen in deze kongsies zaten.

De vijfde spin is een opmerkelijke. In verhouding tot de nieuwe elite heeft hij nauwelijks kapitaal gemaakt. Meeloper Tjerk Westerterp heeft zich vooral laten gebruiken door de nieuwe elite. Maar dan wel als commissaris op bijna alle markten: it, bedrijvenhandel, beurs, internet en politiek. In totaal bij acht bedrijven en organisaties. Hij was succesvol met 'zijn' optiebeurs.

De zesde spin is Oscar Hammerstein, ook al zo'n meeloper die als advocaat de nieuwe elite vooral heeft bijgestaan zonder zelf te zijn binnengelopen met tientallen miljoenen. Hij is met zeven lijntjes wel betrokken geweest op allerlei markten: vastgoed, it, handel, beurs, internet en politiek.

De zevende spin is een duistere. Robert Jan Doorn is van alle markten thuis met uitzondering van media en politiek. We tellen bij hem zes connecties. Waarschijnlijk heeft hij er maar weinig aan overgehouden.

De achtste spin, Joop van Oosterom, is de allerrijkste van de nieuwe elite. Van Oosterom was behoorlijk 'braaf '. Van hem zijn geen echte schandalen bekend. Bij de affaires rond Noro en Management Share was hij slechts zijdelings betrokken. Zijn zes bedrijven liggen op de markt van vooral it, maar ook bedrijvenhandel en internet.

De negende spin in het web van de nieuwe elite, Willem van Kooten, is vooral een mediaman, maar kwam uiteindelijk ook bij de aanpalende politiek uit. Wel een grote mond, maar nimmer betrokken geraakt bij 'bloedige' affaires.

De tiende grootste spin is een overloper uit de oude elite, namelijk Joel Wyler. Betrokken bij vijf bedrijven bewoog hij zich op de markt van vastgoed, bedrijvenhandel en internet.

De top 10 Spinnen
1 Berry van den Brink
2 Joep van den Nieuwenhuyzen
3 Willem Smit
4 Willem Cordia
5 Tjerk Westerterp
6 Oscar Hammerstein
7 Robert Jan Doorn
8 Joop van Oosterom
9 Willem van Kooten
10 Joel Wyler


Uit deze opsomming van de tien grootste spinnen blijkt overduidelijk dat it en bedrijvenhandel het meest hebben bijgedragen aan de onderlinge relaties en daarmee aan de kliekvorming en dus aan het ontstaan van de nieuwe elite.

Het is aan deze kliekvorming te wijten dat vele anderen werden buitengesloten. Daarbij zijn vele bekende namen uit de nouveau riche zoals de voormalige lpf-minister Herman Heinsbroek, oud-Unigro-topman Eric Albada Jelgersma, Jan en Paul Baan, Detron-eigenaar George Banken, voetballer Marco van Basten, Jaap en Albert Blokker, de gebroeders Bolland (muziek), Ron en Eric Brandsteder, Mark en Pieter Diks (Beter Bed), Frits Goldschmeding (Randstad uitzendorganisatie), Eduard Hagens (Exact), Ruud Hendriks (Endemol), aannemer Henk Koop, autoverkoper Frits Kroymans, Hennie van der Most (pretparken), de familie Pon (Volkswagen), Jan Zeeman en vele anderen. Deze leden van de nouveau riche hebben nagenoeg allemaal wel een zakelijke band met de nieuwe elite, maar daar blijft het bij. Ze behoren niet tot de kliek en vormen dus de periferie van de nieuwe elite.

Het is niet zo dat een kliek automatisch betekent dat het allemaal vriendjes van elkaar zijn. Bijna integendeel. We zijn in het boek verscheidene voorbeelden tegengekomen dat ze elkaar zo ongeveer naar het leven stonden. Begin jaren negentig werd bijvoorbeeld door Robert Jan Doorn, Reinout Meier Mattern, Maup Caransa en Ed Maas gestreden om onroerendgoedbedrijf vhs. Nina Brink kwam in conflict met zowel Willem Smit als Joep van den Nieuwenhuyzen over it-bedrijf A-Line. Jan Kuijten kreeg het aan de stok met Willem Cordia en Berry van de Brink om de Industrieele Maatschappij.

Het derde belangrijke kenmerk van de nieuwe elite zijn de affaires waarin ze betrokken waren. Het begon in de jaren zestig met vastgoedhandelaren die betrokken waren bij de affaire rond de bestorming van het booreiland met de rem-zender ('64) en die rond de bank Teixeira de Mattos ('66) die te veel had uitgeleend. Dan was er nog de affaire rond John Deuss en zijn Joc-oil ('67) die op te grote voet had geleefd. Tussentijds was er de Lockheed-affaire ('76) met meeloper prins Bernhard. Dan krijgen we na de economische dip begin jaren tachtig schandalen met onroerendgoedhandelaren, waarbij onder andere enkele gerenommeerde financiële instellingen in problemen raakten: Tilburgsche Hypotheekbank ('80), Femis-Bank, Slavenburg's Bank ('83) en abp ('83).

Toen in 1987 de beurs crashte, vielen de financiële bodems onder allerlei bedrijven uit. Het ging hierbij vooral om it-bedrijven en de bedrijvenhandel. Maar ook de onroerendgoedjongens waren er weer bij. Er ontstonden affaires rond imn ('88), Chamotte Unie ('89), Text Lite ('90), Management Share ('90), Newtron ('90), hss ('90), Noro ('90), vhs ('92), R&R ('92), Chipshol ('92), hcs ('92) en Begemann ('92).

Inmiddels hebben eind jaren tachtig ook de beursbengels een duit in het zakje gedaan. Na de krach van 1987 was het wachten op de nodige schandalen: De Vilder ('88), Extendo ('89), Staal Bankiers ('89), de Orco-Bank ('90) en Nusse Brink ('93) zijn er voorbeelden van. De oude elite en Justitie werden sowieso actiever, waardoor weer verschillende affaires werden geboren: Enhobel ('94), rad ('96) en Octopus ('96). In 1990 werd de wet op witwasserij veranderd. Uiteindelijk leidde die wet tot de beursfraudezaak van 1997. Tussendoor was er nog de ophef rond tv10 ('89), de Krant op Zondag ('90) en Sport7 ('96). Ook de aanval van de nieuwe-mediaelite werd afgeslagen.

Eind jaren negentig ontstond de hype rond de ict in het algemeen en internet in het bijzonder. Maar ook deze luchtballonnen werden door een economische dip doorgeprikt, wederom gepaard gaand met de nodige schandalen: Tulip ('98), Baan ('98), World Online ('00), Newconomy ('00), Ring!Rosa ('00) en img ('01).

Al het gesomber in het begin van de jaren negentig en tweeduizend gaf ook de politieke partijen een knauw en er ontstonden allerlei politieke initiatieven om de gevestigde partijen aan te pakken: 'De Bende van Vier'/PvdA ('91), Club van Schiermonnikoog ('91), Kapittel ('92), lpn ('93), Leefbaar Nederland ('01) en lpf ('02). Uit bovenstaande analyse blijkt tevens dat veel affaires plaatshebben na economische dips.

Het vierde belangrijke kenmerk van de nieuwe elite is gelegen in de risicovolle nieuwe markten waarin ze zich begeeft en hiermee de oude elite wakker schudt. De hoofdstukken van dit boek zijn ook aan de hand van deze nieuwe markten ingedeeld.

We kunnen de nieuwe markten analyseren op basis van de voorgaande kenmerken, waardoor het volgende overzicht ontstaat.

Het vastgoed domineerde grosso modo de jaren vijftig, maar is een markt geworden die de nouveau riche en daarmee de nieuwe elite tot op de dag van vandaag stevig in handen heeft. Uit de onroerendgoedmarkt kwamen dan ook velen (12) in de nieuwe elite terecht. Het vastgoed werd hiermee de cashcow van de nieuwe elite. Toch is slechts één vastgoedhandelaar Léon Melchior doorgedrongen tot de top 10 van rijkste nouveau riche. Dit komt mogelijk doordat de onderlinge concurrentie groot is, hetgeen blijkt uit het grote aantal affaires (10). Geen wonder dat een omstreden zakenman als Robert Jan Doorn de spin in dit web is. De status was derhalve gering.

De media domineerde de nieuwe elite in de jaren zestig. Haar status werd er sterk door verhoogd. Niet het minst doordat er weinig affaires (4) waren en zelfs twee heren uit de nieuwe elite in de top 10 van rijkste nouveau riche staan: Joop van den Ende en John de Mol. De weinig omstreden Willem van Kooten zit centraal in het netwerk. Niet veel van hen (6) drongen door tot de nieuwe elite, omdat het nieuwe cultuurtje al snel werd overgenomen door de oude omroepen.

De it is de markt die de jaren zeventig domineerde. Eén ondernemer, Joop van Oosterom, staat in de top 10 rijksten. Willem Smit staat samen met hem centraal in het netwerk. De periode kent een beperkt aantal affaires (6) en een zevental it'ers drong door tot het selecte gezelschap van de nieuwe elite. De status was gemiddeld. De nieuwe elite als kliek ontstond.

De jaren tachtig, die van de bedrijvenhandel, waren de topjaren van de nieuwe elite. De status was sky highmet twee handelaren in de top 10 van rijkste nouveau riche (Cees de Bruin en John Deuss), relatief weinig affaires (6) en heel veel instroom (20) in de nieuwe elite. De kliekvorming was enorm. Bijna alle spinnen in het web opereerden op deze markt: Berry van den Brink, Joep van den Nieuwenhuyzen, Willem Cordia en Joel Wyler.

Met de beursbengels ging het begin jaren negentig bergafwaarts. Weliswaar was de aanzuigende werking van de nieuwe elite groot (10 nieuwelingen), maar er waren door de economische dip ook veel affaires (11). Geen enkele beursjongen zou in de top 10 van nieuwe rijksten belanden. Meeloper Tjerk Westerterp bleek de spin in dit web. De status kreeg een behoorlijke knauw, toen de oude elite terugsloeg. Minachting sloeg om in ergernis.

Het veelbelovende internet deed eind jaren negentig de status van de nieuwe elite veel kwaad. Veel affaires (9) na de economische dip vanaf 2000, weinig aanwas (4) en geen enkele whizzkid in de top 10. De boosheid werd gevoed.

Maar in deze eeuw zou met de in de schoot geworpen politieke markt de boosheid wegzakken en omslaan in frustratie. Niet alleen werd veel status en invloed verkwanseld met enkele affaires (5), ook ging de oude politieke elite er met het been vandoor. De nieuwe politiek leverde heel weinig nieuwe elite op (2). Oscar Hammerstein stond centraal in dit netwerk. Meer dan eens bleek het hit and run.

Het vijfde belangrijke kenmerk van de nieuwe elite is dat ze behalve naar geld zo narcistisch op zoek is naar status en aandacht. Het gaat de nieuwe elite en de nouveau riche uiteindelijk niet om een groot spaarvarken met centen. Ze weten overigens over het algemeen niet beter dan dat ze status moeten kopen. En helaas hebben zij daar geld voor nodig. Veel geld... Dure huizen, kleding en auto's zijn wel het minste. Wat dat betreft zagen we dat Pim Fortuyn zich heel dicht tegen de nieuwe elite had genesteld. Een eigen vliegtuig is bijvoorbeeld zo'n belangrijk statussymbool. John Deuss heeft er twee, maar ook Nina Brink, it-ondernemer Jan Mol voor zijn Lost Boys en onroerendgoedmagnaat Jan-Dirk Paarlberg bezitten een vliegtuig. Maar onroerendgoedhandelaar Erik de Vlieger vindt het maar domme patserij. Je kunt ze toch huren. Het mooiste is eigenlijk een helikopter, maar het is moeilijk daar een vliegvergunning voor te krijgen, zoals Hans Breukhoven moest ervaren. De zijne staat werkloos op zijn hoofdkantoor. Verder is een luxueus jacht een must, waarbij het nog alleen maar gaat om de lengte daarvan. John Deuss is waarschijnlijk wel de grootste luxe-spender van de nieuwe elite. Behalve de twee vliegtuigen en een luxueus jacht beschikt hij over een eigen ski-resort en een paardenboerderij. Een dure paardenstal met kampioenen is ook zo'n reuze belangrijk statussymbool. Léon Melchior, Willem Cordia, Jan Kuijten, Cor van Zadelhoff, Joep van den Nieuwenhuyzen, Eddy de Kroes en Ed Maas, allemaal zitten ze in de paardenbusiness. En beursbengel Adri Strating sponsorde met zijn Gestion amazone Anky van Grunsven. Ook wordt er duidelijk met elkaar gewedijverd om wie het duurste feestje weet te bouwen. Altijd wordt vermeld welke dure artiesten ze wel niet hebben laten invliegen vanuit de vs.

Het is niet alleen uit patserige statusgevoeligheid dat er zo met geld wordt gesmeten. Het heeft ook zeker een zakelijke reden. Door openlijk met geld te smijten laat je zien dat je er veel van hebt en dus succesvol bent. Succesvol wordt door potentiële zakelijke partners vertaald in goede kwaliteit. En zodoende trekt dat smijten met geld interessante zakelijke re- laties aan. Hierdoor kun je nog veel meer verdienen. Het was ook niet toevallig dat Harry Mens naar zijn splinternieuwe dure Jaguar verwees toen hem werd voorgeworpen dat het niet zo goed zou gaan met zijn zaakjes. Overigens is dit smijten met luxe een heel bekend verschijnsel, dat in de antropologie bekendstaat onder de term 'Potlatch'. De Kwakiutlindianen in het noorden van de vs smeten letterlijk allerlei kostbaarheden in het water om te laten zien hoe succesvol ze wel niet waren. Ze verdienden deze investering dubbel en dwars terug door de status die dat hen gaf.

Maar het is voor de nieuwe elite ook wel duidelijk dat je niet alleen in de eigen kring status moet opbouwen. Daarom kun je het niet alleen laten bij geld over de balk smijten voor luxe. Je steekt er de buitenwereld te veel de ogen mee uit. Daarom wordt er ondermeer zo zwaar geïnvesteerd in meer maatschappelijk gewaardeerde zaken als sport, kunst, media en liefdadigheid. Sport is niet zo'n probleem. Bijna alle ambitieuze sportclubs kunnen enkel bestaan bij de gratie van suikeroompjes. Dirk Scheringa heeft de naam van zijn dsb op de shirts bij az en Ed Maas bij het Waalwijkse rkc. Maar de meer sophisticated nieuwe elite sponsort andere sporten. Het meest exclusieve is een poloteam dat Van Zadelhoff, Kuijten en De Kroes sponsoren. De anderen zitten in de dressuur- en springsport. Ed Maas zwaait echter weer de scepter bij de meer omstreden en gokgedreven draf- en rensport. De allerrijkste nieuwe elite, it-ondernemer Joop van Oosterom, organiseert jaarlijks toernooien voor de absolute biljart- en schaaktop.

Wil je status en opdrachten verwerven bij de oude elite, dan is ook een kostbare kunstcollectie belangrijk. De rijkste overloper uit de oude elite, John Fentener van Vlissingen, staat bekend om zijn vele 17e-eeuwse meesters aan de muur. Ook Cees de Bruin heeft thuis een uitgebreide kunstverza- meling. En Léon Melchior kan een museum vullen met 17eeeuwse meesters. Deze paardenliefhebber heeft het liefst een afbeelding met een paard erop. Ook Joop van den Ende geniet faam met kunst. Willem Cordia wordt beschouwd als de grootste verzamelaar van 19de- en 20ste-eeuwse kunst. Enzovoorts. Duidelijk is dat de nieuwe elite met haar geld een grote invloed heeft op de artistieke wereld. Opvallend dat het vooral de allerrijksten zijn en de bedrijvenhandelaren? Niet echt. We hadden al geconstateerd dat zij het minst scandaleus waren en zich het meest aanpasten aan de oude elite. Kunst is ook voor de oude elite een geliefd middel om hun succes sophisticated te etaleren.

Maar echte narcisten willen nog meer status en aandacht. De media mogen zich dan ook in een oprechte aandacht van de nieuwe elite verheugen. Reinder Zwolsman was er daarom met Pieter Heerema en Jan Marie Fehmers van de bank Teixeira de Mattos begin jaren zestig als de kippen bij om een tv-zender in de lucht te krijgen. Dit op het moment dat de verzuiling de greep op de bevolking begon te verliezen. Toen stortten nog onbetekenende aspiranten voor de nieuwe elite als Willem van Kooten, Lex Harding en John de Mol zich op Veronica en Radio Noordzee. Joop van den Ende, Jan-Dirk Paarlberg en bedrijvenhandelaren Bob Meijer en Macko Laqueur probeerden in 1989 in de tv-wereld in te breken met tv10. Joep van den Nieuwenhuyzen, Willem van Kooten en Maup Caransa infiltreerden in de dagbladwereld met de Krant op Zondag. it-ondernemer Willem Smit steunde De Groene Amsterdammer financieel. Joop van den Ende en John de Mol probeerden nogmaals de omroepwereld op zijn kop te zetten met Sport7. En de laatste uit de nieuwe elite met ambities in de richting van de media is Erik de Vlieger. Hij poogde onder meer Het Parool op te kopen.

Alle vrijages met de media mislukten. De oude elite wist het te pareren of absorbeerde de nieuwe media. Maar de ambities zijn niet verdwenen. John de Mol lijkt gestaag en in stilte te bouwen aan een omroepimperium. Ook Erik de Vlieger is duidelijk over zijn ambities. Hij wil invloed. Want naar eigen zeggen leek een eigen krant hem als jongen al fantastisch. Met een krant kun je pas echt invloed uitoefenen, zei hij in de nrc. Misschien wel Berlusconi-achtige invloed.

Invloed – en dan hebben we het over het zesde en laatste kenmerk – willen ook nieuwe-eliteleden als Eckart Wintzen, Johan Schaberg, Bodo Douqué en Jaap Rosen Jacobson, die zich inzetten voor meer maatschappelijke doelen. it-ondernemer Eckart Wintzen richtte na verkoop van zijn bedrijf met onder anderen bedrijvenhandelaar Johan Schaberg de Club van Schiermonnikoog op, waar ook een meeloper als Mickey Huibregtsen bij zat. Weliswaar ontkenden ze in alle toonaarden dat ze een politieke partij wilden opzetten, maar invloed wilden ze wel. Wintzen werd ook een spil in het kleine netwerkje van de Postcode Loterij en kreeg een golf van kritiek over zich heen omdat hij wel erg veel dubbele petten op had. Bedrijvenhandelaar Rosen Jacobson zat in de internationale kascommissie van Amnesty International en steunde meeloper Eduard Bomhoff financieel bij de opzet van Nyfer, het alternatief voor het Centraal Planbureau. Bodo Douqué was een vriendje van Eckart Wintzen en wilde geld steken in archeologisch onderzoek. Ze vormen een alternatief netwerkje binnen de nieuwe elite dat zich nadrukkelijk afzet tegen de poenerigheid van de nieuwe elite. Ook Joop van den Ende heeft op zijn oude dag gekozen voor de liefdadigheid en is inmiddels een grote aandeelhouder in het bedrijf achter de Postcode Loterij. Hiermee verwerven ze een status dichterbij de oude elite, wier erkenning Joop van den Ende zo graag wil. Hij heeft zijn frustraties over de oude elite meermalen naar buiten gebracht: 'De (oude) elite ziet mij nooit staan.'

Uiteindelijk kunnen we constateren dat verscheidene lieden uit de nieuwe elite een gooi deden naar politieke invloed (de hoge status) die ze enerzijds minachtten, maar anderzijds zo verlangden. Vastgoedondernemer Harry Mens was de eerste die een poging waagde bij de vvd en later met zijn eigen lpn. Dirk Scheringa stelde zich beschikbaar voor het cda. Media-investeerder Willem van Kooten deed met Leefbaar Nederland een poging. En uiteindelijk kregen vooral Ed Maas en met hem Eddy de Kroes, Joep van den Nieuwenhuyzen en internetondernemer Roel Pieper een kans in de schoot geworpen. Helaas, het was een brug te ver.

We noemden al enige keren Berlusconi in vergelijking met onze nieuwe elite. Het is opvallend hoe de hierboven beschreven ontwikkelingen ook in andere Westerse landen hebben plaatsgevonden. De meeste nieuwe markten kwamen uit de vs overwaaien. Zelfs het neoconservatisme van de lpf is een stroming die we in allerlei Westerse landen ongeveer gelijktijdig zien opduiken, hand in hand gaand met de afkeer van links. Het 11-septembersyndroom sloeg over de gehele wereld toe. Deze internationale stromingen impliceren overigens niet dat de nieuwe elites in de verschillende Westerse landen nu zo internationaal zijn. Integendeel zou je kunnen zeggen. Cees de Bruin is met Joep van den Nieuwenhuyzen en John Deuss zo ongeveer de enige met grote investeringen in het buitenland. John Deuss is Nederland en de nieuwe elite al enige tijd ontgroeid. Roel Pieper is met hangende pootjes teruggekeerd uit het land van de ongekende mogelijkheden. Hetzelfde nationalisme zie je ook sterk terug bij de andere nieuwe elites in andere landen. In ieder geval bij de nieuwe neoconservatieve politiek. De multiculturele samenleving is uit. De Islam is een achterlijke godsdienst, stelde Fortuyn. De grenzen worden gesloten.

De nieuwe elite is historische gezien ook geen nieuwerwets verschijnsel. Het is van alle tijden. Beursfraudeverdachte Han Vermeulen zei over bedrijvenhandelaar Cees de Bruin: 'Hij ziet zichzelf als een hedendaagse voc-koopman'. We hebben er al op gewezen dat er veel overeenkomsten zijn met de nieuwe elites uit de Gouden zeventiende Eeuw en uit de Industrialisatie in de negentiende eeuw. Ook dit waren perioden van buitengewone economische groei waarin nieuwe markten ontstonden die nog niet door de oude elite werden gedomineerd. Op deze nieuwe markten kon een groep avonturiers puissant rijk worden. In de Gouden Eeuw was dat onder andere de handel over zee op andere werelddelen met producten als specerijen, opium, slaven, tulpen, het bankwezen en de effectenbeurs. Tijdens de Industrialisatie waren dat industriële bedrijven, die producten als stoommachines (Stork), textiel (Ten Cate), margarine (Van den Bergh en Jurgens) en gloeilampen (Philips) voortbrachten. Ook de oliewinning (Shell) was zo'n cowboymarkt. Maar net als bij de huidige nieuwe elite was het de vraag of deze oude nieuwe elites met die speculatieve markten en producten zoveel hebben bijgedragen aan het bruto nationaal inkomen. Ook toen waren er maar weinigen die een bedrijf lang in de lucht konden of wilden houden. Ook toen al was de nieuwe elite erop gericht met de beurs als hefboom snel vele miljoenen in de eigen portemonnee te stoppen.

Ook in de Gouden Eeuw en de Industrialisatie was er sprake van sterke kliekvorming. In de Gouden Eeuw werd de macht in de voc beperkt tot de Heren Zeventien. De Industrialisatie had al spoedig haar eigen kringetje van het patriciaat. Opmerkelijk is dat het Koningshuis ook al in die tijden, met één been stevig verankerd in de oude adellijke elite, met het andere al snel toenadering zocht tot de nieuwe elite. Willem van Oranje voerde de calvinistische opstand aan en koning Willem i werd niet voor niets de koning-koopman genoemd. De Koninklijke Familie staat als het ware boven de kliek van de oude en nieuwe elite.

Affaires waren er ook in de Gouden Eeuw en de Industrialisatie genoeg. Wij spreken in onze geschiedenisboekjes van zeehelden, maar in andere landen wordt daar heel anders tegenaan gekeken en spreekt men van piraten. Niet alleen goud en edelstenen, maar ook de zeevaarttechnieken van de Portugezen werden gekaapt. En we hadden destijds al een tulpenhype, die veel gelijkenis vertoont met de internethype. Ook tijdens de Industrialisatie stonden de Nederlanders bekend om hun piraterij, maar dan niet van goud en edelstenen, maar van octrooien. Veel werd schaamteloos gekopieerd. Toen Shell het dreigde af te leggen tegen de concurrentie, werden door de staat plotseling de nu nog beruchte beschermingsconstructies rond aandelen ingesteld. En er was een heuse hype op de effectenbeurs rond de aandelen van spoorwegmaatschappijen.

Het 'Potlatch'-verschijnsel deed zich in het verleden eveneens op grote schaal voor. De nieuwe elite maakte in de Gouden Eeuw de Hollandse Meesters wereldberoemd door veel geld uit te geven aan prachtige portretten van zichzelf. Het breed laten hangen was een symbool van goed koopmanschap. De Industriëlen schaften zich uitgestrekte landgoederen aan en stichtten kunsttempels. Maar ook de status van meer maatschappelijke doelen vierde hoogtij. De armenzorg was in de Gouden Eeuw een sector die rustte op de schouders van de puissant rijke kooplieden. Ook de industriëlen ijverden met veel geld voor de verheffing van het verkommerde proletariaat. En het afzetten tegen de oude elite zat er in de Gouden Eeuw en tijdens de Industrialisatie al goed in bij de nieuwe elite. De kooplieden tooiden zich niet met Latijnse verbasteringen van hun achternaam, maar waren trots op hun nederige komaf met namen als Backer, Huydekooper en Bicker. Ze zouden ook niet de oude adellijke titels aannemen, maar werden jonkheren. Tijdens de Industrialisatie waren deze jonkheren echter inmiddels verworden tot oude elite. De industriëlen zouden op hun beurt weer deze titel van jonkheer links laten liggen en noemden zich trots patriciaat.

Een grote rol in de historie speelde ook de aanwezigheid van een nieuw communicatiemedium. De kooplieden uit de Gouden Eeuw konden invloed uitoefenen met het nieuwe medium van de drukkunst, dat ze domineerden. De industriëlen stichtten kranten en waren mobiel dankzij de nieuwe spoorwegen. De nieuwe elite uit dit boek is sterk verbonden met het tamelijk nieuwe medium van televisie en internet. Dat biedt perspectieven om status en invloed te verwerven.

Maar er zijn ook belangrijke verschillen die essentieel zijn voor de toekomst van de huidige nieuwe elite. Op de eerste plaats functioneerden de Heren Zeventien in de Gouden Eeuw in een wereldmacht. Ook tijdens de Industrialisatie stelde Nederland internationaal heel wat meer voor dan op dit moment. Zo waren ook de status en invloed van de kooplieden en industriëlen van weleer navenant. Op de tweede plaats is er ook een groot verschil in politieke constellatie. Het streven naar de status van politieke invloed was in het verleden nog sterker dan bij de huidige nieuwe elite. Maar de politieke situatie was destijds totaal anders. Er heeft zich achter de lpf nog geen duidelijke ideologische beweging afgetekend. Die bewegingen waren indertijd wel heel duidelijk. De opkomst van de kooplieden was hand in hand gegaan met de 'opstand' van de calvinisten. De kooplieden steunden op een brede 'ideologische' beweging. Hetzelfde was aan de hand tijdens de Industrialisatie, die duidelijk verbonden was met de opkomst van het liberalisme.

Deze twee belangrijke verschillen maakten dat de oude elites toentertijd niet om de nieuwe elites van weleer heen konden. Na enige decennia zouden de nieuwe kooplieden-elite en de nieuwe industriëlen-elite ongeveer eenderde van de invloedrijke posities innemen tussen de oude elite. Inderdaad slechts eenderde. Het was meestal een volgende generatie die de doorbraak bewerkstelligde. De kinderen hadden elitaire opleidingen genoten samen met kinderen van de oude elite. De kinderen hadden daardoor niet meer die minachting voor die andere elite. De nieuwe elite was dan inmiddels redelijk versmolten met de oude elite en rentenierde op haar landgoederen. De politieke vooruitzichten voor de huidige nieuwe elite zien er in dit historische kader niet rooskleurig uit.

We zagen in de voorgaande historische vogelvlucht al dat de tegenstelling tussen nieuwe en oude elite van alle tijden is. Normaal geschiedt de integratie van nieuwe en oude elite druppelsgewijs. Alleen in genoemde drie periodes was de economische groei zo groot dat er veel superrijken opstonden. Zo veel dat er een aparte groep kon ontstaan, die zich met elkaars steun kon afzetten tegen een oude elite. De scheiding tussen oude en nieuwe elite, die in dit boek ter verduidelijking scherp is neergezet, zal voor de betrokkenen echter vaak schemerig zijn. Af en toe komt men in elkaars vaarwater en volgt er een conflict zonder dat men scherp voor ogen heeft dat een tegenstelling tussen oude en nieuwe elite op de achtergrond speelt. Het lijkt achteraf op een groot complot, terwijl het voor de betrokkenen een reeks onvoorziene con- flicten was. In de sociologie noemt men dat configuraties in tegenstelling tot structuren.

Er is ook een verschil in streven naar geld, status en invloed. De oude elite doet dat vooral in het eigen 'old boys network'. De nieuwe elite moet in eerste instantie in een veel bredere omgeving functioneren, zodat het laten zien van geld, status en invloed veel openlijker dient te geschieden. De nieuwe elite kan bovendien nauwelijks in dit 'old boys network' doordringen. Ze heeft dan ook nagenoeg geen enkel commissariaat bij een van de gevestigde bedrijven. Door hun narcisme heeft ze vervolgens de onweerstaanbare drang deze oude elite te passeren. In tijden van grote economische bloei kunnen ze dat wel, maar dat betekent wel opereren op nieuwe en risicovolle markten. Dit trekt avonturiers aan, hetgeen weer vaak schandalen tot gevolg heeft. Tevens zijn de contacten van de nieuwe elite met politieke en overheidselites vele malen geringer. Er wordt gemakkelijker tegen hen opgetreden. Bovendien haalt de oude elite alle trucs uit de kast om het territorium te verdedigen. Dus ook hun contacten bij politiek en overheid. Deze zelfde contacten behoeden de oude elite ook weer voor affaires. Voorkenniskwesties zoals bij abn amro-bestuurder Louis de Bièvre worden binnenskamers geregeld. Dat zet duidelijk kwaad bloed. Joep van den Nieuwenhuyzen in fem: 'Feit is dat Begemann en ikzelf onvoldoende in het Nederlandse waren verankerd. Voor mij is het daarom simpel. De druk van justitie op de heren beursbestuurders om eens met misbruik van voorwetenschap aan de slag te gaan, werd steeds groter. Zij moesten zaken gaan overdragen aan justitie. Ik werd eruit gepikt omdat de Nederlandse beleggers en bankiers weinig belang bij mij en Begemann hadden. De gevolgen zouden niet op hen terugslaan. Ik genoot te weinig bescherming, een belangrijk deel van het establishment had sowieso al moeite met mij.'

Maar er zijn ook weer belangrijke overeenkomsten tussen oude en nieuwe elite. Zoals het narcistische streven naar geld, status en invloed. We zien de toplieden van de gevestigde bedrijven zonder blikken of blozen streven naar winstmaximalisatie in hun eigen portemonnee. Of zoals Wim Kok stelde: exhibitionistische zelfverrijking. Verder was het gebruik van voorkennis tot 1990 zowel voor de nieuwe als ook voor de oude elite gemeengoed. Ook de dubbelmoraal hebben ze gemeen. Aan de ene kant het liberale streven naar maximale vrijheid voor het individu, minimaal gehinderd door autoriteiten. Lees onder andere belastingverlaging. Dat is uiteindelijk in het voordeel van de invloedrijke burger, de oude en nieuwe elite dus. Aan de andere kant de neiging te pleiten tegen het gedogen en voor het handhaven van de orde. Lees bijvoorbeeld betere bewaking van villa's, zoals geroepen door Roel Pieper. En dat gaat meestal weer ten koste van de (invloed)arme burger. De oude elite sprong gretig in op de stoere taal van de lpf.

We zagen ook opvallende gelijkenissen in de kliekvorming. Het 'old boys network' heeft zijn pendant in het 'new boys network', de nieuwe elite. En ook cultureel zijn de verschillen geringer dan ze lijken. Het eerste het beste feest op het studentencorps, de broedplaats van de oude elite, vertoont opvallend veel gelijkenis met de ruige feestjes van de nieuwe elite.

Enerzijds omdat deze verschillen niet zo groot zijn en anderzijds omdat velen door het grote aanbod aan managers hun carrière in de oude elite versperd zagen, is het dan ook niet verwonderlijk dat er verscheidene overlopers, meelopers en al of niet bewuste wegbereiders waren uit de oude elite. Vooral uit de oude politieke elite ging menigeen de weg van de nieuwe politiek op. Een verbale aanpassing is niet het grootste probleem voor de politieke elite. En het was ook niet verbazingwekkend dat twee groepjes jonge lieden uit die oude politieke elite opstonden, de nieuwe politiek gingen prediken en de vruchten plukten van de 'opstand' onder leiding van de nieuwe elite. We memoreerden al Jan Peter Balkenende met zijn Schlemmerclub en Wouter Bos met zijn Niet-Nixorganisatie. Voor de kiezers was de overstap niet groot. De oude en nieuwe (politieke) elite waren voor hen al één pot nat geworden. Om met Harry Mens te spreken, je moet de politiek maar aan de oude politieke partijen overlaten.

Het zal van de economische ontwikkelingen afhangen hoe de toekomst van de nieuwe elite er uit gaat zien. Een nieuwe grote economische groei zou nieuwe markten kunnen openen, waarmee ze hun rijkdom nog verder kan vergroten en de oude elite nog meer kan opschudden. Gezien de geschiedenis hoeft het met vijftig jaar nog niet afgelopen te zijn. Maar misschien gaat tegenwoordig alles wel sneller. Ook de stagnatie.

De politieke markt lijkt nog niet van de nieuwe elite af te zijn. De geschiedenis van de Club van Schiermonnikoog, het Kapittel en 'Niet Nix' herhaalt zich. Eind 2002 schreven honderd verontruste burgers uit het adresboekje van Pieter Winsemius en Mickey Huibregtsen weer dat de politiek geen antwoord heeft op 'het' maatschappelijk onbehagen. Politicoloog Bart Tromp noemde in Het Parool het manifest 'de Publieke Zaak' een geschrift 'van reclameboys en uitgerangeerde politici'. In dit elitaire clubje zitten naast vele anderen de eerder genoemde al of niet bewuste wegbereiders van de lpf: Roel in 't Veld, Mickey Huibregsten, Neelie Kroes en Bram Peper, overloopster Corinne Heijn en uit de nieuwe elite Sylvia Tóth. Misschien zien we deze laatste als eerste uit de nieuwe elite in de oude politiek.

Uiteindelijk zal de nieuwe elite met weinig moeite uitkomen bij de oude elite, die al stappen in de richting van de nieuwe elite heeft genomen. Ook bij de nieuwe elite hebben we een opschuiven naar de oude elite waargenomen. Niet alleen bij de allerrijksten en bij de bedrijvenhandelaren, maar vooral ook bij de nieuwe-elite-next-generation, ofwel de kinderen van de nieuwe elite. Want die hebben veelal onderwijs genoten aan universiteiten of nog elitairder onderwijsinstellingen, waar ze volop in contact kwamen met de kinderen van de oude elite, tot wederzijds begrip. We zagen ze al eensgezind optreden tijdens de internetperiode. Eenmaal toegetreden tot de academische elite die Nederland bestuurt, is er geen weg meer terug. Integratie is vroeg of laat voor de nieuwe elite onontkoombaar. Uit de historische vergelijking is echter gebleken dat hun aandeel in de oude elite zeer gering zal zijn. De oude elite hoeft zich in ieder geval weinig zorgen te te maken over de nieuwe elite, dat heeft dit boek De Nieuwe Elite – Het new boys-netwerk op jacht naar geld, status en invloed wel duidelijk gemaakt.