TOPMANAGEMENT

De machtigste vrouwen in het bedrijfsleven
Top-100 in 2000

Analyse
Verantwoording
Top-100 in 2000

Analyse Avanta top-100

Het 'old-girl-network' begint te groeien
Avanta december 2000 door Jos van Hezewijk en Marcel Metze

Er zijn in totaal maar liefst 35 nieuwkomers in de top-100 van vrouwelijke commissarissen. Deels komt dat doordat we in de ranglijst dit jaar alleen commissarissen hebben opgenomen en geen directeuren. Zestien top-100-vrouwen waren vorig jaar directeur. Desondanks resteren negentien 'echte' nieuwkomers. Een hoog aantal. De forse mutatiegraad heeft twee oorzaken. Ten eerste hebben nogal wat vrouwelijke commissarissen een politieke achtergrond en danken hun functie(s) daar ook aan, bijvoorbeeld bij nutsbedrijven. ten tweede bevat de top-100 relatief veel vrouwen met een commissariaat bij een dochter van een buitenlandse onderneming. Zowel in de politiek als bij dochterondernemingen schuift men wat gemakkelijker met mensen.
De top-10 telt twee nieuwkomers. De ene is Trude Maas-de Brouwer op 4. Maas-Brouwer is voormalig Eerste-Kamerlid voor de PvdA. Zij verwierf een commisariaat bij ABN Amro. Op nummer 7 kwam T. Rembe binnen. Deze Amerikaanse was commissaris (non-executive board member) bij het verzekeringsconcern Transamerica. Na de overname door Aegon schoof zij door naar de Raad van Commissarissen van de nieuwe Nederlandse moeder. Dat beide vrouwen vanuit het niets in de top-10 belandden, komt door de omvang van de betreffende bedrijven - een factor die meetelt in de score.
Drie van de top-10 vrouwen hebben een politieke achtergrond; drie andere top-10-vrouwen zijn van buitenlandse origine. Naast de Belgische Lutgart Van den Berghe - net als vorig jaar nummer 1 - en de Amerikaanse Rembe is er op nummer 9 nog de Belgische Christine Morin-Postel, commissaris bij Fortis en bij nogal wat grote bedrijven in België.
Ten opzichte van vorig jaar is de verdeling van de top-100-vrouwen over de branches weinig veranderd. De belangrijkste branches zijn de nutsbedrijven (35 vrouwen), de financiële sector (28), de chemie (6), de voedingsindustrie (5), de uitgeverij (5), de bouw (4) en de landbouw (4). De gemiddelde leeftijd van de top-100-vrouwen is licht gedaald van 55,3 naar 53,4 jaar.
Een opvallende ontwikkeling is dat zeven vrouwen er functies bij kregen. De tendens tot machtsconcentratie, die eerder bij de mannelijke commissarissen al zichtbaar was, lijkt de kringen der vrouwelijke commissarissen nu ook te bereiken. Wellicht ontstaat nu ook een old-girls network. Dit in weerwil van de commissie-Peters en het recente SER-advies, die juist oproepen tot verbreding van de recruteringsbasis van commissarissen.

Verantwoording


Avanta's top-100 van machtigste vrouwen in het bedrijfsleven is samengesteld uit een bestand van ruim zesduizend bedrijven met in totaal meer dan vierhonderd vrouwelijke topfunctionarissen. De basis van de score op grond waarvan deze vrouwen hun top-100-rang hebbengekregen, is de som van de eigen vermogens van de bedrijven waar ze in de raad van commissarissen of de raad van advies zitten. Het eigen vermogen geeft aan hoeveel geld een onderneming direct beschikbaar heeft voor bijvoorbeeld overnames of slechte tijden; het is daardoor een goede maat voor de macht. In principe is het eigen vermogen van 1998 aangehouden, omdat dit van bijna alle bedrijven bekend was. Bij een voorzitterschap is het betreffende eigen vermogen verhoogd met 25 procent. Bij een lidmaatschap van een raad van advies is het betreffende eigen vermogen verlaagd met 50 procent. Bij een gelijke score bepalen de zwaartes van de andere nevenfuncties de top-100-volgorde. Bron voor de namen van de vrouwelijke leden van de raden van commissarissen en raden van advies en de eigen vermogens van de ondernemingen is Elseviers Company Information. Een en ander is zo up-to-date mogelijk gemaakt aan de hand van de Elite Databank van Elite Network Research te Uden. Peildatum voor de commissariaten is in de meeste gevallen april 2000.

TOP-100 De machtigste vrouwen in het bedrijfsleven anno 2000


Positie 2000 (1999) Naam (geb.jaar)
  .  001 (001) Prof. dr. L.A.A. (Lutgart) van den Berghe (1951)
  .  002 (008) A.H. (Betty) van Arenthals-Kramer Freher (1944)
  .  003 (003) Drs. L.S. (Louise) Groenman (1940)
  .  004 (-)T.A. (Trude) Maas-de Brouwer (1946)
  .  005 (004) Mr. P.C. (Tineke) Lodders-Elfferich (1940)
  .  006 (005) Drs. K.M.H. (Karla) Peijs (1944)
  .  007 (-) T. Rembe (1937)
  .  008 (007) Prof. dr. A.J.M. (Annemieke) Roobeek (1958)
  .  009 (011) Ch. (Christine) Morin-Postel
  .  010 (009) S.M. (Sybilla) Dekker (1942)
  .  011 (010) Mr. Y.C.M.T. (Yvonne) van Rooy (1951)
  .  012 (002) Barones Chalker of Wallasey (1942)
  .  013 (013) Drs. G.J. (Dien) de Boer-Kruyt (1944)
  .  014 (012) M.P. Mautner Markhof-Cassis Faraone (1931)
  .  015 (-) M.F. Keeth (1946)
  .  016 (006) Mr. J.J.M.S. (Madeleen) Leyten-de Wijkerslooth de Weerdesteyn
  .  017 (014) Drs. N. (Neelie) Kroes (1941)
  .  018 (-) Bottomley, V.
  .  019 (018) Mr. A.H. (Annie) Brouwer-Korf (1946)
  .  020 (020) W.H.J. (Mieke) Bloemendaal-Lindhout (1947)
  .  021 (021) Drs. L.E.J. (Louise) Engering-Aarts (1947)
  .  022 (019) J.A. Sprieser (1953)
  .  023 (022) Mr. E.H. (Els) Swaab (1946)
  .  024 (016) W.H. (Helmi) Huijbregts-Schiedon (1948)
  .  025 (017) H.C.W. (Bertha) Verhoeven-van Lierop (1943)
  .  026 (029) S.C. (Sylvia) Tóth (1944)
  .  027 (040) Dr. G. (Guusje) ter Horst (1952)
  .  028 (044) C.E. van Berkestijn-Terlingen (1938)
  .  029 (-) C. Scheurer
  .  030 (023) Drs. M.W.M. (Lien) Vos-van Gortel (1931)
  .  031 (035) Ir. J.M. (Joan) Leemhuis-Stout (1946)
  .  032 (-)G.W. van Montfrans-Hartman (1941)
  .  033 (-) P. Barbizet-Dussart
  .  034 (028) M.S. Lynton (1930)
  .  035 (031) K.B.T.C. Meekhof (1951)
  .  036 (032) M.H. Scheepers (1937)
  .  037 (048) Dr. B. Bovermann (1956)
  .  038 (033) J.A. (Janneke) Brewer-de Koster (1937)
  .  039 (-) M.Sc. S.B. (Sabine) Verburg (1956)
  .  040 (-) M. Benton (1933)
  .  041 (-) G.K.T. (Jikkie) van der Giessen (1950)
  .  042 (043) C.E.M. Carlier (1948)
  .  043 (038) E.L. Kuijper (1948)
  .  044 (-) B. Turf
  .  045 (047) M.C. Coisne-Roquette (1956)
  .  046 (049) N. Hardenne (1941)
  .  047 (-) drs. M. (Marjanne) Sint (1949)
  .  048 (-) M.M.C. Gillot-Lardot (1943)
  .  049 (-) Drs. B. (Barbara) Fransen (1962)
  .  050 (051) E.J.M. (Elisabeth) van de Ven (1946)
  .  051 (055) M.M. Kokxhoorn-Papenhove (1944)
  .  052 (-) D.J. Goguel-Nyegaard (1935)
  .  053 (-) H. Nagel (1967)
  .  054 (057) A.C. van den Berg-Voets (1945)
  .  055 (054) A.F. Godbehere (1955)
  .  056 (-) J.L. Bollinger (1955)
  .  057 (065) Drs. A.J. (Adriana) Vrijburg-Bouwmeester (1939)
  .  058 (-)Drs. C.E. (Kitty) Roozemond (1955)
  .  059 (068) A.J.M. Wagemakers-van Oursouw (1941)
  .  060 (061) I.R. Miller (1952)
  .  061 (070) L.D. Wesenhagen-Kastelein (1943)
  .  062 (062) Drs. E.J. (Dineke) Mulock Houwer (1941)
  .  063 (-) H.M.J. Ploix (1944)
  .  064 (066) M.M.W. (Margriet) van der Leegte-Rothengatter (1953)
  .  065 (039) Mr. J.G.J. Kamp (1950)
  .  066 (072) A.G.M. van Leeuwen (1947)
  .  067 (050) H.W. de Geele-Overeem (1937)
  .  068 (052) A. Rieuwerts-Bijl (1938)
  .  069 (-) Prof.mr.dr. E.M. (Liesbeth) Kneppers-Heynert (1951)
  .  070 (-) J.A. Tordjman (1944)
  .  071 (071) N.A. (Netty) van den Nieuwboer-Langenkamp (1943)
  .  072 (074) I. Gläsel (1946)
  .  073 (085) W.J.G. Lijs-Spek (1946)
  .  074 (073) A.M. van de Kasteele (1950)
  .  075 (-) Ch. Catelon (1967)
  .  076 (086) E.H.C. (Nora) Salomons (1945)
  .  077 (075) G.L.M. Huirne-Veelers (1947)
  .  078 (-) Prof. dr. H. (Henriëtte) Maassen van den Brink (1951)
  .  079 (084) H.L. (Berry) Groen (1949)
  .  080 (088) V.L. Rickey (1952)
  .  081 (087) M.G.M.B. Naquet-Radiguet (1950)
  .  082 (-) M. Zwarts (1953)
  .  083 (-) E. Dyson (1951)
  .  084 (097) H.P.H. van Zadelhoff-Jolink (1944)
  .  085 (-) A.A.E (Aranka) Goijert (1941)
  .  086 (-) Dr. S. Cingillioglu (1951)
  .  087 (-) C. Piwnica (1958)
  .  088 (-) Drs. E.L. van Dijk-Staats (1947)
  .  089 (092) J.H. Tammenga-Haan (1946)
  .  090 (093) E. Blaak-Schuitevoerder (1937)
  .  091 (094) A. Olde Reuver of Briel-Bosveld (1958)
  .  092 (095) Y. Verstoep-Bauer (1938)
  .  093 (096) L.M. Stokkelaar-Fila (1955)
  .  094 (-) M.E.B. de Goeij-Smulders (1942)
  .  095 (-) E.L.V. Chevalier-Beltman (1945)
  .  096 (091) J.E.M. (Els) Berman (1949)
  .  097 (-) H.T. Romanowska (1953)
  .  098 (-) Mr. A. Vrisekoop (1946)
  .  099 (-) R.N.M. de Kuyper (1964)
  .  100 (-) Mr. drs. W.J. Muhs (1952)

Positie 2000 (1999) Naam (geb.jaar)
Hoofdfunctie(s)
Eventuele overige en oude functies

001 (001) Prof. dr. L.A.A. (Lutgart) van den Berghe (1951)
Lid RvC ING Groep NV/ Lid RvC SHV Holdings NV/ Lid RvC CSM NV
Overige functies:
Partner Vlerick Leuven Gent Management School
Bijzonder hoogleraar faculteit der Economische Wetenschappen Erasmus Universiteit Rotterdam
Academisch directeur Instituut voor Bestuurders
Lid RvB Capco NV
Lid Board of Directors International Insurance Society
Lid RvC ING Bank NV
Lid RvC ING Verzekeringen NV
Voorzitter Competentiecentrum Vlerick Leuven Gent Management School.
Oud-functies:
Oud-directeur Impulscentrum Fin. Diensten en Verz. Vlerick School v. Management, Rijksuniv. Gent.


002 (008) A.H. (Betty) van Arenthals-Kramer Freher (1944)
Lid RvA ING Groep NV/ Lid RvC Alfa Holding BV/ Lid RvC Relan NV
Overige functies:
Voorzitter Detex/TMO Hogeschool voor Mode en Mangement
Vennoot V.o.f. de Arent
Directeur Piazza Corner Gorkum BV
Directeur Piazza Mode Gorinchem BV
Directeur S.a.r.l. Vieux Moulin Luxemburg
Voorzitter Nationale Winkelraad Koninklijke Vereniging MKB-Nederland
Presidium Koninklijke Vereniging MKB-Nederland
Voorzitter AEDT (Ass. Eur. Org. Nat. Comm. Det. en Text)
Voorzitter Mitex (Ver. van Ondern. in de Modedetailh.) in de Mode, sport en schoendetailhandel
Vice-voorzitter bestuur Koninklijke Vereniging MKB-Nederland
Lid bestuur Hoofd Bedrijfschap Detailhandel
Lid RvC Detam Pensioen Services
Lid RvA Retail Jaarprijs
Lid RvA Stichting Mentorscoop
Voorzitter adviescommissie Modedetailhandel MKB
Lid directie S.a.r.L. Hotel restaurant Belvedere in Vianden Luxemburg
Lid RvC United Talent Hilversum.

003 (003) Drs. L.S. (Louise) Groenman (1940)
Lid RvC ABN Amro Holding NV
Overige functies:
Voorzitter Stichting Hivos
Voorzitter Stichting Aidsfonds
Lid bestuur stichting Tolerance Unlimited
Lid RvA Landelijk Bureau Leeftijdsdiscriminatie
Voorzitter Clara Wichmann Instituut
Lid begeleidingscommissie SCP
Plaatsvervangend lid SER.
Oud-functies:
Oud-lid Tweede Kamer der Staten-Generaal D66

004 (-)T.A. (Trude) Maas-de Brouwer (1946)
Lid RvC ABN Amro Holding NV
Overige functies:
Projectleider Ondersteuning Taskforce Risseeuw
Lid RvC Acadoo bv sinds 2000
Business Developper Hay Management Consultants sins 1998
Lid bestuur Stichting Keerpunt sinds 2000
Columnist Computable sinds 1998
Lid programma-adviesraad TNO Technische Menskunde.
Oud-functies:
Oud-lid Tweede Kamer PvdA

005 (004) Mr. P.C. (Tineke) Lodders-Elfferich (1940)
Lid RvBeheer Rabobank B.A./ Lid RvC PCM Uitgevers NV
Overige functies:
Lid Eerste Kamer der Staten-Generaal
Voorzitter ICCO
Voorzitter St. Internationaal Jaar v. Vrijwilligers 2001
Lid RvBeheereer Coöp. Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank B.A.
Lid bestuur Ver. v. Christelijk Wetenschappelijk Onderw. VU
Lid RvT Stichting Calamiteitenfonds Reizen.
Oud-functies:
Oud-eerste vice-voorzitter Partijbestuur CDA
Oud-lid RvT St. Bijzonder Jeugdwerk (Apeldoorn)
Oud-lid RvT Stichting Garantiefonds Reisgelden
Oud-lid SER.

006 (005) Drs. K.M.H. (Karla) Peijs (1944)
Lid RvC Aegon NV/ Lid RvC Vendex KBB NV
Overige functies:
Lid Europees Parlement CDA
Voorzitter Alzheimer Stichting
Lid bestuur St. Fenedex-Examens Internationaal Ondernemen
Lid RvT Medisch Centrum Alkmaar
Lid RvC Schouten & Nelissen
Voorzitter St. Exportraad v.h. Midden- & Kleinbedrijf.

007 (-) T. Rembe (1937)
Lid RvC Aegon NV
Oud-functies:
Oud-Transamerica, Brd. non-exec. l

008 (007) Prof. dr. A.J.M. (Annemieke) Roobeek (1958)
Non-executive lid RvB Fortis/ Lid RvC PCM Uitgevers NV/ Lid RvC SNT Group NV
Overige functies:
Directeur Meeting More Minds BV
Directeur Open Dialogue BV
Hoogleraar Strategie en Transformatiemanag. Universiteit Nyenrode
Hoogleraar Compl. Vraagst. Strategie & Beleid Universiteit van Amsterdam
Non-executive lid RvB Fortis
Non-executive lid RvB Fortis (B)
Non-executive lid RvB Fortis (NL) NV
Lid verenigingsbestuur Gerrit Rietveld Academie
Lid bestuur De Digitale Stad
Lid RvT VU-ziekenhuis Amsterdam
Lid RvC Aedes, Vereniging van Woningcorporaties
Lid RvC PCM Uitgevers NV
Lid RvC SNT Group NV
Lid RvC The Big Picture BV.

009 (011) Ch. (Christine) Morin-Postel
Non-executive lid RvB Fortis
Overige functies:
Non-executive lid RvB Fortis (B)
Non-executive lid RvB Fortis (NL) NV
Gedelegeerd lid bestuur Generale Maatschappij van België
Lid bestuur Elyo
Lid bestuur Union Minière S.A.
Lid bestuur Suez Industries
Lid bestuur The Rank Group PLC
Lid bestuur Tractebel.

010 (009) S.M. (Sybilla) Dekker (1942)
Lid RvA ABN Amro Holding NV
Overige functies:
Algemeen directeur Algemene Werkgeversvereniging VNO-NCW (AWVN)
Lid dagelijks bestuur Algemene Werkgeversvereniging VNO-NCW (AWVN)
Lid algemeen bestuur Vereniging VNO-NCW
Lid bestuur Nederlands Tuberculose Fonds
Lid RvT Academisch Ziekenhuis Leiden
Voorzitter RvC Heineken Nederlands Beheer BV
Lid RvA ABN Amro Holding NV
Lid RvA Nieuwe Kerk Amsterdam
Voorzitter St. Opportunity 2000.

011 (010) Mr. Y.C.M.T. (Yvonne) van Rooy (1951)
Lid RvT Coöp. Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank B.A.
Overige functies:
Voorzitter college van bestuur Katholieke Universiteit Brabant
Voorzitter bestuur stichting tot Bevordering van de Uitvoer
Lid bestuur Nuffic
Lid RvT Rabobank Nederland
Lid adviesraad v.h. Wetenschaps- en Technol.beleid
Voorzitter van de Stichting 400 jaar Nderland-Japan
Lid algemeen bestuur van de Radboudstichting Wtenschappelijk Onderwijsfonds
Lid bestuur Koning Willem I Stichting
Lid RvA Katholiek Documentatiecentrum
Voorzitter Europa-team provincie Brabant
Lid RvA Deloitte en Touche
Voorzitter Jury Zakenvrouw van het jaar
Lid bestuur Stichting Camerata Antonio Lucio.
Oud-functies:
Oud-lid Tweede Kamer der Staten Generaal CDA
Oud-staatssecr. BuZa.

012 (002) Barones Chalker of Wallasey (1942)
Adviserend lid RvB Unilever NV

013 (013) Drs. G.J. (Dien) de Boer-Kruyt (1944)
Lid RvC Hollandsche Beton Groep NV/ Lid RvC Sara Lee-DE NV/ Lid RvC Internatio-Müller NV/ Lid RvC Elsevier NV
Overige functies:
Persoonlijk adviseur in Nederland en Azië
Lid bestuur Stichting Dudok
Oud-functies:
Oud-voorzitter Lieve en Aktieve Vrouwen

014 (012) M.P. Mautner Markhof-Cassis Faraone (1931)
Lid RvC SHV Holdings NV
Overige functies:
Firmant M.C.F. S.r.l.
Lid RvC Soc. Reale Mutua di Assicurazioni Udine (It.).
Oud functies:
Oud-Firmant Impex Cassis Faraone S.r.l.

015 (-) M.F. Keeth (1946)
Lid RvC Montell NV

016 (006) Mr. J.J.M.S. (Madeleen) Leyten-de Wijkerslooth de Weerdesteyn (1935)
Lid RvC NV Nederlandse Spoorwegen
Overige functies:
Lid bestuur Janivo Stichting
Lid RvT Leids Universiteit Medisch Centrum
Staatsraad.
Oud-functies:
Oud-lid RvA ABN Amro Holding NV.

017 (014) Drs. N. (Neelie) Kroes (1941)
Lid RvC Nedlloyd/ Lid RvC Ballast Nedam/ Voorzitter RvC NIB Capital/ Lid RvC NCM Holding NV/ Lid RvC VIB/ Lid RvC McDonald's
Overige functies:
Lid RvC Koninklijke Nedlloyd NV
Lid RvC New Skies Satellites
Lid RvC Prologis
Voorzitter RvC Port Support International BV
Lid RvC Lucent Technologies Nederland BV
Lid bestuur Vereniging Koninklijke Jaarbeurs
Lid RvC Brambles Industries Ltd.
Voorzitter bestuur stichting Kunsthal
Lid RvA PricewaterhouseCoopers NV
Lid Comp. Adv. Gr. to the Chairm. Eur. Comm.
Voorzitter RvT Delta Psychiatrisch Ziekenhuis
TBS Kliniek de Kijvelanden
Voorzitter bestuur Bezinningsgroep Water.
Oud-functies:
Oud-minister V&W (VVD)

018 (-) Bottomley, V.
Lid RvC Akzo Nobel NV

019 (018) Mr. A.H. (Annie) Brouwer-Korf (1946)
Lid RvC Shell Nederland BV
Overige functies:
Burgemeester Utrecht
Voorzitter Bestuur Regio Utrecht (BRU)
Voorzitter Stichting Reclassering Nederland
Vice-voorzitter dagelijks bestuur Vereniging van Nederlandse Gemeenten
Voorzitter dagelijks en algemeen bestuur Regionale Brandweer Utrecht
Lid RvA St. Maatschappij, Veiligheid en Politie
Korpsbeheerder Politie Regio Utrecht
Lid Raad voor de Transportveiligheid
Lid bestuur Connekt, Kenniscentrum Verkeer en Vervoer.
Oud-functies:
Oud-secretaris dagelijks bestuur PvdA.


020 (020) W.H.J. (Mieke) Bloemendaal-Lindhout (1947)
Lid RvC NV Bank Nederlandse Gemeenten
Overige functies:
Burgemeester Leidschendam
Lid comm. Adm. Begel. Gemeentelijke Herind. Ministerie van Binnenlandse Zaken
Lid VNG Commissie Veiligheid
Lid bestuurscommissie Sportontwikkeling NOC/NSF.

021 (021) Drs. L.E.J. (Louise) Engering-Aarts (1947)
Lid RvC NV Bank Nederlandse Gemeenten
Overige functies:
Wethouder Financiën en Cultuur Den Haag
Loco-burgemeester Den Haag.

022 (019) J.A. Sprieser (1953)
Lid RvC Sara Lee-DE NV

023 (022) Mr. E.H. (Els) Swaab (1946)
Secretaris RvC De Nederlandsche Bank NV
Overige functies:
Managing partner Boekel de Nerée
Voorzitter Klachten- en Geschillencommissie Nivre (RegisterExperts)
Lid RvT Nederlandse Federatie voor Cinematografie
Lid commissie Aantrekken Leden rechterlijke Macht (min. van Justitie)
Voorzitter De Amsterdamsche Kring
Voorzitter het Amsterdamsche Fonds
Lid RvA Nationale Stichting De Nieuwe Kerk Amsterdam
Secretaris bestuur Mondriaan Stichting
Lid RvA Stichting V.U.T/ Fonds voor Kunst en Cultuur
Bestuurslid stichting Nederlandse Jeugdherberg Centrale (NJCH)
Lid RvT Kadaster
Voorzitter Klachtencommissie van de Stichting Nederlands Instituut Classificatie Audiovisuele Media (Nicam)
Bestuurslid stichting Museum Business Club.


024 (016) W.H. (Helmi) Huijbregts-Schiedon (1948)
Lid RvC NV Elektriciteits-Produktiemij. Zuid-Ned. EPZ/ Lid RvC NV Essent Zuid NV
Overige functies:
Voorzitter Havenschap Moerdijk
Lid Gedeputeerde Staten provincie Noord-Brabant.
Oud functies:
Oud-lid RvC NV Brabantse Ontwikkelings Maatschappij BOM
Oud-lid RvC Eindhoven Airport NV
Oud-lid RvC PNEM/MEGA Groep NV.

025 (017) H.C.W. (Bertha) Verhoeven-van Lierop (1943)
Lid RvC Essent Zuid NV/ Lid RvC Stadsbus Groep Maastricht NV
Overige functies:
Voorzitter presidium Fed. van Werkgeversorg. in de Metaaltechniek
Lid hoofdbestuur Nederlandsche Mij. voor Nijverheid en Handel
Vice-voorzitter bestuur Koninklijke Vereniging MKB-Nederland
Lid commissie arbeidsvoorwaarden directeuren Rabobank Nederland
Voorzitter Klankbordgroep commissie arbeidsvoorwaarden directeuren
Voorzitter Metaalunie
Voorzitter bestuur Rabobank Reuver, Beesel, Tegelen, Belfeld
Voorzitter Rabobank Kring Nrd en Midden-Limburg
Lid RvC SBM Groep
Lid hoofdbestuur NMNH
Bestuurslid Stichting Start Gouda
Bestuurslid uitzendorganisatie stichting Start Foundation Gouda
Voorzitter Stichting Start Kans Gouda.
Oud-functies:
Oud-Lid RvC PNEM/MEGA-Groep NV
Oud-lid RvC Essent Zuid NV.

026 (029) S.C. (Sylvia) Tóth (1944)
Lid RvC Endemol Entertainment Holding NV/ Lid RvC Vendex KBB NV
Overige functies:
President Tóco d'Azur
Voorzitter Stichting Nederland Wereldtentoonstellingen
Voorzitter Sylvia Tóth Charity Stichting
Voorzitter Young Pianist Foundation
Voorzitter Tóco USA Holding BV
Lid bestuur Rotterdams Philharmonisch Orkest
Voorzitter Gergiev Festival
Lid bestuur Catharijne Stichting
Lid RvT Rijks Museum voor Oudheden Leiden.

027 (040) Dr. G. (Guusje) ter Horst (1952)
Vice-voorzitter RvC NV Energieproduktiebedrijf UNA/ Lid RvC Energie Noord West NV/ Lid RvC NV Watertransportmij. Rijn-Kennemerland (WRK)
Overige functies:
Wethouder Amsterdam
Oud functies:
Oud-voorzitter RvC ENW Amsterdam NV
Oud-lid RvC Kabeltelevisie Amsterdam BV.

028 (044) C.E. van Berkestijn-Terlingen (1938)
Lid RvC NV Nuon Energie-Ond. v. Gelderl., Friesl. en Flevol.
Oud functies:
Oud-lid Provinciale Staten provincie Gelderland
Oud-lid RvC NV Elektr.-Prod.mij. Oost- en Noord-Nederland Epon
Oud-lid RvC NV PGEM Energiemij. v. Gelderl. en Flevoland.

029 (-) C. Scheurer
Lid RvC NV Nuon Energie-Ond. v. Gelderl., Friesl. en Flevol.

030 (023) Drs. M.W.M. (Lien) Vos-van Gortel (1931)
Lid RvC VNU NV/ Lid RvC NCM Holding NV
Overige functies:
Staatsraad
Voorzitter Mr. Annelien Kappeyne v.d. Copello Stichting
Lid bestuur Stichting Sophia Fonds
Voorzitter St. Vrienden van het Universiteitsmuseum
Lid algemeen bestuur Stichting Maatschappij en Politie
Lid bestuur Glaxo Research Fonds Nederland
Lid bestuur Vereniging Reünisten ASC/AVSV
Voorzitter RvT Nationaal Natuur-Historisch Museum Naturalis
Lid RvT Vereniging Het Nederlands Kanker Instituut
Voorzitter college van toezicht op de Kansspelen
Voorzitter commissie voor de Drinkwatervoorziening
Voorzitter RvA Medisch Wetenschappelijk Onderzoek
Lid RvA Vereniging van Effectenbezitters VEB
Lid RvA Stichting Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis
Lid RvA Zorgverzekeraars Nederland
Lid Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek
Voorzitter Jury Roethofprijs
Lid college van regenten Winter-Heinsius Stichting.
Oud-functies:
Oud-burgemeester van Utrecht.

031 (035) Ir. J.M. (Joan) Leemhuis-Stout (1946)
Voorzitter RvC vz NV Elektriciteitsbedrijf Zuid-Holland/ Lid RvC Arcadis NV/ Voorzitter RvC ANWB BV
Overige functies:
Voorzitter Koninklijke Nederlandsche Heidemaatschappij
Voorzitter Algemeene Energieraad
Voorzitter Commissie Pachtbeleid.

032 (-)G.W. van Montfrans-Hartman (1941)
Lid RvC NV Delta Nutsbedrijven
Overige functies:
Lid bestuur Ver. tot Behoud van Natuurmonumenten in Ned.
Lid raad voor het openbaar bestuur (Rob).
Oud functies:
Oud-lid dagelijks bestuur Christen Democratisch Appèl
Oud-lid Raad voor het Natuurbeheer.

033 (-) P. Barbizet-Dussart
Lid RvC Gucci Group NV

034 (028) M.S. Lynton (1930)
Lid board of directors Hunter Douglas NV

035 (031) K.B.T.C. Meekhof (1951)
Lid RvC Onderlinge Waarborgmij. Zorgverzekeraar VGZ U.A.
Overige functies:
Directeur MPA Boer & Croon Groep

036 (032) M.H. Scheepers (1937)
Lid RvC Onderlinge Waarborgmij. Zorgverzekeraar VGZ U.A.
Oud functies:
Oud-vice-voorzitter bestuur Onderlinge Waarborgmij. Zorgverzekeraar VGZ U.A.

037 (048) Dr. B. Bovermann (1956)
Lid RvC Royal Nederland Verzekeringsgroep NV/-Allianz Nederland NV
Overige functies:
Lid RvC Elvia Verzekeringen N.V.
Oud-functies:
Oud-lid RvC Allianz Nederland NV

038 (033) J.A. (Janneke) Brewer-de Koster (1937)
Secr. RvC NV Holdingmaatschappij De Telegraaf

039 (-) M.Sc. S.B. (Sabine) Verburg (1956)
Lid RvC Koninklijke Coöperatie Cosun U.A.
Overige functies:
Directeur Sociale Zaken Koninklijke Schelde Groep
lid RvT ROC Westerschelde
Lid RvT SBI
Lid onderwijscommissie BZW (Brabants-Zeeuwse Werkgevers)
Lid bestuur FME (regio Zuid)
Jurylid HZ Stern (beste scriptie Hogeschool Zeeland)
Lid jury BOC commissie juniorkamer Z-Vlaanderen.

040 (-) M. Benton (1933)
Lid RvC Koninklijke Emballage Industrie Van Leer NV

041 (-) G.K.T. (Jikkie) van der Giessen (1950)
Lid RvC Energie Noord West NV
Overige functies:
Lid RvC Kabeltelevisie Amsterdam BV
Voorzitter college van bestuur Hogeschool voor Muziek en Theater
Lid RvC Kabeltelevisie Amsterdam BV.
Oud functies:
Oud-wethouder Amsterdam
Oud-lid RvC ENW Amsterdam NV
Oud-lid RvC NV Holding Servicebedrijven Groot Amsterdam.

042 (043) C.E.M. Carlier (1948)
Lid RvBeheereer NV Holl.-Amer. Bel.mij. Holland-American Inv. Corp.
Overige functies:
Lid directie Sterling Fluid Systems BV/
Oud-functies:
Oud-gedelegeerd lid RvBeheereer NV Holl.-Amer. Bel.mij. Holland-American Inv. Corp.

043 (038) E.L. Kuijper (1948)
Lid RvC NV Waterwinningbedrijf Brabantse Biesbosch/ Lid RvC NV Waterbedrijf Europoort/ President RvC Holding AVR Bedrijven NV/ Lid RvC NV Elektriciteitsbedrijf Zuid-Holland
Overige functies:
Wethouder Rotterdam
Lid RvC NV Holding Gemeentewerken Rotterdam.

044 (-) B. Turf
Adviseur RvC Gucci
Overige functies:
President Crate & Barrel

045 (047) M.C. Coisne-Roquette (1956)
Lid RvC Otra NV/ Lid RvC Eurotronics BV
Overige functies:
Lid RvC SEI Management BV.

046 (049) N. Hardenne (1941)
Lid RvC L.V.I. Holding NV

047 (-) drs. M. (Marjanne) Sint (1949)
Lid RvC ANWB BV/ Lid RvC ATP Government Travel Groep BV
Overige functies:
Secretaris-generaal ministerie van VROM
Oud-functies:
Oud-voorzitter dagelijks bestuur PvdA
Oud-directeur interbest. betr. en informatiev. ministerie van Binnenlandse Zaken
Oud-gemeentesecretaris te Amsterdam
Oud-adviserend lid Raad voor het openbaar bestuur (Rob).

048 (-) M.M.C. Gillot-Lardot (1943)
Lid RvC Glaverbel Nederland Holding BV

049 (-) Drs. B. (Barbara) Fransen (1962)
Voorzitter RvC Amicon Zorgverzekeraar
Overige functies:
Voorzitter RvC Amicon Groep
Bestuurslid Stichting financiële hulpverlening vuurwerkramp sinds 2000
Lid programmaraad RTV Oost
Bestuurslid Ubbio Emmius Fonds Groningen
Commissaris NV Enschedese Zwembaden
Lid RvT Stichting Zorgpalet
Directeur-eigenaar MAIC.

050 (051) E.J.M. (Elisabeth) van de Ven (1946)
Lid bestuur Onderlinge Verzekerings Maatschappij Univé Schade B.A.
Overige functies:
Lid bestuur Onderlinge Verzekerings Maatschappij Univé Leven B.A.
Lid bestuur Coöperatie Univé Verzekeringen B.A.
Intermediair overheid/bedrijfsleven gemeente.
Oud-functies:
Oud-voorzitter bestuur Kamer v. Kooph. West-Friesland en Waterland.

051 (055) M.M. Kokxhoorn-Papenhove (1944)
Lid RvC NV Waterbedrijf Europoort/ Lid RvC NV Holding Nutsbedrijf Westland Overige functies:
Lid bestuur Verzorgingstehuis De Naaldhorst
Manager van de Kvk voor het Westland.
Oud functies:
Oud-lid RvC NV Westlandsche Drinkwaterleiding Maatschappij
Oud-voorzitter stichting Cultureel Erfgoed Zuid-Holland
Oud-voorzitter vereniging Cultureel Erfgoed Zuid-Holland
Oud-burgemeester Maasland.

052 (-) D.J. Goguel-Nyegaard (1935)
Voorzitter RvBeheereer Elf Hydrocarbons Holding BV
Oud-functies:
Oud-lid RvC Elf Petroland BV.

053 (-) H. Nagel (1967)
Lid RvC Amicon Zorgverzekeraar Particulier NV

054 (057) A.C. van den Berg-Voets (1945)
Lid RvC NV PWN Waterleidingbedrijf Noord-Holland
Oud-functies:
Oud-lid Provinciale Staten provincie Noord-Holland

055 (054) A.F. Godbehere (1955)
Lid RvC Algemene Levensherverzekering Mij. NVHolland
Overige functies:
Lid RvC Algemene Levensherverzekering Mij. NV
Lid RvC Holland Re Holding BV
Lid RvC Reassurantie Holding Nederland NV.

056 (-) J.L. Bollinger (1955)
Commissaris A RvC Hospitality Europe BV

057 (065) Drs. A.J. (Adriana) Vrijburg-Bouwmeester (1939)
Lid RvC De Goudse NV
Overige functies:
Zelfstandig gevestigd psycholoog/psychothreapeut.
Oud-functies:
Oud-lid RvC Maatschappij voor Zorgverzekering Gouda NV
Oud-lid RvC Goudse Levensverzekering Maatschappij NV
Oud-lid RvC Goudse Verzekering Maatschappij NV
Oud-lid RvC Goudse Verzekeringen BV.

058 (-)Drs. C.E. (Kitty) Roozemond (1955)
Lid RvC Start Holding BV
Overige functies:
Lid dagelijks bestuur SER
Vice-voorzitter federatiebestuur FNV.

059 (068) A.J.M. Wagemakers-van Oursouw (1941)
Lid RvC NV Energie- en Watervoorziening Rijnland

060 (061) I.R. Miller (1952)
Lid RvC Reckitt Benckiser NV

061 (070) L.D. Wesenhagen-Kastelein (1943)
Lid RvC NV Waterbedrijf Europoort
Overige functies:
Wethouder Maassluis
Lid dagelijks bestuur GGD-NWN.

062 (062) Drs. E.J. (Dineke) Mulock Houwer (1941)
Secretaris RvC Kas-Associatie NV
Overige functies:
Directeur-generaal Preventie, Jeugd en Sanctiebeleid ministerie van Justitie
Lid bestuur Nationale Hoorstichting
Lid bestuur VPRO
Lid RvA Algemene Bestuursdienst van min. van BZK
Lid formatiecommissie rijksdienst ministerie van Binnenlandse Zaken
Lid adviescommissie Aanstellingen ministerie van Buitenlandse Zaken.
Oud-functies:
Oud-secr. regeringsemancipatiecie
Oud-dg min. SoZa.

063 (-) H.M.J. Ploix (1944)
Lid RvC Ferring BV

064 (066) M.M.W. (Margriet) van der Leegte-Rothengatter (1953)
Lid RvC VDL Groep BV

065 (039) Mr. J.G.J. Kamp (1950)
Lid RvC NV Prov. Gem. Utrechts Stroomleveringsbedr./ Lid RvC NV Waterleidingbedrijf Midden-Nederland (WMN)
Overige functies:
Lid Gedeputeerde Staten Utrecht
Oud-functies:
Oud-Lid RvC NV Remu.

066 (072) A.G.M. van Leeuwen (1947)
Lid RvC Avery Dennison Materials Nederland BV
Overige functies:
Bestuurder Avery Dennison Hong Kong BV
Bestuurder Avery Holding BV
Bestuurder Dennison International Holding BV
Lid RvC Avery Etiketten BV.

067 (050) H.W. de Geele-Overeem (1937)
Lid RvT Onderlinge Verzekerings Maatschappij Univé Schade B.A.
Overige functies:
Voorzitter Regionaal Patiënten Cons. Platform N.H.N.
Voorzitter Landelijk Samenwerkingsverband R.P.C.P.'s
Lid RvT Onderlinge Verzekerings Maatschappij Univé Leven B.A.
Bestuurslid Comité 4 mei
Bestuurslid L.S.R.
Voorzitter Clientenraad Verpleeghuis Den Koogh.

068 (052) A. Rieuwerts-Bijl (1938)
Lid RvT Onderlinge Verzekerings Maatschappij Univé Schade B.A.

069 (-) Prof.mr.dr. E.M. (Liesbeth) Kneppers-Heynert (1951)
Lid RvT Onderlinge Verzekerings Maatschappij Univé Schade B.A
Overige functies:
Lid Eerste Kamer der Staten-Generaal
Voorzitter cie. Sociale Zaken Eerste Kamer
Lid RvT Onderlinge Verzekerings Maatschappij Univé Leven B.A.
Hoogleraar Rechten Rijksuniversiteit Groningen
Bestuurslid Bedrijfsfonds voor de Pers
Lid RvA St. Mentorscope.
Oud functies:
Oud-plaatsvervangend lid SER.

070 (-) J.A. Tordjman (1944)
Lid RvC Fox Kids Europe NV

071 (071) N.A. (Netty) van den Nieuwboer-Langenkamp (1943)
Lid RvC Waterleiding Maatschappij Overijssel NV
Overige functies:
Lid partijbestuur CDA
Burgemeester Losser
Voorzitter commissie internationale aangelegenheden van de VNG
voorzitter KNHM afd. Overijssel
voorzitter Stimuland (plattelandsvernieuwing)
Voozitter Stichting Drents-Overijsselse Kerken
Voorzitter RvT Stichting Zorgaccent gemeente Hellendoorn-Den Ham
Lid bestuur Prins Bernardfonds
Voorzitter Vereniging Vrienden van het Zuidermuseum.

072 (074) I. Gläsel (1946)
Lid RvC Weidmüller Finance BV

073 (085) W.J.G. Lijs-Spek (1946)
President RvC Nutsbedrijf Amstelland Holding NV

074 (073) A.M. van de Kasteele (1950)
Lid RvC Maxeres NV

075 (-) Ch. Catelon (1967)
Lid RvC Total Exploratie en Produktie Mij. BV

076 (086) E.H.C. (Nora) Salomons (1945)
Lid RvBeheereer NV Gemengd Bedrijf Ned. Omroep-Zender-Mij. Nozema
Oud-functies:
Oud-lid bestuur stichting Radio Nederland Wereldomroep

077 (075) G.L.M. Huirne-Veelers (1947)
Lid bestuur Aan- en verkoop Coöperatie Meppel B.A.

078 (-) Prof. dr. H. (Henriëtte) Maassen van den Brink (1951)
Lid RvC NV Holding Nutsbedrijf Westland/ Lid RvC NV Holding Servicebedrijven Groot Amsterdam
Overige functies:
Voorzitter bestuur Facility Management Nederland
Hoogleraar Economie aan de Universiteit van Amsterdam.

079 (084) H.L. (Berry) Groen (1949)
Lid RvC Nutsbedrijf Amstelland Holding NV
Overige functies:
President RvC S.L.U. (kabelbedrijf Uithoorn)

080 (088) V.L. Rickey (1952)
Lid RvC Nacco Materials Handling BV

081 (087) M.G.M.B. Naquet-Radiguet (1950)
Lid RvC Interbrew Nederland NV

082 (-) M. Zwarts (1953)
Lid RvC Telesystem International Wireless Corp. NV

083 (-) E. Dyson (1951)
Lid RvC Scala Business Solutions NV

084 (097) H.P.H. van Zadelhoff-Jolink (1944)
Vz RvC Coöperatie ABC U.A.
Overige functies:
Fractievoorzitter CDA gemeenteraad Hummelo en Keppel
Lid bestuur Rabobank Doesburg en omstreken.

085 (-) A.A.E (Aranka) Goijert (1941)
President RvC NV Afvalzorg Holding
Overige functies:
Gedeputeerde provincie Noord-Holland CDA.
Oud-functies:
Oud-regionaal directeur Arbeidsvoorziening.

086 (-) Dr. S. Cingillioglu (1951)
Lid RvC Demir-Halk Bank (Nederland) NV

087 (-) C. Piwnica (1958)
Lid RvC Alfred C. Toepfer International BV

088 (-) Drs. E.L. van Dijk-Staats (1947)
Lid RvC NV Duinwaterbedrijf Zuid-Holland

089 (092) J.H. Tammenga-Haan (1946)
Lid RvC Centraal Overijsselse Nutsbedrijven NV
Overige functies:
Wethouder Oldenzaal

090 (093) E. Blaak-Schuitevoerder (1937)
Lid RvC Centraal Overijsselse Nutsbedrijven NV
Overige functies:
Burgemeester Diepenheim
Waarnemend burgemeester Goor.

091 (094) A. Olde Reuver of Briel-Bosveld (1958)
Lid RvC Centraal Overijsselse Nutsbedrijven NV
Overige functies:
Wethouder Diepenheim

092 (095) Y. Verstoep-Bauer (1938)
Lid RvC Centraal Overijsselse Nutsbedrijven NV
Oud-functies:
Oud-burgemeester Reeuwijk
Oud-lid bestuur Vereniging van Nederlandse Gemeenten
Oud-lid RvC NV Watermaatschappij Zuid-Holland Oost.

093 (096) L.M. Stokkelaar-Fila (1955)
Lid RvC Centraal Overijsselse Nutsbedrijven NV
Overige functies:
Lerares basisonderwijs
Fractievoorzitter en lijsttrekker Demokraties Denekamp.

094 (-) M.E.B. de Goeij-Smulders (1942)
Secr. RvC Energie Delfland NV
Overige functies:
Burgemeester Berkel & Rodenrijs
Vice-voorzitter RvT Rijnland Ziekenhuis.
Oud-functies:
Oud-lid db CDA
Oud-lid MKB-Nederland.

095 (-) E.L.V. Chevalier-Beltman (1945)
Lid RvC Energie Delfland NV

096 (091) J.E.M. (Els) Berman (1949)
Lid RvC NV Afvalzorg Holding
Overige functies:
Lid Provinciale Staten provincie Noord-Holland
Lid dagelijks bestuur Humanitas
Lid Provinciale Staten provincie Noord-Holland
Lid bestuur St. Land. Org. Maatsch. Activeringswerk SOM
Lid RvT Waterlandziekenhuis (Purmerend)
Lid Stuurgroep Home Start International
Voorzitter Reg. Overl. Gezondheidsz. Zaanstr.-Waterland
Voorzitter St. Vlotbrug Alkmaar.

097 (-) H.T. Romanowska (1953)
Lid RvC Eastbridge NV

098 (-) Mr. A. Vrisekoop (1946)
Lid RvC Landis Group NV

099 (-) R.N.M. de Kuyper (1964)
Lid RvC De Kuyper Holding NV

100 (-) Mr. drs. W.J. Muhs (1952)
Lid RvC Cytec Industries BV
Oud-functies:
Oud-lid RvC Fortis Bank Nederland (Holding) NV.