TOPMANAGEMENT

De machtigste vrouwen in het bedrijfsleven
Top-50 in 1999


De top-50
Verantwoording Netwerk
Verantwooding Score

De top-50
De eerste 50 vrouwen van de Top-100 Machtigste vrouwen in het Nederlandse bedrijfsleven
Gepubliceerd in Avanta, december 1999. Onderzoekers Jos van Hezewijk en Marcel Metze.

1 ( 4) Mevrouw Prof. Dr. L.A.A. (Lutgart) van den Berghe
2 ( -) Mevrouw Barones Chalker of Wallasey
3 ( -) Mevrouw Drs. L.S. (Louise)Groenman
4 ( -) Mevrouw Mr. P.C. (Tineke) Lodders-Elfferich
5 ( 2) Mevrouw Drs. K.M.H. (Karla) Peijs
6 ( 3) Mevrouw Mr. J.J.M.S. (Madeleen) Leyten-de Wijkerslooth de Weerdesteyn
7 (10) Mevrouw Prof. Dr. A.J.M. (Annemiek) Roobeek
8 (18) Mevrouw A.H. (Betty) van Arenthals-Kramer Freher
9 ( -) Mevrouw S.M. Sybilla Dekker
10 (14) Mevrouw Mr. Y.C.M.T. (Yvonne) van Rooy
11 ( -) Mevrouw Chr. (Christine) Morin-Postel
12 (19) Mevrouw M.P. Mautner Markhof-Cassis Faraone
13 ( 5) Mevrouw Drs. N. (Neelie) Kroes
14 ( 7) Mevrouw Drs. G.J. (Dien) de Boer-Kruyt
15 ( 1) Mevrouw Drs. M. (Meiny) Epema-Brugman
16 ( -) Mevrouw W.H. (Helmi) Huijbregts-Schiedon
17 ( -) Mevrouw H.C.W. (Bertha) Hovers-van Lierop
18 ( -) Mevrouw Mr. A.H. (Annie) Brouwer-Korf
19 ( -) Mevrouw J.A. Sprieser
20 (20) Mevrouw W.H.J. (Mieke) Bloemendaal-Lindhout
21 ( -) Mevrouw Drs. L.E.J. (Louise) Engering-Aarts
22 ( -) Mevrouw Mr. E.H. (Els) Swaab
23 (12) Mevrouw Drs. M.W.M. (Lien) Vos-van Gortel
24 (22) Mevrouw D. (Dineke) van As-Kleijwegt
25 (21) Mevrouw Drs. S.J. (Saskia) Stuiveling
26 ( -) Mevrouw C.E. Bergfelt
27 ( -) Mevrouw A.J. Solnit
28 ( -) Mevrouw M.S. Lynton
29 (17) Mevrouw S.C. (Sylvia) Tóth
30 ( -) Mevrouw A.C. de Bruyn
31 ( -) Mevrouw K.B.T.C. Meekhof
32 ( -) Mevrouw M.H. Scheepers
33 (23) Mevrouw J.A. Brewer-de Koster
34 ( -) Mevrouw P. Taylor-Whitfield
35 ( -) Mevrouw Ir. J.M. (Joan) Leemhuis-Stout
36 ( -) Mevrouw Drs. M.A. (Ada) Wildekamp
37 ( -) Mevrouw M.L. (Mary) Shafer
38 ( -) Mevrouw E.L. Kuijper
39 ( -) Mevrouw Mr. J.G.J. Kamp
40 ( -) Mevrouw Dr. G. (Guusje) ter Horst
41 ( -) Mevrouw M.E.C. (Marlies) Pernot
42 ( -) Mevrouw Drs. A.C. Huizer-Boehmer
43 ( -) Mevrouw C.E.M. Carlier
44 ( -) Mevrouw C.E. van Berkestijn-Terlingen
45 ( -) Mevrouw Prof. Mr. I.P. (Irene) Asscher-Vonk
46 ( -) Mevrouw W. Wittmaekers-Overdijk
47 ( -) Mevrouw M.C. Coisne-Roquette
48 ( -) Mevrouw Dr. B. Bovermann
49 ( -) Mevrouw N. Hardenne
50 ( -) Mevrouw H.W. de Geele-Overeem

Positie in 1999 (1996) Naam (voornaam)
geboortejaar, Netwerk, Score(x 1000)
Functies, oud-functies
beschrijving

1 ( 4) Mevrouw Prof. Dr. L.A.A. (Lutgart) van den Berghe
1951, België, Netwerk: ja, Score 53.400.600
Lid RvC CSM N.V.
Lid RvC ING Groep N.V.
Lid RvC SHV Holdings N.V.
Lid RvC ING Bank N.V.
Lid RvC ING Verzekeringen N.V.
Non-executive Lid Raad van Bestuur CAPCO (B)
Oud-Lid Board of Directors International Insurance Society
Academisch Directeur / Bestuurder Instituut voor Bestuurders
Lid Directiecomité, Partner/Bestuurder en Voorzitter Competentiecentrum Ondernemerschap Bestuur & Strategie Vlerick Leuven Gent Management School
Bijzonder hoogleraar Faculteit der economische wetenschappen Erasmus
Universiteit Rotterdam

2 ( -) Mevrouw Barones Chalker of Wallasey
1942, Engeland, Netwerk: nee, Score 24.734.000
Adviserend Lid Raad van Bestuur Unilever N.V.
Oud-minister van Ontwikkelingssamenwerking UK

3 ( -) Mevrouw Drs. L.S. (Louise) Groenman
1940, Netwerk: ja ,Score 23.629.000
Lid RvC ABN AMRO Holding N.V.
Lid Dagelijks Bestuur Sociaal-Economische Raad (SER)
Voorzitter Projectgroep Ontwikkeling Lokaal en Preventief Jeugdbeleid
Ministerie v. Volksgezondheid
Oud-Lid Tweede Kamer der Staten-Generaal D66

4 ( -) Mevrouw Mr. P.C. (Tineke) Lodders-Elfferich
1940, Netwerk: ja, Score 21.956.949
Lid Raad van Beheer Coöp. Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank B.A.
Lid RvC PCM Uitgevers N.V.
Lid Raad van Toezicht Stichting Garantiefonds Reisgelden
Lid Eerste Kamer der Staten-Generaal CDA
Oud-eerste vice-voorzitter Partijbestuur Christen Democratisch Appèl
Lid Bestuur Ver. voor Christelijk Wetenschappelijk Onderwijs VU
Voorzitter ICCO (Interkerkelijke Org. v. Ontw.samenw.)
Lid Raad van Toezicht St. Bijzonder Jeugdwerk (Apeldoorn)
Oud-lid Sociaal-Economische Raad (SER)

5 ( 2) Mevrouw Drs. K.M.H. (Karla) Peijs
1944, Netwerk: ja Score 18.368.00
Lid RvC AEGON N.V.
Lid RvC Vendex N.V.
Lid Bestuur St. Fenedex-Examens Internationaal Ondernemen
Voorzitter St. Exportraad v.h. Midden-& Kleinbedrijf
Lid Europees Parlement CDA
Lid Europese Commissie Econ. & Monetaire Zaken & het Industriebeleid
Plaatsvervangend Lid Europese Commissie Regionaal Beleid
Lid Europese Commissie Rechten voor de Vrouw
Mevrouw Peijs was voorheen onder meer als lid van het managementteam en als docent economie, bedrijfsorganisatie en management verbonden aan de Hogeschool Utrecht. Tevens was zij lid van de Provinciale Staten van de provincie Utrecht.

6 ( 3) Mevrouw Mr. J.J.M.S. (Madeleen) Leyten-de Wijkerslooth de Weerdesteyn
1935, Netwerk: ja, Score 17.117.500
Lid RvC N.V. Nederlandse Spoorwegen
Lid Raad van Advies ABN AMRO Holding N.V.
Staatsraad
Oud-Lid van de Eerste Kamer der Staten-Generaal (CDA)
Lid Bestuur Janivo Stichting
Lid Raad van Toezicht Leids Universiteit Medisch Centrum
Mevr. Mr. Leyten was voorheen vice-voorzitter van de K.V.P., lid van het dagelijks bestuur van het CDA, lid van de Provinciale Staten van de provincie Noord-Brabant en lid van de Eerste Kamer der Staten-Generaal CDA). Zij vervulde commissariaten bij Vissers' Wegenbouw- en Aannemingsbedrijf N.V. en N.V. Koninklijke Bijenkorf Beheer KBB en was voorzitter van het bestuur van de Stichting Katholieke Universiteit Nijmegen en lid van de Omroepraad.

7 (10) Mevrouw Prof. Dr. A.J.M. (Annemiek) Roobeek
1958, Netwerk: ja, Score 16.212.751
Non-Executive Lid Raad van Bestuur Fortis
Non-Executive Lid Raad van Bestuur Fortis (B)
Non-Executive Lid Raad van Bestuur Fortis (NL) N.V.
Lid RvC PCM Uitgevers N.V.
Hoogleraar Strategie en Transformatiemanag. Universiteit Nijenrode
Hoogleraar Compl. Vraagst. Strategie & Beleid Universiteit van Amsterdam
Oud-hoogleraar technologie en economie Universiteit Nijenrode
Oud-hoogleraar grootstedelijke problematiek Universiteit van Amsterdam
Lid Verenigingsbestuur Gerrit Rietveld Academie
Lid Bestuur De Digitale Stad
Lid Bestuur Nationaal Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium
Lid Raad van Toezicht VU-ziekenhuis Amsterdam
Lid RvC Aedes, Vereniging van Woningcorporaties
Oud-lid RvC Nationale Woningraad

8 (18) Mevrouw A.H. (Betty) van Arenthals-Kramer Freher
1944, Netwerk: ja, Score 11.559.000
Lid Raad van MKB-Adviesraad ING Groep N.V.
Voorzitter Detex/TMO
Vennoot V.o.f. de Arent
Directeur Piazza Corner Gorkum B.V.
Directeur Piazza Mode Gorinchem B.V.
Directeur S.a.r.l. Vieux Moulin Luxemburg
Voorzitter Nationale Winkelraad Koninklijke Vereniging MKB-Nederland
Presidium Koninklijke Vereniging MKB-Nederland
Voorzitter AEDT (Ass. Eur. Org. Nat. Comm. Det. en Text)
Voorzitter Mitex (Ver. van Ondern. in de Modedetailh.)
Vice-voorzitter Bestuur Koninklijke Vereniging MKB-Nederland
Lid Bestuur Hoofd Bedrijfschap Detailhandel
Lid RvC Alfa Holding B.V.
Lid RvC Cadans Uitvoeringsinstelling B.V.
Lid RvC Detam Pensioen Services
Lid RvC Relan N.V.
Lid Raad van Advies Stichting Mentorscoop
Voorzitter Adviescommissie Modedetailhandel MKB
Mevrouw A.H. van Arenthals-Kramer Freher heeft diverse studies gevolgd, waaronder Vakbekwaamheid Cafébedrijf en Hotel- en Restaurantbedrijf, Bedrijfseconomie, Algemeen Recht en Docentenvaardigheid. Zij vervulde diverse functies, onder meer bestuursfuncties op het gebied van de detailhandel en bij ondernemersverenigingen. Verder was zij onder meer docent aan het IMK en docent bij een starterscursus van een leergang van het NCOV. Sedert 1981 is zij directeur van Piazza Corner Gorkum en sedert 1986 van Piazza Mode Gorinchem.

9 ( -) Mevrouw S.M. Sybilla Dekker
1942, Netwerk: aanhangend Score 11.814.500
Voorzitter RvC Heineken Nederlands Beheer B.V.
Lid Raad van Advies ABN AMRO Holding N.V.
Algemeen Directeur Algemene Werkgeversvereniging VNO-NCW (AWVN)
Lid Dagelijks Bestuur Algemene Werkgeversvereniging VNO-NCW (AWVN)
Lid Algemeen Bestuur Vereniging VNO-NCW
Voorzitter St.Opportunity 2000(EZ en SoZaWe)& Bedr.leven
Lid Bestuur Nederlands Tuberculose Fonds
Lid Raad van Toezicht Academisch Ziekenhuis Leiden
Lid Raad van Advies Nieuwe Kerk Amsterdam
Mevrouw Dekker volgde na het gymnasium-B diverse opleidingen op het gebied van personeelswerk, organisatiekunde en management. In 1965 begon zij haar carrière als bedrijfsmaatschappelijk werker, waarna zij van 1968 tot 1976 werkzaam was bij de Arbeidsinspectie als arbeidsinspectrice en staffunctionaris. Vervolgens was zij organisatie-adviseur en sociaal coördinator bij het Landelijk Project Bedrijfsvoorlichting voor de Kamer van Koophandel te Arnhem. Van 1979 tot 1990 bekleedde mevrouw Dekker diverse directiefuncties bij het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, waarna zij van 1990 tot 1996 directeur was van het Nederlands Verbond van Ondernemers in de Bouwnijverheid. Per 15 april 1996 is zij benoemd tot algemeen directeur van de Algemene Werkgevers-Vereniging VNO- NCW (AWVN). Verder was zij lid van het Industriëel Advies College Energieonderzoek Centrum Nederland en voorzitter van het Comité v. Aanbeveling Landelijk Kontakt VAC's (Vrouwenadviescommissies Woningbouw).

10 (14) Mevrouw Mr. Y.C.M.T. (Yvonne) van Rooy
1951, Netwerk: ja Score 10.696.500
Lid Raad van Toezicht Coöp. Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank B.A.
Lid RvC Urenco Nederland B.V.
Lid Raad van Advies Deloitte & Touche
Lid Tweede Kamer der Staten Generaal
Voorzitter College van Bestuur Katholieke Universiteit Brabant
Onafhankelijk Deskundige Nuffic
Mevrouw Mr. Y.C.M.T. van Rooy trad na haar universitaire studie rechten in dienst bij het Nederlands Christelijk Werkgeversverbond. In 1984 werd ze lid van het Europees Parlement, waarna in 1986 haar benoeming tot Staatssecretaris van Economische Zaken volgde. Deze functie bekleedde ze eveneens in het derde kabinet Lubbers, van 1990 tot 1994. Vervolgens keerde zij terug naar de Tweede Kamer. Een commissariaat bekleedde mevrouw Van Rooy bij ING Bank N.V. Verder maakte zij deel uit van de raad van advies van de faculteit Technische Bedrijfskunde in Eindhoven, van het stichtingsbestuur van de Katholieke Universiteit Nijmegen en van het bestuur St. Fenedex-Examens Internationaal Ondernemen.

11 ( -) Mevrouw Chr. (Christine) Morin-Postel
1947 Frankrijk, Netwerk: aanhangend Score 8.173.500
Non-Executive Lid Raad van Bestuur Fortis
Non-Executive Lid Raad van Bestuur Fortis (B)
Non-Executive Lid Raad van Bestuur Fortis (NL) N.V.

12 (19) Mevrouw M.P. Mautner Markhof-Cassis Faraone
1931 Italië, Netwerk: aanhangend Score 6.455.400
Lid RvC SHV Holdings N.V.
Firmant Impex Cassis Faraone S.r.l.
Lid RvC Soc. Reale Mutua di Assicurazioni Udine (It.)

13 ( 5) Mevrouw Drs. N. (Neelie) Kroes
1941, Netwerk: ja Score 4.185.505
Lid RvC ABP-PGGM Capital Holdings N.V.
Lid RvC Ballast Nedam N.V.
Lid RvC McDonald's Nederland B.V.
Lid RvC NCM Holding N.V.
Lid RvC Koninklijke Nedlloyd N.V.
Lid RvC VIB N.V.
President College van Bestuur Universiteit Nijenrode
oud-minister van Verkeer en Waterstaat (1982-1989) VVD
Voorzitter Bestuur Stichting Kunsthal
Lid Bestuur Delta/TBS
Lid RvC Brambles Industries Ltd.
Lid Raad van Advies PricewaterhouseCoopers N.V.
Lid Comp. Adv. Gr. to the Chairm. Eur. Comm. Commissie Europese Integratie
Adviseur Heidemij/Grabowsky & Poort
oud-Voorzitter RvC De Nationale Investeringsbank N.V.
Mevrouw Kroes trad in 1965 in dienst bij de Erasmus Universiteit waar zij tot 1971 werkzaam was als wetenschappelijk medewerkster. In de periode 1969-1971 was zij lid van de gemeenteraad van Rotterdam en van de Kamer van Koophandel van Rotterdam. In 1971 werd zij lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal. Vervolgens vervulde zij onder meer de functies van staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat (1977-1981) en minister van Verkeer en Waterstaat (1982-1989). In de periode van 1989 tot 1991 was zij adviseur commissaris voor transport bij de EEG te Brussel. Verder was ze voorzitter van de raad van commissarissen van de Ned. Inv. Bank voor Ontwikkelingslanden N.V. en commissaris bij Johnson Wax Europlant B.V., Digital Equipment B.V., H.J. Groeneveld Beheer B.V., Groeneveld Transport Efficiency B.V., TOTAL Raffinaderij Nederland N.V., Intis B.V. (president) en Holding Grabowsky & Poort B.V. Ook was zij lid van het hoofdbestuur van de Nederlandsche Mij. voor Nijverheid en Handel, lid van de Raad voor het Natuurbeheer, lid van het bestuur van de Stichting Universiteitsfonds Nederland, lid van de raad van toezicht van de Verzekeringskamer, lid van de Euroboard van Johnson Wax Inc., lid van de universiteitsraad van de Erasmus Universiteit Rotterdam en lid van de raad van advies van het Nederlands Instituut voor Marketing (NIMA).

14 ( 7) Mevrouw Drs. G.J. (Dien) de Boer-Kruyt
1944, Netwerk: aanhangend, Score 4.442.680
Lid RvC Hollandsche Beton Groep N.V.
Lid RvC Sara Lee/DE N.V.
Mevrouw De Boer-Kruyt heeft haar opleiding onder meer genoten aan de Amerikaanse universiteiten Harvard en MIT. Bij laatstgenoemde instelling werkte zij als interdisciplinair onderzoeker. Vervolgens was zij werkzaam als management consultant bij Bosboom & Hegener en het Instituut voor Beleid en Onderzoek. Thans heeft zij haar eigen adviespraktijk.

15 ( 1) Mevrouw Drs. M. (Meiny) Epema-Brugman
1931, Netwerk: aanhangend, Score 4.161.400
Lid RvC Koninklijke Hoogovens N.V.
Lid RvC Unilever Nederland B.V.
Lid Curatorium Wiardi Beckman Stichting (PvdA)
Voorzitter Toetsingscommissie Verpakkingsconvenant
Lid Centrale Commissie voor de Statistiek
oud-lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal (PvdA)
oud-lid van de Sociaal-Economische Raad (SER)
Mevr. Epema-Brugman, oud-lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal (PvdA), was tevens lid van de Sociaal-Economische Raad (SER), lid van Provinciale Staten van de Provincie Zuid-Holland en gemeenteraadslid van Puttershoek. Voorts was zij als commissaris verbonden aan ACF Holding N.V., Brocacef Holding B.V., de Rotterdamsche Droogdokmaatschappij B.V., ABN AMRO Holding N.V. en DSM N.V. Zij was voorzitter van het presidium van de Algemene Energieraad en voorzitter van de Commissie Reaktorveiligheid.

16 ( -) Mevrouw W.H. (Helmi) Huijbregts-Schiedon
1948, Netwerk: ja, Score 4.000.000
Lid RvC PNEM/MEGA-Groep N.V.
Lid Gedeputeerde Staten provincie Noord-Brabant (VVD)
Voorzitter Havenschap Moerdijk
Lid RvC N.V. Elektriciteits-Produktiemij. Zuid-Ned. EPZ
Oud-lid RvC N.V. Brabantse Ontwikkelings Maatschappij BOM
Oud-voorzitter Comm. voor Econ. Zaken en Werkgelegenh. provincie
Noord-Brabant

17 (-) Mevrouw H.C.W. (Bertha) Hovers-van Lierop
1943, Netwerk: ja Score 4.000.000
Lid RvC PNEM/MEGA-Groep N.V.
Voorzitter Metaalunie
Voorzitter Presidium Fed. van Werkgeversorg. in de Metaaltechniek
Lid Hoofdbestuur Nederlandsche Mij. voor Nijverheid en Handel
Vice-voorzitter Bestuur Koninklijke Vereniging MKB-Nederland
Lid RvC Stadsbus Groep Maastricht N.V.
Lid Raad van Ondernemers Fed. van Werkgeversorg. in de Metaaltechniek

18 ( -) Mevrouw Mr. A.H. (Annie) Brouwer-Korf
1946, Netwerk: aanhangend, Score 3.994.000
Lid RvC Shell Nederland B.V.
Burgemeester Utrecht (PvdA)
oud-Burgemeester gemeente Amersfoort
Voorzitter Reclassering Nederland
Voorzitter Samenwerkingsverband Brandweer Gewest Eemland
Vice-voorzitter Dagelijks Bestuur Vereniging van Nederlandse Gemeenten
Oud-secretaris Dagelijks Bestuur Partij van de Arbeid
Voorzitter Raad van Toezicht Ziekenhuis en Verpleeghuis Zutphen
Secretaris St. Cultuurfonds Bouwfonds Ned. Gemeenten
Plv. Korpsbeheerder Politie Regio Utrecht

19 ( -) Mevrouw J.A. Sprieser
1953 USA, Netwerk: aanhangend, Score 3.752.514
Lid RvC Sara Lee/DE N.V.

20 (20) Mevrouw W.H.J. (Mieke) Bloemendaal-Lindhout
1947, Netwerk: ja Score 3.689.000
Lid RvC N.V. Bank Nederlandse Gemeenten
Burgemeester gemeente Leidschendam (D66)
Lid Comm. Adm. Begel. Gemeentelijke Herind. Ministerie van Binnenlandse Zaken
Lid Adviescommissie Sportontwikkeling NOC/NSF
Voorzitter Nederlands Centrum Vrijetijdsvraagstukken
Voorzitter Stichting Sport en Tollerantie Fair Play Ned.
Lid VNG Commissie Veiligheid
Lid VNG Internationale Zaken
Plaatsvervangend Lid Nederlandse Delegatie CLRAE (Raad van Europa)
Mevrouw Bloemendaal-Lindhout was van 1980 tot 1982 werkzaam als lerares Nederlands. Tot haar benoeming in 1990 tot burgemeester van Culemborg was zij burgemeester van de gemeente Maasland (1982-1990). In 1997 werd zij vervolgens burgemeester van de gemeente Leidschendam. Voorts was zij lid van het bestuur van Lota en van verschillende commissies waaronder de subcommissie van Fair Play NOC/NSF, de commissie Beeldende Kunst Gelderland (voorzitter), de commissie van Onafh. Desk. ex. art. 285 Gem.wet, de commissie Ifora en de commissie Brandveiligheid Gebouwen. Verder was zij commissaris bij N.V. Energiebedrijf Rijswijk-Leidschendam, lid van het Fonds Bestuur Vrijwilligerswerk en lid van het Platform Zuid-Afrika.

21 ( -) Mevrouw Drs. L.E.J. (Louise) Engering-Aarts
1947, Netwerk: ja, Score 3.689.000
Lid RvC N.V. Bank Nederlandse Gemeenten
Wethouder gemeente Den Haag (VVD)

22 ( -) Mevrouw Mr. E.H. (Els) Swaab
Netwerk: nee, Score 3.424.000
Lid RvC De Nederlandsche Bank N.V.

23 (12) Mevrouw Drs. M.W.M. (Lien) Vos-van Gortel
1931, Netwerk: ja, Score 1.540.817
Lid RvC NCM Holding N.V.
Lid RvC VNU N.V.
Staatsraad
Voorzitter Mr. Annelien Kappeyne v.d. Copello Stichting (VVD)
Lid Bestuur Stichting Sophia Fonds
Voorzitter St. Vrienden van het Universiteitsmuseum
Lid Algemeen Bestuur Stichting Maatschappij en Politie
Lid Bestuur Glaxo Research Fonds Nederland
Lid Bestuur Nationaal Jeugdfonds
Lid Bestuur Vereniging voor Bestuurskunde
Lid Bestuur Vereniging Reünisten ASC/AVSV
Voorzitter Raad van Toezicht Nationaal Natuur-Historisch Museum Naturalis
Lid Raad van Toezicht Vereniging Het Nederlands Kanker Instituut
Voorzitter College van Toezicht op de Kansspelen
Voorzitter Commissie voor de Drinkwatervoorziening
Lid Raad van Advies Vereniging van Effectenbezitters VEB
Lid Raad van Advies Stichting Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis
Lid Raad van Advies Zorgverzekeraars Nederland
Lid College van Regenten Winter-Heinsius Stichting
Lid Raad voor de Journalistiek
Mevr. Vos-van Gortel, oud-burgemeester van Utrecht, was voorheen onder meer lid van de gemeenteraad van 's-Gravenhage en wethouder van deze gemeente. Voorts was zij lid van het hoofdbestuur van de Nederlandse Maatschappij voor Nijverheid en Handel, alsmede commissaris bij de N.V. Bank voor Nederlandsche Gemeenten en Tichelaars Koninklijke Makkumer Aardewerkfabr. B.V. Mevrouw Vos-van Gortel was bestuurslid van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, lid van de raad voor het Binnenlands Bestuur, lid van de Raad voor Gemeentefinanciën en lid van het bestuur van de Vereniging Koninklijke Nederlandse Jaarbeurs. Ook was zij lid van het curatorium van het Nederlands Centrum voor Maatschappelijke Ontwikkeling, voorzitter van de Stichting Het Zieke Kind in Beweging, voorzitter van de Stichting Collectebusfonds, lid van de adviesraad van het Tijdschrift voor de Politie en secretaris van het bestuur van de Stichting Nationaal Restauratiefonds.

24 (22) Mevrouw D. (Dineke) van As-Kleijwegt
1942, Netwerk: aanhangend Score 1.257.164
Lid RvC N.V. Bouwfonds Nederlandse Gemeenten
Burgemeester te gemeente Assen (PvdA)
Korpsbeheerder Regio Politie Drenthe
Voorzitter Intergem. Samenw. Noord- en Midden Drenthe
Mevrouw Van As-Kleijwegt is gedurende vele jaren werkzaam geweest in het lager en voortgezet onderwijs. Voorts bekleedde zij diverse bestuursfuncties binnen de Partij van de Arbeid (lid gewestelijk bestuur,fractievoorzitter gemeenteraad). Van 1974 tot 1978 was mevrouw Van As lid van de Provinciale Staten van de provincie Drenthe, waarna zij tot 1982 fractievoorzitter van de PvdA in deze Staten was. Van 1982 tot en met 1990 maakte mevrouw Van As-Kleijwegt deel uit van het College van Gedeputeerde Staten van de provincie Drenthe met in portefeuille onder andere ruimtelijke ordening. Tevens was zij van 1987 tot 1990 waarnemend Commissaris der Koningin van deze provincie. Sinds 1 december 1990 is zij burgemeester van de gemeente Assen en korpsbeheerder van de Regio Politie Drenthe.

25 (21) Mevrouw Drs. S.J. (Saskia) Stuiveling
1945, Netwerk: ja, Score 1.236.264
Lid RvC Generale Bank Nederland N.V.
Voorzitter Algemene Rekenkamer (PvdA)
Lid Bestuur Stichting Foster Parents Plan Nederland
Mevrouw Drs. S.J. Stuiveling was onder meer werkzaam als beleidsmedewerker van de burgemeester van Rotterdam. Voorts was zij lid van de Eerste Kamer (PvdA) en staatssecretaris van Binnenlandse Zaken (1981-1982). Daarnaast was zij lid van het dagelijks bestuur van de Nederlandsche Mij. voor Nijverheid en Handel.

26 ( -) Mevrouw C.E. Bergfelt
1960, Netwerk: nee, Score 1.209.610
Directeur SKF Holding Maatschappij Holland B.V.

27 ( -) Mevrouw A.J. Solnit
1957, Netwerk: nee, Score 1.165.810
Lid Directie Cadbury Schweppes Investments B.V.

28 ( -) Mevrouw M.S. Lynton
1930, Netwerk: nee, Score 1.103.000
Lid Board of Directors Hunter Douglas N.V.

29 (17) Mevrouw S.C. (Sylvia) Tóth
1944, Newerk: aanhangend, Score 1.079.732
Lid RvC ENDEMOL Entertainment Holding N.V.
Lid RvC Vendex KBB N.V.
President Tóco d'Azur
Voorzitter Sylvia Tóth Charity Stichting
Voorzitter Young Pianist Foundation
Directeur Tóco USA Holding B.V.
Lid Bestuur Rotterdams Philharmonisch Orkest
Lid Bestuur Catharijne Stichting
Lid Raad van Toezicht Rijks Museum voor Oudheden Leiden
Lid RvC Content Beheer N.V.
Voorzitter Stichting Nederland Wereldtentoonstellingen
Mevrouw S.C. Tóth studeerde na haar HBS-A examen enkele jaren Psychologie aan de Rijksuniversiteit te Leiden. Netwerk: nee enkele jaren als uitzendkracht werkzaam te zijn geweest, werd zij in 1972 benoemd tot directievoorzitter van Content Beheer. Van 1978 tot 1985 was mevrouw Tóth director van Bayfine Ltd. (Londen), waarna zij in 1985 via een management buy-out alle aandelen van Bayfine en Content Beheer verkreeg. In mei 1998 trad zij af als voorzitter van de directie van Content Beheer N.V. Van 1987 tot 1991 was zij commissaris van AEGON N.V. Voorts bekleedde zij een commissariaat bij Uitzendbureau Constructief B.V. Verder was zij onder meer lid van de High Level Group van de Europese Commissie over Onderwijs en Scholing, lid van het bestuur Betaald Voetbal van de Koninklijke Nederlandse Voetbal Bond (KNVB), voorzitter van het Ronald McDonald Kinderfonds, lid van de raad van advies van het Nederlands Instituut voor Marketing (NIMA) en lid van de Commissie Noord-Holland.

30 ( -) Mevrouw A.C. de Bruyn
1947, Netwerk: aanhangend, Score 1.012.396
Lid RvC N.V. DELTA Nutsbedrijven
Burgemeester gemeente Veere (CDA)
Oud-burgemeester gemeente Valkenisse

31 ( -) Mevrouw K.B.T.C. Meekhof
1951, Netwerk aanhangend, Score 963.671
Lid RvC Onderlinge Waarborgmij. Zorgverzekeraar VGZ U.A.

32 ( -) Mevrouw M.H. Scheepers
1937, Netwerk aanahangend, Score 963.671
Lid RvC Onderlinge Waarborgmij. Zorgverzekeraar VGZ U.A.
Oud-vice-voorzitter Bestuur Onderlinge Waarborgmij. Zorgverzekeraar VGZ U.A

33 (23) Mevrouw J.A. Brewer-de Koster
1937, Netwerk aanhangend, Score 947.770
Lid RvC N.V. Holdingmaatschappij De Telegraaf

34 ( -) Mevrouw P. Taylor-Whitfield
1057, Netwerk nee, Score 928.656
Directeur Eli Lilly Nederland B.V.

35 (-) Mevrouw Ir. J.M. (Joan) Leemhuis-Stout
1946, Netwerk ja, Score 920.693
Voorzitter RvC N.V. Electriciteitsbedrijf Zuid-Holland
Lid RvC ARCADIS N.V.
Commissaris van de Koningin provincie Zuid-Holland (VVD)
Voorzitter Koninklijke Nederlandsche Heidemaatschappij
Voorzitter Raad van Toezicht Koninklijke Nederlandse Toeristenbond ANWB
Voorzitter Raad voor de Financiële Verhoudingen
Voorzitter Commissie Pachtbeleid
Voorzitter Raad voor het openbaar bestuur (Rob)
Mevrouw Leemhuis-Stout is onder meer voormalig voorzitter van het dagelijks bestuur van de Unie van Waterschappen, lid van de Raad voor de Waterstaat, dijkgraaf van het Hoogheemraadschap van Schieland, lid van de Raad voor het binnenlands bestuur (Rbb) en lid van het hoofdbestuur van de Nederlandsche Maatschappij voor Nijverheid en Handel.

36 ( -) Mevrouw Drs. M.A. (Ada) Wildekamp
1948, Netwerk ja, Score 839.203
Lid RvC N.V. Energieproduktiebedrijf UNA
Lid RvC N.V. Afvalzorg Holding
Lid RvC Afvalzorg Deponie B.V.
Lid RvC Energie Noord West (ENW) N.V.

37 ( -) Mevrouw M.L. (Mary) Shafer
1960 USA, Netwerk nee, Score 813.292
Directeur Amoco Netherlands B.V.

38 (-) Mevrouw E.L. Kuijper
1948, Netwerk ja, Score 789.271
Lid RvC N.V. Waterbedrijf Europoort
Lid RvC N.V. Electriciteitsbedrijf Zuid-Holland
Wethouder gemeente Rotterdam (PvdA)
Lid RvC Holding AVR Bedrijven N.V.

39 (-) Mevrouw Mr. J.G.J. Kamp
Netwerk ja, Score 761.862
Lid RvC N.V. REMU
Lid RvC N.V. Waterleidingbedrijf Midden-Nederland (WMN)

40 ( -) Mevrouw Dr. G. (Guusje) ter Horst
1952, Netwerk 732.123
Lid RvC N.V. Energieproduktiebedrijf UNA
Wethouder gemeente Amsterdam (PvdA)
Voorzitter RvC ENW Amsterdam N.V.
Vice-president RvC N.V. Watertransportmij. Rijn-Kennemerland (WRK)
oud- Lid RvC Energie Noord West (ENW) N.V.
Oud-lid RvC Kabeltelevisie Amsterdam B.V.

41 ( -) Mevrouw M.E.C. (Marlies) Pernot
1949, Netwerkaanhangend, Score 625.900
Lid Raad van Bestuur Energie Noord West (ENW) N.V.

42 ( -) Mevrouw Drs. A.C. Huizer-Boehmer
1948, Netwerk nee, Score 589.313
Lid RvC Apothekers Coöperatie OPG U.A.
Eigenaar Apotheek Boehmer
Lid Bestuur NCD, Ned. Centrum van Directeuren en Comm.

43 ( -) Mevrouw C.E.M. Carlier
1948, Netwerk nee, Score 583.034
Lid Raad van Beheer N.V. Holl.-Amer. Bel.mij. Holland-American Inv. Corp.
Directeur Sterling Fluid Systems B.V.

44 ( -) Mevrouw C.E. van Berkestijn-Terlingen
1938, Netwerk aanhangend, Score 580.700
Lid RvC N.V. NUON Energie-Ond.v.Gelderl.,Friesl.en Flevol.
Lid RvC N.V. Elektr.-Prod.mij. Oost- en Noord-Nederl. EPON
Oud-lid Provinciale Staten provincie Gelderland (VVD)
Oud-lid RvC N.V. PGEM Energiemij. v. Gelderl. en Flevoland

45 ( -) Mevrouw Prof. Mr. I.P. (Irene) Asscher-Vonk
1944, Netwerk aanhangend, Score 573.000
Lid RvC Vedior N.V.
Hoogleraar Arbeidsrecht Katholieke Universiteit Nijmegen
Lid Sociaal-Economische Raad (SER)

46 (-) Mevrouw W. Wittmaekers-Overdijk
1949, Netwerk nee, Score 456.211
Directeur Akzo Nobel (C) Holdings B.V.

47 ( -) Mevrouw M.C. Coisne-Roquette
1956, Netwerk nee, Score 433.894
Lid RvC OTRA N.V.
Lid RvC SEI Management B.V.

48 ( -) Mevrouw Dr. B. Bovermann
1956, Netwerk nee, Score 404.387
Lid RvC Allianz Nederland N.V.
Lid RvC ELVIA Verzekeringen N.V.

49 (-) Mevrouw N. Hardenne
1941, Netwerk nee, Score 353.702
Lid RvC L.V.I. Holding N.V.

50 ( -) Mevrouw H.W. de Geele-Overeem
1937, Netwerk aanhangend, Score 340.050
Lid Raad van Toezicht Onderlinge Verzekerings Maatschappij Univé Schade B.A.
Voorzitter Regionaal Patienten Cons. Platform N.H.N.
Lid Bestuur Landelijk Samenwerkingsverband R.P.E.P.'s


VERANTWOORDING
SCORE

De top 100 vrouwen uit het bedrijfsleven is samengesteld op basis van de som van de uit de bron bekende eigen vermogens van de ondernemingen waarbij deze vrouwen topfuncties bekleden. Hoe hoger de som hoe hoger de betreffende vrouw staat op de ranglijst. Topfuncties zijn lid van een raad van bestuur, directie, raad van commissarissen, raad van advies of iets dergelijks. Bij voorzitters van raden van bestuur en directies e.d. hebben we de score van het eigen vermogen van de betreffende onderneming met 50% verhoogd. Bij voorzitters van raden van commissarissen e.d. hebben we de score van het eigen vermogen van de betreffende onderneming met 25% verhoogd. Bij raden van advies e.d. hebben we de score van het eigen vermogen van de betreffende onderneming met 50% verlaagd. De bron voor functies en eigen vermogens is in principe de meest actuele versie van het Financieel Economisch Lexicon, maar zijn zo veel mogelijk gecorrigeerd, omdat verschillende gegevens niet meer voor 1999 bleken te kloppen. Met name de recente Provinciale Staten-verkiezingen en fusies/overnames hebben verschuivingen tot gevolg gehad, die nog niet waren opgenomen. Recente verschuivingen en achtergrondinformatie komen grotendeels uit de Elite Databank van Elite Network Research te Uden.

NETWERK

Als meer dan 1 vrouw uit de top 100 zitting heeft in een van de bovengenoemde topfuncties bij een onderneming of andere organisatie wordt deze onderneming of andere organisatie opgenomen in het netwerk-schema. Een verbindingslijntje tussen 2 organisaties ontstaat als een top 100-vrouw bij 2 van dergelijke opgenomen organisaties een topfunctie heeft. Dit betekent meteen dat de betreffende namen van de top 100-vrouwen in het netwerkschema worden opgenomen. Dus alleen organisaties waar meerdere top 100-vrouwen een topfunctie hebben en top 100-vrouwen die daar met topfuncties verbindingen tussen leggen worden opgenomen. De reden voor deze beperkingen is dat we op deze wijze het netwerkschema overzichtelijk en inzichtelijk hebben willen houden. Bij de plaats, grootte en afstanden van organisaties en verbindingslijntjes in het netwerkschema is zo veel mogelijk geprobeerd reële invloed tot uitdrukking te brengen.