TOPMANAGEMENT

Commissarissen

Top-12 OR commissarissen

Hoe draagt een OR een goede commissaris voor?
2005/06/01 in OR Informatie p.22-25 door Loek Kusiak

De top twaalf van commissarissen
die op aanbeveling van de OR zitting in één of meerdere RvC's
1Wim Kok7Trude Maas-Brouwer
2Lense Koopmans8Bert de Vries
3Arnold Walravens9Gilles Izeboud
4Wim Meijer10Irene Asscher-Vonk
5Victor Halberstadt11Ella Vogelaar
6Paul van der Heijden12Ieke van den Burg
Bron: Jos van Hezewijk (Elite Research,Uden)