TOPMANAGEMENT

Topmutaties bedrijven, overheid en non-profit


Top-500 bedrijven :
Update 11.16: Mutaties directeuren
Update 11.16: Mutaties commissarissen
tabellen + analyse 1989-2009 mutaties ceo's : jonkies leggen het af / artikel Financieele Dagblad
tabellen + analyse 1989-2009 mutaties bestuurders : structurele toename inheemse vrouwen / artikel Financieele Dagblad
Jaaroverzicht directeuren 2008 : Crisis houdt bestuurders op pluche (Heel artikel)
Jaaroverzichten directeuren: 2007 - 2006 - 2004 - 2003 - 2002 - 2001
Nieuw: tabellen + analyse aantal commissariaten / commissarissen 1992-2011 : RvC sterft uit / artikel Management Scope
tabellen + analyse 1989-2009 mutaties commissarissen : weer toename old boys en minder buitenlanders / artikel Financieele Dagblad
Jaaroverzicht commissarissen 2008 : Code Tabaksblat werkt (Heel artikel)
Jaaroverzichten commissarissen: 2007 - 2006 - 2004 - 2003 - 2001
Jaaroverzichten directeuren + commissarissen: 2000 - 1999 - 1997 - 1996 - 1995 - 1994 - 1993 - 1992 - 1991 - 1990 - 1989

Overheid en non-profit :
Update 11.16: Mutaties bestuurders
Update 11.16: Mutaties toezichthouders / adviseurs


Wisselingen van de wacht in de top-500 bedrijven
Goed Bestuur 11.16 door Jos van Hezewijk
Directeuren in
 Naam Bedrijf Baan Oorzaak miv Hoofd
Wisselingen van de wacht in de top-500 bedrijven
Goed Bestuur 11.16 door Jos van Hezewijk
Directeuren in

---
NAAM BEDRIJF BAAN OORZAAK MIV HOOFD
Bakker, Jeroen de Talpa / TMG lid Directie nieuw 01/10/16
Bechu, mevr. Sophie (Fr) Philips coo RvB opvolging 01/09/16 oud-manager IBM
Blankestein, Remko Talpa / TMG lid Directie nieuw 01/10/16
Bos, Tijmen Talpa / TMG lid Directie nieuw 01/10/16
Haan, Taco de Stork ceo RvB opvolging 01/01/17 oud-manager Fluor
Hassel, Gilbert van (59)(Be) Robeco ceo RvB opvolging --/09/16 oud-ceo ING IM
Heggeler, mr.drs. Rob H.L. ten (53) BB Investments ceo RvB nieuw 01/01/17 oud-lid RvB NIBC / -manager Rabo/Fortis
Holt, Kevin Ahold Delhaize ccdo RvB opvolging 04/10/16 ceo Ahold USA oud-ceo Delhaize America
Koningsberger, Menno Talpa / TMG lid Directie nieuw 01/10/16
Kromhout, Joost (36) Euronext lid RvB onbekend 22/08/16 oud-manager Euronext
Lamie RA, drs. Michel A.N. (50) Achmea cfo RvB opvolging 01/01/17 oud-cfo Goudse / oud-manager Achmea
Minnebo, Dave Talpa / TMG lid Directie nieuw 01/10/16
Morssink, mevr. Franka Jaarbeurs cfo Directie opvolging 01/12/16
Snijder, mevr. Elke (39) Landal GreenParks cfo Directie opvolging 15/09/16 oud-manager ING Nederland
Directeuren uit
 Naam Bedrijf Baan Oorzaak miv Hoofd
Wisselingen van de wacht in de top-500 bedrijven
Goed Bestuur 11.16 door Jos van Hezewijk
Directeuren uit

---
NAAM BEDRIJF BAAN OORZAAK MIV HOOFD
Abruzzese, Pasquale (UK) Philips coo RvB andere baan --/05/16 coo ABB (Zw)
Arendse, Huub (58) Achmea cfo RvB einde termijnen 01/01/17 oud-partner KPMG Nederland
Boeren, mevr. Leni Robeco interim-ceo Directie einde termijnen --/09/16 oud-manager Euronext
Button, Darryl (47)(Can) Aegon cfo RvB persoonlijk 01/12/16 cfo Pacific Life (USA)
Groot, mevr. Els de (50) Schiphol cfo RvB onbekend 01/05/17 oud-interim cfo Lanschot
Heggeler, mr.drs. Rob H.L. ten (53) NIBC lid RvB opvolging 01/01/17 ceo BB Investments/oud-man. Rabo/Fortis
Lamie RA, drs. Michel A.N. (50) Goudse Verzekeringen voorzitter Directie andere baan 01/01/17 cfo Achmea / oud-manager Achmea
McCann, James (47)(UK) Ahold Delhaize ccdo RvB onbekend 04/10/16 oud-ceo Ahold USA -lid RvB Carrefour(Fr)
Onkenhout, Niels (55) Jumbo lid RvB andere baan --/--/16 ceo Ned. Loterij/oud-lid RvB Wessanen
Princen, mevr. Caroline (50) ABN Amro lid RvB reorganisatie 01/01/17 oud-directeur Nedstaal
Steenbakker, ir. Arnold (59) Stork ceo RvB koop 01/01/17 oud-ceo Fugro
Commissarissen in
 Naam Bedrijf Baan Oorzaak miv Hoofd
Wisselingen van de wacht in de top-500 bedrijven
Goed Bestuur 11.16 door Jos van Hezewijk
Commissarissen in

---
NAAM BEDRIJF BAAN OORZAAK MIV HOOFD
Dijkhuizen, Aalt (63) Greenyard (Be) lid RvC onbekend --/09/16 oud-vz RvB Universiteit Wageningen
Commissarissen uit
 Naam Bedrijf Baan Oorzaak miv Hoofd
Wisselingen van de wacht in de top-500 bedrijven
Goed Bestuur 11.16 door Jos van Hezewijk
Commissarissen uit

---
NAAM BEDRIJF BAAN OORZAAK MIV HOOFD
Wisselingen van de wacht bij overheids - en non-profitorganisaties
Goed Bestuur 11.16 door Jos van Hezewijk
Bestuurders in
 Naam Organisatie Baan Oorzaak miv Hoofd
Wisselingen van de wacht bij overheids - en non-profitorganisaties
Goed Bestuur 11.16 door Jos van Hezewijk
Bestuurders in

---
NAAM ORGANISATI BAAN OORZAAK MIV HOOFD
Berg, Dirk-Jan van den (62) FMO lid RvC opvolging 27/09/16 ceo Sanqiun/oud-vz RvB TUD/-ambassadeur
Calon, Marc (57) LTO Nederland voorzitter Bestuur opvolging 01/01/17 oud-vz Aedes / -lid GS Groningen (PvdA)
Faasen, Leon LTO Nederland interim-voorzitter Bestuur opvolging 04/10/16 vz LLTB
Hammersma, mevr. Marjan (52) Ministerie OCW secretaris-generaal opvolging 01/12/16 oud-dg en plv. sg ministerie OCW
Jong, Gijs de KNVB directeur Betaald voetbal opvolging --/09/16 oud-manager KNVB
Onkenhout, Niels (55) Nederlandse Loterij algemeen directeur opvolging --/--/16 oud-lid RvB Jumbo
Rijxman, mevr. Shula (57) Ministerie OCW voorzitter NPO opvolging 01/09/16 oud-interim-voorzitter bestuur NPO
Roddenhof, Erik (44) Persgroep Nederland voorzitter Directie reorganisatie 01/01/17 oud-cco Direcftie Persgroep Nederland
Bestuurders uit
 Naam Organisatie Baan Oorzaak miv Hoofd
Wisselingen van de wacht bij overheids - en non-profitorganisaties
Goed Bestuur 11.16 door Jos van Hezewijk
Bestuurders uit

---
NAAM ORGANISATI BAAN OORZAAK MIV HOOFD
Calon, Marc (57) Aedes voorzitter Bestuur andere baan 01/01/17 vz LTO NL / oud-lid GS Groningen (PvdA)
Campagne, Frits (60) Persgroep Nederland voorzitter Directie reorganisatie 01/01/17 voorzitter RvB Persgroep Nederland
Hammersma, mevr. Marjan (52) Ministerie OCW directeur-generaal Cultuur en Media andere baan 01/12/16 sg ministerie OCW
Jong, Gijs de KNVB directeur Betaald voetbal onenigheid --/09/16 oud-manager KNVB
Maat, Albert Jan (60) LTO Nederland voorzitter Bestuur onbekend 04/10/16 oud-lid Europees Parlement (CDA)
Oostveen, Bert van (45) KNVB directeur Betaald voetbal reorganisatie --/09/16 oud-manager KNVB
Steenis, Frans van (66) Nederlandse Loterij algemeen directeur leeftijd --/--/16 oud-algemeen directeur KvK Nederland
Toezichthouders / Adviseurs in
 Naam Organisatie Baan Oorzaak miv Hoofd
Wisselingen van de wacht bij overheids - en non-profitorganisaties
Goed Bestuur 11.16 door Jos van Hezewijk
Toezichthouders / Adviseurs in

---
NAAM ORGANISATI BAAN OORZAAK MIV HOOFD
Leighton, John (UK) Rijksmuseum lid RvT opvolging 01/10/16 dir. N. Galleries Scotland/oud-Van Gogh
Vierstra, Doede (58) Ministerie OCW lid RvT LUMC onbekend 01/07/16 interim-bestuurder Ondernemingskamer
Toezichthouders / Adviseurs uit
 Naam Organisatie Baan Oorzaak miv Hoofd
Wisselingen van de wacht bij overheids - en non-profitorganisaties
Goed Bestuur 11.16 door Jos van Hezewijk
Toezichthouders / Adviseurs uit

---
NAAM ORGANISATI BAAN OORZAAK MIV HOOFD
Lokhorst, Johan KNVB voorzitter RvC Betaald voetbal onenigheid --/09/16